Видання серії "Бібліотека Центру Разумкова"

2021

Секторальна інтеграція Украйни до ЄС: передумови, перспективи, виклики

Інтеграція до ЄС: стан, особливості, виклики
Загальні передумови інтенсифікації секторальної інтеграції у сфері економіки
Окремі напрями секторальної інтеграції: стан, проблеми, перспективи


 Ukraine’s sectoral integration into the EU: Preconditions, prospects, challenges

 

Integration Into the European Union: Current State, Peculiarities and Challenges
General Preconditions for Intensification of Sectoral Integration in the Economy
Individual Areas of Sectoral Integration: Current State, Problems, Prospects