Щорічні аналітичні підсумки і прогнози

Україна: від війни до миру та відновлення (червень 2024)

Протягом червня 2024 р. тривали бойові дії різної інтенсивності вздовж всієї лінії фронту. Найбільш напружена ситуація фіксувалася на північній та східній ділянках фронту, де російські війська зосередили основні наступальні зусилля, намагаючись реалізу- вати перевагу, отриману через затримки в постачанні Україні зовнішньої військової допомоги та проблеми з мобілізацією. 

Україна: від війни до миру та відновлення (травень 2024) Ukraine: From War To Peace and Recovery (May 2024)

Протягом травня 2024 р. зберігалася тенденція до ескалації збройного протистояння та розширення масштабів російсько- українського конфлікту. Затримки з надходженням західної військової допомоги та брак людських ресурсів (проблеми мобілі- зації) дозволили противнику утримати стратегічну ініціативу на всьому театрі бойових дій і розширити лінію фронту на північному кордоні. Наступ російських військ досяг обмежених тактичних результатів на Харків- ському напрямку, але спричинив потужний резонанс всередині України та за її межами.

In May 2024, the Russia-Ukraine military confrontation saw an escalation with the expansion of the conflict. Delays in receiving Western military aid and a lack of human resources due to mobilisation issues resulted in the enemy maintaining strategic initiative throughout the theatre and expanding the frontline on the northern border. Although the russian offensive had limited tactical success in the Kharkiv sector, it caused a powerful resonance within Ukraine and internationally. 

Україна: від війни до миру та відновлення (квітень 2024) Ukraine: From War To Peace and Recovery (April 2024)

Протягом квітня 2024 р. загальна ситуація на театрі бойових дій залишалася складною, характеризувалася динамічною зміною оперативно-тактичної обстановки та мала стійку тенденцію до подальшого загострення. Російська сторона намагалася максимально скористатися «вікном можливостей» (або ж «вікном вразливості» України), створеним відсутністю своєчасного вирішення проблем забезпечення Сил оборони України людськими та матеріальними ресурсами. Позитивне рішення Вашингтона стосовно надання американської військової допомоги та ухвалення Верховною Радою законодавчих змін з питань мобілізації, очевидно, не могли негайно вирішити накопичені проблеми, але, ймовірно, підштовхнули російське військово-політичне керівництво противника до активізації наступальних зусиль.

In April 2024, the situation in the theatre of operations remained difficult, with dynamic changes in the operational and tactical situation and a steady trend towards further aggravation. Russia tried to make the most of the «window of opportunity», or rather «window of Ukraine’s vulnerability» created by the lack of timely provision of the Ukrainian Defence Forces with human and material resources. Washington’s positive decision to provide American military assistance and Ukrainian parliament’s adoption of necessary legislative changes on mobilisation could not immediately solve the accumulated problems, but probably prompted the russian military and political leadership to intensify offensive efforts. 

Україна: від війни до миру та відновлення (березень 2024) Ukraine: From War To Peace and Recovery (March 2024)
Протягом березня 2024 р. ситуація як на театрі бойових дій, так і загалом навколо російсько-українського конфлікту не зазнала істотних змін порівняно з попереднім місяцем. Водночас мали місце певні рішення, події та політичні заяви, що вже найближчим часом можуть суттєво вплинути на ситуацію в зоні бойових дій і на подальший перебіг конфлікту, хоча й навряд чи призведуть до кардинального перелому ходу війни у короткотерміновій перспективі.

In March 2024, the situation in the theatre of operations and around the Russia-Ukraine conflict in general did not change much compared to the previous month. Nevertheless, certain March decisions, events and political statements may have a significant impact on the situation in the combat zone and the further progression of the conflict, although they will hardly lead to a fundamental change in the course of the war in the short term. 


Україна: від війни до миру та відновлення (лютий 2024) Ukraine: From War To Peace and Recovery (February 2024)

Лютий 2024 р. став одним із найважчих місяців війни для України місяцем війни.

