Щорічні аналітичні підсумки і прогнози

Україна: від війни до миру та відновлення (серпень 2023) Ukraine: From War To Peace and Recovery

Станом на кінець серпня 2023 р., тривали інтенсивні бої практично вздовж всієї лінії фронту протяжністю близько 1 000 км. Тактичні просування українських сил — відносно невеликі на фоні масштабу зони бойових дій — створили передумови для розвитку оперативного успіху триваючого наступу на Бердянському та Мелітопольському напрямках, а, можливо, й на сході — в секторі м. Бахмут. Противник внаслідок контрнаступальних операцій на Лиманському та Куп’янському напрямку, а також в районі н. п. Авдіївка та Мар’їнка, отримав незначні територіальні здобутки, але не досягнув бажаного результату — заволодіння стратегічною ініціативою та зриву українського плану наступу на півдні.


Україна: від війни до миру та відновлення (липень 2023) Ukraine: From War To Peace and Recovery
За результатами двох місяців масштабної ескалації бойових дій відбулися тактичні зміни умовної «лінії» фронту, які наразі не принесли оперативних успіхів жодній із сторін. Сили оборони України вели активні наступальні дії переважно на Бердянському та Мелітопольському напрямках та навколо міста Бахмут. Противник, паралельно з активними оборонними діями, намагався перехопити ініціативу та здійснити власний наступ на Лиманському та Куп’янському напрямках, а також в районі н. п. Авдіївка та Мар’їнка.


Two months into extensive hostilities resulted in some tactical changes to the conditional «front line», with no operational success to either side, at least for now. The Ukrainian defence forces conducted active offensiveт operations mainly on the Berdiansk and Melitopol directions and around Bakhmut.

The enemy, along with active defensive actions, tried to regain the initiative and launch its own offensive towards Lyman and Kupiansk, as well as near Avdiyivka and Maryinka.


Україна: від війни до миру та відновлення (червень 2023)

Ukraine: From War To Peace and Recovery

Після кількох попередніх місяців відносної стабілізації, у перші дні червня 2023 р. відбулася суттєва ескалація бойових дії практично на всій лінії зіткнення.

Українські Сили оборони розпочали активну фазу наступальної операції і впродовж місяця досягли тактичних успіхів на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Станом на кінець червня українська сторона володіла стратегічною ініціативою, а російські війська були змушені переважно тримати оборону, хоча й намагалися контратакувати з метою зриву планів українського наступу.

After several months of relative stabilisation, the first days of June 2023 saw a significant escalation of action along almost the entire contact line. The Ukrainian Defence Forces launched an active phase of the offensive and achieved tactical successes in the Melitopol, Berdiansk and Bakhmut directions.

As of the end of June, the Ukrainian side held the strategic initiative, while Russian troops were forced to mostly hold the line, also trying to counterattack to disrupt the Ukrainian offensive.


Україна: від війни до миру та відновлення (травень 2023) Ukraine: From War To Peace and Recovery (May 2023)
Протягом травня 2023 р. російська сторона поступово втрачала ініціативу в конфлікті та змушена була реагувати на дії України, не маючи можливості реалізувати власні оперативно-стратегічні цілі. В травні сягнув кульмінації один із найбільш тривалих епізодів цієї війни — битва за Бахмут. Як і передбачалося, вихід росіян на західні околиці міста не спричинив жодних стратегічних чи оперативних наслідків для загальної ситуації на лінії фронту, яка залишалася відносно стабільною при високій інтенсивності бойових дій протягом місяця.

In May 2023, the Russian side gradually lost the initiative and was forced to respond to Ukraine’s actions, not being able to achieve its own operational and strategic goals. May saw the culmination of one of the longest episodes of this war, the Battle of Bakhmut. As expected, Russian troops reaching the western outskirts of the city had no strategic or operational consequences for the overall situation, and the front line remained relatively stable despite the high intensity of hostilities throughout the month.


Україна: від війни до миру та відновлення (квітень 2023)

Ukraine: From War To Peace and Recovery (April 2023)

2023 р., попри відносну стабілізацію лінії фронту та загальної інтенсивності бойових дій, видався надзвичайно насиченим різноманітними подіями та заявами у контексті очікуваного українського (контр-) наступу.

Практична та інформаційна підготовка до весняно-літньої кампанії, очевидно, стала домінуючим фактором впливу на стратегію обох сторін конфлікту з огляду на вкрай високі очікування потенційного перелом- ного моменту в ході війни.

