Місія та завдання

Сприяння становленню України як демократичної, правової, соціальної європейської держави, розвитку громадянського суспільства, підвищення якості життя громадян, підвищенню міжнародного авторитету Української держави та реалізації її національних інтересів.


Стратегічні цілі Центру Разумкова:

  • Підвищення впливу Центру на владу, суспільні інститути і громадську думку, з метою реалізації його політичних (policy) рекомендацій та поширення знань, здобутих в результаті досліджень
  • Забезпечення високої якості аналітичної продукції Центру, підвищення його конкурентоспроможності на національному та міжнародному рівнях
  • Активна участь у світових та європейських експертних мережах, міжнародних дослідницьких проектах, розширення і поглиблення співпраці з провідними зарубіжними аналітичними центрами на двосторонній основі
  • Забезпечення сталих умов життєдіяльності Центру