Нагромадження несприятливих зовнішніх тавнутрішніх чинників впливу завдали «кумулятивного удару» по українських оборонних спроможностях. Хоча наразі важко об’єктивно оцінити потенціал триваючого наступу противника, але брак боєприпасів і людських резервів українських Сил оборони дозволяє росіянам нав’язувати ініціативу практично на всьому сухопутному театрі бойових дій.

February 2024 was one of the hardest months of the war for Ukraine. A combination of unfavourable external and internal factors has dealt a «cumulative blow» to Ukraine’s defence capabilities. Although it is currently difficult to objectively assess the potential of the enemy’s offensive, but due to a shortage of ammunition and manpower in the Ukrainian Defence Forces, Russia has gained an upper hand in almost entire land theatre. 


Україна: від війни до миру та відновлення (січень 2024) Ukraine: From War To Peace and Recovery (January 2024)
Протягом січня 2023 р. у зоні бойових дії відбувалися переважно позиційні бої вздовж всієї лінії зіткнення. Попри інтенсивні штурми та локальні успіхи на багатьох ділянках, російські війська так і не розпочали анонсованого масштабного наступу. Цілком очевидно, що путінські наміри за- вершити війну «якомога швидше» стримуються не лише погодними факторами, але й обмеженнями в матеріальному та люд- ському ресурсі. Однак існують вагомі підстави вважати, що стан «глухого кута» не може тривати надто довго. Триваючі проблеми зі стабільною зовнішньою підтрим- кою України можуть суттєво змістити баланс сил на користь росії.  In January 2024, there were mainly positional battles along the entire contact line. Despite intense assaults and local successes in many areas, Russian troops did not launch the announced large-scale offensive. Putin’s intentions to end the war «as soon as possible» are obviously constrained by weather factors, and also by material shortages and limited human resource. However, the stalemate is unlikely to last long, as ongoing problems with stable external support for Ukraine could significantly shift the balance of power in Russia’s favour. 

Україна: від війни до миру та відновлення (грудень 2023) Ukraine: From War To Peace and Recovery
Протягом грудня 2023 р. ситуація у зоні бойових дій не зазнала суттєвих змін, як порівняти з попереднім місяцем. Попри перехід українських сил до активної оборони практично вздовж всієї лінії фронту, активізацію російських штурмових дій та локальні успіхи окупантів на багатьох ділянках, наразі відсутні підстави стверджувати про перехоплення стратегічної ініціативи російською стороною та, відповідно, загрози масштабної наступальної операції у короткостроковій перспективі.

In December 2023, the situation in the combat zone did not change much compared to the previous month. Despite the Ukrainian forces’ transition to active defence along almost the entire front line and intensification of russian assault operations and their local successes in many areas, there is currently no evidence of russia gaining the strategic initiative and, accordingly, posing an immediate threat of a large-scale offensive. 


Україна: від війни до миру та відновлення (листопад 2023) Ukraine: From War To Peace and Recovery (November 2023)

На кінець листопада 2023 р. російсько-український конфлікт війни перейшов до

чергової фази, яку численні оглядачі характеризують як «стратегічний глухий кут», «паритет бойових спроможностей», «позиційне протистояння» тощо. Наразі жодна із сторінконфлікту – попри тактичні успіхи на окремих ділянках фронту — не володіє стратегічною ініціативою на всьому театрі бойових дій.

By the end of November 2023, the Russia- Ukraine war had entered another phase described by many observers as a «strategic impasse», «parity of combat capabilities», «positional confrontation», and the like. At present, neither warring party — despite tactical successes in certain areas — has a strategic initiative in the entire theatre of operations. 