Despite the relative stabilisation of the front line and the intensity of hostilities, the year of 2023 was extremely eventful in the context of the expected Ukrainian (counter-) offensive.

Practical and informational preparations for the spring-summer campaign have obviously become the dominant factor affecting the strategy of both sides of the conflict, given the extremely high expectations of a potential turning point in the war.


Україна: від війни до миру та відновлення (березень 2023) Ukraine: From War To Peace and Recovery (March 2023)
Очікування українського контрнаступу стало домінуючим фактором впливу на події як на полі бою, так і в політичному та інформаційному просторі. Відсутність оперативно значущих для російських сил територіальних здобутків протягом березня може слугувати підтвердженням припущень про значне виснаження російського наступального потенціалу. Водночас, слід звернути увагу, що йдеться радше про оцінку російських військових спроможностей станом на кінець березня 2023 р., а не про загальні спроможності росії до ведення війни у найближчій перспективі.

The wait for a Ukrainian counter-offensive became the dominant factor affecting both the battlefield and the political and information space. The absence of any operationally significant territorial gains for Russians in March may confirm assumptions about the serious depletion of Russia’s offensive potential. At the same time, this is more about the assessment of Russia’s military capabilities as of the end of March 2023, rather than its overall ability to wage war in the near future. The wait for a Ukrainian counter-offensive became the dominant factor affecting both the battlefield and the political and information space. 


Україна: від війни до миру та відновлення (лютий 2023) Ukraine: From War To Peace and Recovery
Наближення річниці російського вторгнення, всупереч очікуванням, не спричинило вагомого впливу на поточну ситуацію чи на перспективи перебігу війни. Спроби противника захопити Бахмут і Вугледар ціною надзвичайно високих втрат у живій силі та техніці не мали успіху, хоча й дозволили йому частково перехопити ініціативу та змусити українську сторону залучати додаткові резерви для утримання позицій. У битві за Бахмут обидві сторони, схоже, переслідували однакову ціль, а саме — сковування та максимальне виснаження сил противника, в т.ч. з-поміж підготовлених до очікуваного наступу резервів.

Contrary to expectations, the upcoming anniversary of the Russian invasion had no significant impact on the current situation or the prospects for war. The enemy’s attempts to capture Bakhmut and Vuhledar at the cost of extremely high manpower and equipment losses were unsuccessful, although Russians were still able to partially seize the initiative and force the Ukrainian side to bring in additional reserves to hold their positions.

In the battle for Bakhmut, both sides seem to have pursued the same goal, specifically to restrain and exhaust the enemy’s forces as much as possible, including forces prepared for the the expected offensive.Україна: від війни до миру та відновлення (січень 2023) Ukraine: From War To Peace and Recovery
Інтенсивні бойові дії протягом січня 2023р. на окремих ділянках фронту не змінили загальної ситуації, що склалася на кінець 2022р. Незмінними залишалися також головні обмежувальні фактори спроможності сторін до здійснення наступальних операцій, а саме брак (або ж свідоме обмеження витрат) необхідних для наступу людських і матеріальних ресурсів і погодні умови.

Intense clashes in January 2023 in certain segments of the front did not change the overall situation as of late 2022. The main limiting factors of the warring parties’ ability to conduct offensive operations also remained unchanged, namely the lack (or deliberate limitation) of human and material resources for the offensive and unfavourable weather conditions.


Україна: від війни до миру та відновлення (грудень 2022)

Протягом грудня спостерігалася від- носна стабілізація лінії фронту або ж радше оперативна пауза з маловагомими тактич- ними змінами на окремих ділянках. Погодні умови хоча й знизили інтенсивність бойо- вих дій, але були, імовірно, лише одним із кількох факторів обмеження спроможно- стей сторін до здійснення наступальних операцій. Дедалі помітнішим є вплив ресурсних обмежень (людських і матеріальних) як на стратегію, так і на тактику бойових дій. 


Україна: від війни до миру та відновлення (листопад 2022)

Українські сили оборони протягом листопада 2022р. утримували ініціативу на театрі воєнних дій, закріпивши успіх попередніх осінніх місяців та здійснивши масштабну чергову наступальну кампанію зі звільнення правобережжя Дніпра включно з обласним центром м.Херсон. 


