До закону про право релігійних організацій на заснування навчальних закладів

2 червня 2015р. Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів)». Цей закон надає релігійним організаціям, зареєстрованим в Україні відповідно до законодавства, право на створення навчальних закладів - дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих. Ідеться про т.зв. конфесійні навчальні заклади, де набувається освіта за відповідним державним стандартом (тобто світська освіта), але водночас у навчально-виховному процесі формуються відповідні певній конфесії релігійний світогляд і релігійна практика.

Тим самим Україна зробила один з необхідних кроків у напрямі як повного забезпечення гарантованого Конституцією права на свободу совісті, так і європейської моделі державно-церковних відносин, яка отримала назву «партнерської». Ми вітаємо рішення Верховної Ради і сподіваємося, що закон, який урівнює в правах громадян, розширює свободу вибору і просуває наше суспільство європейським шляхом, невдовзі буде підписаний Президентом і набуде чинності.

Можна відзначити, що це рішення збігається з одним з важливих положень проекту Концепції державно-конфесійних відносин в Україні, розробленим ще у 2004р. у межах постійно діючого Круглого столу «Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин», роботу якого організовує Центр Разумкова. Проект підтриманий Всеукраїнською радою Церков, яка від того часу постійно звертається до вищих державних органів і посадових осіб з пропозицією ухвалити Концепцію законом — як документ, що визначає державну політику в цій досить чутливій сфері суспільних відносин.

Отже, проект Концепції передбачає «законодавче врегулювання права церкви (релігійних організацій) на заснування конфесійних навчальних закладів» та, крім іншого, покладає на державу обов’язки «ліцензування та акредитації конфесійних навчальних закладів усіх рівнів» і «вивчення можливостей фінансування дисциплін, що викладаються в конфесійних навчальних закладах та належать до державного стандарту, з державного бюджету».

Сподіваємося, що Верховна Рада продовжить рух у напрямі впровадження в Україні європейських засад стосунків між державою і Церквою — і Концепція державно-конфесійних відносин буде в повному обсязі ухвалена і втілена в життя.

Віктор Замятін

Директор політико-правових програм


Народився 13 січня 1966 року.

Освіта:

Закінчив історичний факультет Московського державного університету ім. Ломоносова, стажувався у Франції, Ізраїлі.

Робота:

Працював журналістом видань «КоммерсантЪ», «День».

З 2007 по 2010 роки працював головним консультантом, завідувачем відділу в секретаріаті Президента України.

З грудня 2012 року — провідний експерт політико-правових програм Центру Разумкова.

Заслужений журналіст України, державний службовець третього рангу.

Володіє англійською, сербською, хорватською, французькою і польською мовами.

(044) 201-11-92

zamiatin@razumkov.org.ua

viktor.zamiatin