Україна: від війни до миру та відновлення (жовтень 2023) Ukraine: From War To Peace and Recovery (October 2023)

Протягом жовтня 2023 р. сезонний фактор радше стимулював, ніж стримував бойову
активність сторін, але висока інтенсивність бойових дій завершилася незначними
тактичними завоюваннями сторін, які суттєво не змінили загальну стратегічну ситуацію.

Зараз є вагомі підстави констатувати ознаки початку чергової позиційної фази війни.

In October 2023, the seasonal factor stimulated rather than restrained the combat activity, but the high intensity of hostilities ended in minor tactical gains with no signi-ficant changes in the overall strategic situation. Various signs suggest the beginning of the war’s another positional phase. 


Україна: від війни до миру та відновлення (вересень 2023) Ukraine: From War To Peace and Recovery

Протягом вересня спостерігалася тенденція розширення зони бойових дій та інтенсивності атак по тилових об’єктах. Україна нанесла серію ефективних ударів по військових об’єктах у глибокому тилу противника, а також по морських цілях. Так, знищення протягом одного місяця великого десантного корабля та підводного човна, кількох комплексів ППО, штабу чф рф, повернення контролю над т. зв. «Вишками Бойка» суттєво підірвали не лише військово-морські спроможності, але й безпеки тилової бази південного угруповання військ противника. Водночас росія застосувала у вересні рекордну кількість «Шахедів» (503 одиниці), в т. ч. по портах на р. Дунай в безпосередній близькості до кордону Румунії, що створює загрозу для території держави-члена НАТО.

In September, the combat zone expanded, along with increased intensity of attacks on rear targets. Ukraine launched a series of effective strikes against military objectives in the enemy’s deep rear, as well as against maritime targets.

The resulting destruction of a large landing ship and a submarine, several air defence systems, the russian Black Sea Fleet headquarters, as well as regaining of control over the so-called Boyko Rigs within one month significantly undermined not only the enemy’s naval capabilities but also the security of the rear base of its southern group of troops.

At the same time, russia used record-breaking 503 Shaheed strike drone in September, targeting, among others, ports on the Danube River in close proximity to the Romanian border, thus threatening the territory of a NATO member.

Україна: від війни до миру та відновлення (серпень 2023) Ukraine: From War To Peace and Recovery

Станом на кінець серпня 2023 р., тривали інтенсивні бої практично вздовж всієї лінії фронту протяжністю близько 1 000 км. Тактичні просування українських сил — відносно невеликі на фоні масштабу зони бойових дій — створили передумови для розвитку оперативного успіху триваючого наступу на Бердянському та Мелітопольському напрямках, а, можливо, й на сході — в секторі м. Бахмут. Противник внаслідок контрнаступальних операцій на Лиманському та Куп’янському напрямку, а також в районі н. п. Авдіївка та Мар’їнка, отримав незначні територіальні здобутки, але не досягнув бажаного результату — заволодіння стратегічною ініціативою та зриву українського плану наступу на півдні.

As of the end of August 2023, intense fighting continued along almost the entire front line of about 1,000 km. Ukrainian forces’ tactical advances — relatively small against the scale of the combat zone — still created the preconditions for the operational success of the offensive on the Berdiansk and Melitopol directions, and possibly in the east — in the Bakhmut sector. As a result of its counter-offensive operations on the Lyman and Kupyansk directions, as well as around Avdiivka and Maryinka, the enemy had minor territorial gains, but did not achieve the desired result — seizing the strategic initiative and disrupting the Ukrainian offensive plan in the south.


Україна: від війни до миру та відновлення (липень 2023) Ukraine: From War To Peace and Recovery
За результатами двох місяців масштабної ескалації бойових дій відбулися тактичні зміни умовної «лінії» фронту, які наразі не принесли оперативних успіхів жодній із сторін. Сили оборони України вели активні наступальні дії переважно на Бердянському та Мелітопольському напрямках та навколо міста Бахмут. Противник, паралельно з активними оборонними діями, намагався перехопити ініціативу та здійснити власний наступ на Лиманському та Куп’янському напрямках, а також в районі н. п. Авдіївка та Мар’їнка.