Україна: від війни до миру та відновлення (жовтень 2022)

Чергова хвиля ескалації російсько- українського конфлікту, що розпочалася у вересні, ознаменувалась як зростанням ін- тенсивності бойових дій вздовж усієї лінії зіткнення, так і збільшенням масованих ро- сійських атак на невійськові об’єкти. Кремль також нарощував зусилля з метою тиску на міжнародну спільноту, застосовуючи весь наявний набір інструментів від «енергетич- ної зброї» до ядерного шантажу. 

На динаміку бойових дій у жовтні сут- тєво впливав природний фактор. Обидві сторони конфлікту намагалися досягти мак- симальних здобутків до початку осінньо- зимового періоду. Станом на кінець жовтня, стала абсолютно очевидною перспектива переходу війни у 2023р. на позиціях, що сформуються на кінець осені 2022р. 


Україна: від війни до миру та відновлення (вересень 2022)

ПОДІЇ НА ФРОНТІ ТА ПОЛІТИЧНІ РІШЕННЯ ДЕРЖАВИ-АГРЕСОРА 

У вересні відбулася низка подій як на по- лі бою, так і в політичній площині, що матимуть найбільший вплив на подальший пере- біг і перспективи врегулювання конфлікту: 

 • Успішна контрнаступальна операція на північно-східному напрямку; 
 • Оголошення часткової мобілізації на території Росії; 
 • Псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях і рішення Крем- ля про «приєднання» їх до складу Росії. 

Зазначені вище події дали поштовх чер- говій хвилі ескалації конфлікту. З огляду на виснаження конвенційних воєнних інстру- ментів Росії, дедалі актуальнішою стала загроза застосування ядерної зброї. Водно- час, попри негайні ризики ескалації, вони матимуть важливий хоча й неоднозначний вплив на динаміку та перспективи врегу- лювання конфлікту в більш тривалій перс- пективі. 

Головною подією вересня є наступаль- на операція на харківському напрямку. За найбільш консервативними оцінками, ця операція розглядається як початок переломного моменту війни, що означає поступове перехоплення ініціативи на полі бою українською стороною. 


Україна 2021-2022: помірні досягнення, масштабні загрози Ukraine 2021-2022: Modest Results, Immense Challenges

Україна-2021: провалу не сталося, прорив не вдався, очікування тривожні
Прогнози-2022
Громадська думка про підсумки 2021р.

Ukraine 2021: No Failure, No Breakthrough, Distressing Expectations
Forecasts for 2022
Public Opinion on the Results of the Year 2021


Україна 2020-2021: невиправдані очікування, неочікувані виклики

Україна-2020: завищені сподівання, неочікувані виклики, інерційний рух
Прогнози-2021
Громадська думка про підсумки 2020р.

Ukraine 2020: Inflated Expectations, Unexpected Challenges, Inertial Motion
Forecasts for 2021
Public Opinion on the Results of 2020


Україна 2019-2020: широкі можливості, суперечливі результати

 • Україна-2019: позитивні зміни та приводи для занепокоєння
 • Прогнози-2020
 • Громадська думка про підсумки 2019р.

Україна 2018-2019: обережний оптимізм напередодні виборів

 • Україна-2018: обережний оптимізм у турбулентний час
 • Прогнози-2019
 • Громадська думка про підсумки 2018р.

Україна 2017-2018: нові реалії, старі проблеми (аналітичні оцінки)

 • Україна-2017: повільний рух уперед
 • Прогнози-2018
 • Громадська думка про підсумки 2017р

Україна 2016-2017: ознаки прогресу та симптоми розчарування (аналітичні оцінки)

 • Україна-2016: здобутки іпроблеми на шляху трансформації
 • Прогнози-2017
 • Громадська думка про підсумки 2016р.


Україна 2015-2016: випробування реформами (аналітичні оцінки)

 • Україна-2015: важкий
 • початок реформ
 • прогнози-2016
 • громадська думка - про підсумки 2015р.


Україна 2014-2015: долаючи виклики (аналітичні оцінки)

 • Україна – 2014: рік тяжких випробувань
 • Прогнози-2015
 • Громадська думка про підсумки 2014р.


Україна-2014: нові перспективи і нові загрози (аналітичні оцінки)

Підсумки та уроки-2013
Перспективи-2014
Громадська думка:

 • підсумки-2013
 • цілісність країни
 • перспективи нової влади