2020

Національна безпека і оборона

Зовнішня політика

Внутрішня і правова політика

Економіка

Енергетика

Соціальна сфера

Гуманітарна політика


2019

Збірник аналітичних матеріалів "Конфлікт між Москвою і Києвом: вікно для нових можливостей, збереження status quo чи новий виток ескалації"

Підготовлений Центром Разумкова за підтримки Представництва Фонду Аденауера в Україні. В цьому виданні представлені позиції і прогнози німецьких, українських і російських експертів щодо перспектив конфлікту Москви і Києва в контексті зміни влади в Україні. Становлять інтерес пропозиції з мінімізації російсько-українського протистояння, зниженню напруги на Донбасі. Також у виданні опубліковані деякі результати соціологічних досліджень Центру Разумкова за період 2014-2019рр.
Збірник було презентовано 19 серпня 2019р. в Італії (Каденаббія) на черговій Х зустрічі українських, російських і німецьких експертів


Соціально-економічний вимір України в період зміни політичних еліт

Передмова
Суперечливі, і суттєво нижчі очікуваних, соціально-економічні результати останніх років, отримані на тлі глибокого розчарування у владі, яка прийшла на хвилі високої довіри громадян країни, не лише посилюють нігілістичне сприйняття вітчизняного сьогодення, але й створюють «гарну» основу для різноманітних популістських тез і гасел, безвідповідальних заяв стосовно рецептів швидкого збагачення українців.
Виборчі марафони (спочатку президентський і відразу ж парламентський) упродовж семи місяців 2019р. гальмували можливості запровадження економічних перетворень і очікуваних змін. Переважна більшість соціально-економічних
процесів мала інерційний характер з попередніх років, що хоча й означало певне послаблення адміністративного і податкового тиску на бізнес, проте, водночас, розмивало базис системних трансформацій. Найголовнішою вадою стало
те, що влада була стурбована власним політичним майбутнім, не достатньо визначеними перспективами (після президентських і парламентських виборів), а тому й вкрай слабко опікувалась створенням і зміцненням передумов забезпечення економічної та інституційної стійкості країни.
Між тим, всупереч багатьом апокаліптичним сценаріям, ризикам і острахам розвалу соціально-економічного середовища країни і втрати цивілізаційних перспектив – Україні упродовж 2016р. - першій половині 2019р. вдалося
відновити, хоча й слабку, проте позитивну, економічну динаміку, забезпечити прискорене зростання заробітних плат, стабілізувати національну валюту, уникнути дефолту. І, хоча Україна й не вийшла на шлях стійкого (і стрімкого) зростання, не спромоглася безумовно зміцнити національну економіку і убезпечитися від кризових проявів, проте, зважаючи на зовнішні і внутрішні виклики, розвиток країни упродовж останніх років нема підстав оцінювати лише негативно.
Тому у цій публікації наголос зроблено на певному підбитті підсумків розвитку соціально-економічного середовища у першому півріччі, а також представлене бачення короткострокового прогнозу головних соціальних
і макроекономічних показників для 2019р.

А.Рачок,
Генеральний директор Разумков центру
29 липня 2019р.


Citizens of Ukraine About Themselves,  the Country and Its Future

Громадяни України про себе, країну та її майбутнє

  • Critical View of the Present, Hope for the Better, and Faith in the Future.
  • Patriotism, Respect for National Symbols, and Rethinking of History
  • The European and Euro-Atlantic Choice: Guarantee of Secure and Successful Future of Ukraine
  • Russia: Threats, Negative Impact, and Readiness to Resist


  • Критичний погляд у сьогодення, надія на краще, віра в майбутнє
  • Патріотизм, повага до символів держави, переосмислення історії
  • Європейський та євроатлантичний вибір – гарантія безпечного та успішного майбутнього України
  • Росія: загрози, негативний вплив, готовність до протидії

Дослідження "Україна-2019: в очікуванні обережного оптимізму"


Україна напередодні року виборів: в очікуванні обережного оптимізму
Макроекономічне середовище України у 2019р.


2018

Порівняльний аналіз позицій влади і громадян України з питань забезпечення безпеки громад під час децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування 

М.Сунгуровський (керівник проекту) та ін.

Безпекові аспекти децентралізації влади в Україні розглядаються не вперше, але їх актуальність не зменшується. Перебіг децентралізації в Україні є неоднозначним. В окремих громадах втілюються лише фрагменти потрібної системи
громадського захисту (залежно від тематики донорських чи відомчих проектів – переважно утворюються протипожежні дружини). Інші громади зрозуміли необхідність більш комплексного підходу та пішли шляхом утворення центрів
безпеки, де розташовуватимуться служби пожежної охорони, поліції, швидка допомога, аварійно-рятувальні підрозділи.

Спірними питаннями залишаються сфери безпекових повноважень, які держава готова делегувати громадам (забезпечення правопорядку, територіальна самооборона), і рівень їх розмежування, – що, на думку державного керівництва,
може загрожувати втратою монополії на застосування сили. Немає однозначної думки з цього приводу і серед громадян України та експертного середовища, що вимагає додаткових обговорень цієї проблеми і пошуку нестандартних
підходів до її розв’язання.

Думки, висловлені в цьому виданні, не обов’язково відбивають позицію чи схвалюються грантодавцем.


Российско-украинский конфликт: перспективы и параметры миротворческой миссии ООН на Донбассе

Руководитель проекта – Михаил Пашков
Редакторы – Алла Чернова, Анна Пашкова, Валерия Клименко
Бильд-редактор – Андрей Хопта
Дизайн и макет – Александр Шаптала
В работе над изданием также принимали участие сотрудники Представительства
Фонда Конрада Аденауэра в Украине Екатерина Белоцерковец и Юрий Сильвестров.


Україна на порозі об’єднаної Європи
Станіслав КУЛЬЧИЦЬКИЙ,
Михайло МІЩЕНКО

Монографія присвячена вивченню трансформаційних процесів в Україні після розпаду Радянського Союзу. Автори досліджують закономірності
тривалого і складного переходу від радянського минулого до сучасної демократичної Української держави, виявляють динаміку основних параметрів українського соціуму під час цього переходу, встановлюють “больові точки”, які досі заважають українському народу ввійти до структур об’єднаної Європи.

Видання здійснено в рамках проекту Центру Разумкова “Геополітичний вибір України 1991-2017рр.” за підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.
Керівник проекту Ю.Якименко.


Energy strategy of Ukraine for the period up to 2035 “security, energy efficiency, competitiveness”


APPROVED by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 18 August, 2017 No. 605-p