Two months into extensive hostilities resulted in some tactical changes to the conditional «front line», with no operational success to either side, at least for now. The Ukrainian defence forces conducted active offensiveт operations mainly on the Berdiansk and Melitopol directions and around Bakhmut.

The enemy, along with active defensive actions, tried to regain the initiative and launch its own offensive towards Lyman and Kupiansk, as well as near Avdiyivka and Maryinka.


Україна: від війни до миру та відновлення (червень 2023)

Ukraine: From War To Peace and Recovery

Після кількох попередніх місяців відносної стабілізації, у перші дні червня 2023 р. відбулася суттєва ескалація бойових дії практично на всій лінії зіткнення.

Українські Сили оборони розпочали активну фазу наступальної операції і впродовж місяця досягли тактичних успіхів на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Станом на кінець червня українська сторона володіла стратегічною ініціативою, а російські війська були змушені переважно тримати оборону, хоча й намагалися контратакувати з метою зриву планів українського наступу.

After several months of relative stabilisation, the first days of June 2023 saw a significant escalation of action along almost the entire contact line. The Ukrainian Defence Forces launched an active phase of the offensive and achieved tactical successes in the Melitopol, Berdiansk and Bakhmut directions.

As of the end of June, the Ukrainian side held the strategic initiative, while Russian troops were forced to mostly hold the line, also trying to counterattack to disrupt the Ukrainian offensive.


Україна: від війни до миру та відновлення (травень 2023) Ukraine: From War To Peace and Recovery (May 2023)
Протягом травня 2023 р. російська сторона поступово втрачала ініціативу в конфлікті та змушена була реагувати на дії України, не маючи можливості реалізувати власні оперативно-стратегічні цілі. В травні сягнув кульмінації один із найбільш тривалих епізодів цієї війни — битва за Бахмут. Як і передбачалося, вихід росіян на західні околиці міста не спричинив жодних стратегічних чи оперативних наслідків для загальної ситуації на лінії фронту, яка залишалася відносно стабільною при високій інтенсивності бойових дій протягом місяця.

In May 2023, the Russian side gradually lost the initiative and was forced to respond to Ukraine’s actions, not being able to achieve its own operational and strategic goals. May saw the culmination of one of the longest episodes of this war, the Battle of Bakhmut. As expected, Russian troops reaching the western outskirts of the city had no strategic or operational consequences for the overall situation, and the front line remained relatively stable despite the high intensity of hostilities throughout the month.


Україна: від війни до миру та відновлення (квітень 2023)

Ukraine: From War To Peace and Recovery (April 2023)

2023 р., попри відносну стабілізацію лінії фронту та загальної інтенсивності бойових дій, видався надзвичайно насиченим різноманітними подіями та заявами у контексті очікуваного українського (контр-) наступу.

Практична та інформаційна підготовка до весняно-літньої кампанії, очевидно, стала домінуючим фактором впливу на стратегію обох сторін конфлікту з огляду на вкрай високі очікування потенційного перелом- ного моменту в ході війни.

Despite the relative stabilisation of the front line and the intensity of hostilities, the year of 2023 was extremely eventful in the context of the expected Ukrainian (counter-) offensive.

Practical and informational preparations for the spring-summer campaign have obviously become the dominant factor affecting the strategy of both sides of the conflict, given the extremely high expectations of a potential turning point in the war.


Україна: від війни до миру та відновлення (березень 2023) Ukraine: From War To Peace and Recovery (March 2023)
Очікування українського контрнаступу стало домінуючим фактором впливу на події як на полі бою, так і в політичному та інформаційному просторі. Відсутність оперативно значущих для російських сил територіальних здобутків протягом березня може слугувати підтвердженням припущень про значне виснаження російського наступального потенціалу. Водночас, слід звернути увагу, що йдеться радше про оцінку російських військових спроможностей станом на кінець березня 2023 р., а не про загальні спроможності росії до ведення війни у найближчій перспективі.

