Щорічні аналітичні підсумки і прогнози

Україна: від війни до миру та відновлення (жовтень 2022)

Чергова хвиля ескалації російсько- українського конфлікту, що розпочалася у вересні, ознаменувалась як зростанням ін- тенсивності бойових дій вздовж усієї лінії зіткнення, так і збільшенням масованих ро- сійських атак на невійськові об’єкти. Кремль також нарощував зусилля з метою тиску на міжнародну спільноту, застосовуючи весь наявний набір інструментів від «енергетич- ної зброї» до ядерного шантажу. 

На динаміку бойових дій у жовтні сут- тєво впливав природний фактор. Обидві сторони конфлікту намагалися досягти мак- симальних здобутків до початку осінньо- зимового періоду. Станом на кінець жовтня, стала абсолютно очевидною перспектива переходу війни у 2023р. на позиціях, що сформуються на кінець осені 2022р. 


Україна: від війни до миру та відновлення (вересень 2022)

ПОДІЇ НА ФРОНТІ ТА ПОЛІТИЧНІ РІШЕННЯ ДЕРЖАВИ-АГРЕСОРА 

У вересні відбулася низка подій як на по- лі бою, так і в політичній площині, що матимуть найбільший вплив на подальший пере- біг і перспективи врегулювання конфлікту: 

 • Успішна контрнаступальна операція на північно-східному напрямку; 
 • Оголошення часткової мобілізації на території Росії; 
 • Псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях і рішення Крем- ля про «приєднання» їх до складу Росії. 

Зазначені вище події дали поштовх чер- говій хвилі ескалації конфлікту. З огляду на виснаження конвенційних воєнних інстру- ментів Росії, дедалі актуальнішою стала загроза застосування ядерної зброї. Водно- час, попри негайні ризики ескалації, вони матимуть важливий хоча й неоднозначний вплив на динаміку та перспективи врегу- лювання конфлікту в більш тривалій перс- пективі. 

Головною подією вересня є наступаль- на операція на харківському напрямку. За найбільш консервативними оцінками, ця операція розглядається як початок переломного моменту війни, що означає поступове перехоплення ініціативи на полі бою українською стороною. 


Україна 2021-2022: помірні досягнення, масштабні загрози Ukraine 2021-2022: Modest Results, Immense Challenges

Україна-2021: провалу не сталося, прорив не вдався, очікування тривожні
Прогнози-2022
Громадська думка про підсумки 2021р.

Ukraine 2021: No Failure, No Breakthrough, Distressing Expectations
Forecasts for 2022
Public Opinion on the Results of the Year 2021


Україна 2020-2021: невиправдані очікування, неочікувані виклики

Україна-2020: завищені сподівання, неочікувані виклики, інерційний рух
Прогнози-2021
Громадська думка про підсумки 2020р.

Ukraine 2020: Inflated Expectations, Unexpected Challenges, Inertial Motion
Forecasts for 2021
Public Opinion on the Results of 2020


Україна 2019-2020: широкі можливості, суперечливі результати

 • Україна-2019: позитивні зміни та приводи для занепокоєння
 • Прогнози-2020
 • Громадська думка про підсумки 2019р.

Україна 2018-2019: обережний оптимізм напередодні виборів

 • Україна-2018: обережний оптимізм у турбулентний час
 • Прогнози-2019
 • Громадська думка про підсумки 2018р.

Україна 2017-2018: нові реалії, старі проблеми (аналітичні оцінки)

 • Україна-2017: повільний рух уперед
 • Прогнози-2018
 • Громадська думка про підсумки 2017р

Україна 2016-2017: ознаки прогресу та симптоми розчарування (аналітичні оцінки)

 • Україна-2016: здобутки іпроблеми на шляху трансформації
 • Прогнози-2017
 • Громадська думка про підсумки 2016р.


Україна 2015-2016: випробування реформами (аналітичні оцінки)

 • Україна-2015: важкий
 • початок реформ
 • прогнози-2016
 • громадська думка - про підсумки 2015р.


Україна 2014-2015: долаючи виклики (аналітичні оцінки)

 • Україна – 2014: рік тяжких випробувань
 • Прогнози-2015
 • Громадська думка про підсумки 2014р.


Україна-2014: нові перспективи і нові загрози (аналітичні оцінки)

Підсумки та уроки-2013
Перспективи-2014
Громадська думка:

 • підсумки-2013
 • цілісність країни
 • перспективи нової влади