The wait for a Ukrainian counter-offensive became the dominant factor affecting both the battlefield and the political and information space. The absence of any operationally significant territorial gains for Russians in March may confirm assumptions about the serious depletion of Russia’s offensive potential. At the same time, this is more about the assessment of Russia’s military capabilities as of the end of March 2023, rather than its overall ability to wage war in the near future. The wait for a Ukrainian counter-offensive became the dominant factor affecting both the battlefield and the political and information space. 


Україна: від війни до миру та відновлення (лютий 2023) Ukraine: From War To Peace and Recovery
Наближення річниці російського вторгнення, всупереч очікуванням, не спричинило вагомого впливу на поточну ситуацію чи на перспективи перебігу війни. Спроби противника захопити Бахмут і Вугледар ціною надзвичайно високих втрат у живій силі та техніці не мали успіху, хоча й дозволили йому частково перехопити ініціативу та змусити українську сторону залучати додаткові резерви для утримання позицій. У битві за Бахмут обидві сторони, схоже, переслідували однакову ціль, а саме — сковування та максимальне виснаження сил противника, в т.ч. з-поміж підготовлених до очікуваного наступу резервів.

Contrary to expectations, the upcoming anniversary of the Russian invasion had no significant impact on the current situation or the prospects for war. The enemy’s attempts to capture Bakhmut and Vuhledar at the cost of extremely high manpower and equipment losses were unsuccessful, although Russians were still able to partially seize the initiative and force the Ukrainian side to bring in additional reserves to hold their positions.

In the battle for Bakhmut, both sides seem to have pursued the same goal, specifically to restrain and exhaust the enemy’s forces as much as possible, including forces prepared for the the expected offensive.Україна: від війни до миру та відновлення (січень 2023) Ukraine: From War To Peace and Recovery
Інтенсивні бойові дії протягом січня 2023р. на окремих ділянках фронту не змінили загальної ситуації, що склалася на кінець 2022р. Незмінними залишалися також головні обмежувальні фактори спроможності сторін до здійснення наступальних операцій, а саме брак (або ж свідоме обмеження витрат) необхідних для наступу людських і матеріальних ресурсів і погодні умови.

Intense clashes in January 2023 in certain segments of the front did not change the overall situation as of late 2022. The main limiting factors of the warring parties’ ability to conduct offensive operations also remained unchanged, namely the lack (or deliberate limitation) of human and material resources for the offensive and unfavourable weather conditions.


Україна: від війни до миру та відновлення (грудень 2022)

Протягом грудня спостерігалася від- носна стабілізація лінії фронту або ж радше оперативна пауза з маловагомими тактич- ними змінами на окремих ділянках. Погодні умови хоча й знизили інтенсивність бойо- вих дій, але були, імовірно, лише одним із кількох факторів обмеження спроможно- стей сторін до здійснення наступальних операцій. Дедалі помітнішим є вплив ресурсних обмежень (людських і матеріальних) як на стратегію, так і на тактику бойових дій. 


Україна: від війни до миру та відновлення (листопад 2022)

Українські сили оборони протягом листопада 2022р. утримували ініціативу на театрі воєнних дій, закріпивши успіх попередніх осінніх місяців та здійснивши масштабну чергову наступальну кампанію зі звільнення правобережжя Дніпра включно з обласним центром м.Херсон. 


Україна: від війни до миру та відновлення (жовтень 2022)

Чергова хвиля ескалації російсько- українського конфлікту, що розпочалася у вересні, ознаменувалась як зростанням ін- тенсивності бойових дій вздовж усієї лінії зіткнення, так і збільшенням масованих ро- сійських атак на невійськові об’єкти. Кремль також нарощував зусилля з метою тиску на міжнародну спільноту, застосовуючи весь наявний набір інструментів від «енергетич- ної зброї» до ядерного шантажу. 

На динаміку бойових дій у жовтні сут- тєво впливав природний фактор. Обидві сторони конфлікту намагалися досягти мак- симальних здобутків до початку осінньо- зимового періоду. Станом на кінець жовтня, стала абсолютно очевидною перспектива переходу війни у 2023р. на позиціях, що сформуються на кінець осені 2022р. 


Україна: від війни до миру та відновлення (вересень 2022)

ПОДІЇ НА ФРОНТІ ТА ПОЛІТИЧНІ РІШЕННЯ ДЕРЖАВИ-АГРЕСОРА 

У вересні відбулася низка подій як на по- лі бою, так і в політичній площині, що матимуть найбільший вплив на подальший пере- біг і перспективи врегулювання конфлікту: 

 • Успішна контрнаступальна операція на північно-східному напрямку; 
 • Оголошення часткової мобілізації на території Росії; 
 • Псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях і рішення Крем- ля про «приєднання» їх до складу Росії. 

Зазначені вище події дали поштовх чер- говій хвилі ескалації конфлікту. З огляду на виснаження конвенційних воєнних інстру- ментів Росії, дедалі актуальнішою стала загроза застосування ядерної зброї. Водно- час, попри негайні ризики ескалації, вони матимуть важливий хоча й неоднозначний вплив на динаміку та перспективи врегу- лювання конфлікту в більш тривалій перс- пективі. 

Головною подією вересня є наступаль- на операція на харківському напрямку. За найбільш консервативними оцінками, ця операція розглядається як початок переломного моменту війни, що означає поступове перехоплення ініціативи на полі бою українською стороною. 


Україна 2021-2022: помірні досягнення, масштабні загрози Ukraine 2021-2022: Modest Results, Immense Challenges

Україна-2021: провалу не сталося, прорив не вдався, очікування тривожні
Прогнози-2022
Громадська думка про підсумки 2021р.

Ukraine 2021: No Failure, No Breakthrough, Distressing Expectations
Forecasts for 2022
Public Opinion on the Results of the Year 2021


Україна 2020-2021: невиправдані очікування, неочікувані виклики

Україна-2020: завищені сподівання, неочікувані виклики, інерційний рух
Прогнози-2021
Громадська думка про підсумки 2020р.

Ukraine 2020: Inflated Expectations, Unexpected Challenges, Inertial Motion
Forecasts for 2021
Public Opinion on the Results of 2020


Україна 2019-2020: широкі можливості, суперечливі результати

 • Україна-2019: позитивні зміни та приводи для занепокоєння
 • Прогнози-2020
 • Громадська думка про підсумки 2019р.

Україна 2018-2019: обережний оптимізм напередодні виборів

 • Україна-2018: обережний оптимізм у турбулентний час
 • Прогнози-2019
 • Громадська думка про підсумки 2018р.

Україна 2017-2018: нові реалії, старі проблеми (аналітичні оцінки)

 • Україна-2017: повільний рух уперед
 • Прогнози-2018
 • Громадська думка про підсумки 2017р

Україна 2016-2017: ознаки прогресу та симптоми розчарування (аналітичні оцінки)

 • Україна-2016: здобутки іпроблеми на шляху трансформації
 • Прогнози-2017
 • Громадська думка про підсумки 2016р.


Україна 2015-2016: випробування реформами (аналітичні оцінки)

 • Україна-2015: важкий
 • початок реформ
 • прогнози-2016
 • громадська думка - про підсумки 2015р.


Україна 2014-2015: долаючи виклики (аналітичні оцінки)

 • Україна – 2014: рік тяжких випробувань
 • Прогнози-2015
 • Громадська думка про підсумки 2014р.


Україна-2014: нові перспективи і нові загрози (аналітичні оцінки)

Підсумки та уроки-2013
Перспективи-2014
Громадська думка:

 • підсумки-2013
 • цілісність країни
 • перспективи нової влади