Тенденції та пріоритетні напрями розвитку вітчизняного газовидобутку

Експерт економічних програм Центру Разумкова Катерина Маркевич проаналізувала поточний стан виробничих можливостей енергетики для виявлення загроз економічного розвитку країни та визначення механізмів реалізації внутрішнього потенціалу виробництва енергоносіїв.

Забезпеченість власними паливно-енергетичними ресурсами є однією з передумов енергетичної безпеки держави, яка міцно пов'язана з національними інтересами і добробутом суспільства. Аналіз поточного стану виробничих можливостей енергетики покликаний ідентифікувати загрози економічного розвитку країни та визначити механізми реалізації внутрішнього потенціалу виробництва енергоносіїв. В умовах надзвичайно гострого дефіциту валютних ресурсів це повинно стати одним з пріоритетних завдань економічної політики держави.

В енергетичному балансі національно-господарського комплексу України перше місце за рівнем споживання займає природний газ, значна частка якого імпортується з-за кордону. Залежність України від імпорту даного ресурсу змушує країну прагматично обирати форми та методи коригування політики у сфері розвитку вітчизняного газовидобутку. Зауважимо, що умови видобутку природного газу в Україні протягом останніх двох років суттєво ускладнилися. Причини — ситуація, що склалася у східних областях України (частина видобувних потужностей опинилася на окупованій території Донецької області), втрата Україною контролю над ДАТ "Чорноморнафтогаз" і над чорноморським шельфом, де працювали дві нові плавучі установки, поступове виснаження запасів найбільш високої якості і зростання частки запасів більш низької якості, з меншим потенціалом вилучення і більшою собівартістю. Значної шкоди для газовидобувної галузі було нанесено збільшенням ставок рентних платежів на видобуток у липні 2014р. Це вже призвело до зниження виробничих показників, погіршення інвестиційного клімату та як наслідок - втрат державного бюджету та золото-валютних резервів, оскільки недоотриманий ресурс з українських родовищ необхідно компенсувати імпортними поставками палива.

Прогнозується, що тільки у 2015р. виробничі втрати від зростання податкового тиску на галузь становитимуть близько 1 млрд. м3, що в грошовому еквіваленті становитиме понад $240 млн. Зниження інвестиційної активності у 2015р. газовидобувними підприємствами та призупинення діяльності таких міжнародних гігантів, як Shell та Chevron — це реакція на безсистемну й економічно невиправдану державну політику в стратегічно важливій галузі. У результаті недалекоглядної податкової політики виникли перешкоди на шляху розвитку вітчизняного газовидобутку, що створює додаткову загрозу для енергетичної безпеки країни, сприяє підвищенню залежності від зовнішніх постачань та призводить не лише до економічної, але й політичної залежності. Розвиток газовидобуної промисловості у найближчому майбутньому має стати рушієм енергетичної самодостатності України, її економічного та соціального благополуччя. Тому варто усвідомити яким чином підвищити рівень енергетичної безпеки за рахунок збільшення видобутку природного газу в середині країни.

Україна володіє достатніми доведеними запасами та прогнозними ресурсами природного газу для того, щоб протягом наступних 10–15 років вийти на повне самозабезпечення цим видом палива, але для цього слід змінити принцип податкової політики з фіскального на стимулюючий, який повинен спиратися не на суб'єктивному тимчасовому підході, а на науково-обґрунтованій методиці, розробленій з врахуванням передового міжнародного досвіду.

Читати статтю повністю

Катерина Маркевич

Провідний експерт економічних і соціальних програм


Народилася в 1989 році в Дніпропетровську.

Освіта:

  • Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, факультет міжнародної економіки (2010);
  • Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Інститут міжнародних відносин (2012);
  • Здобувач Національного інституту стратегічних досліджень при Президенті України.
  • Проходила практику в Управлінні зовнішніх зносин та ЗЕД Дніпропетровської облдержадміністрації (2009), Комісії з земельних відносин та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради (2009), Секретаріаті Комітету зовнішніх зносин Верховної Ради України (2011), Управлінні інвестиціями та інноваціями Торгово-промислової палати України (2012).

Робота:

  • Попередній досвід роботи: Міжнародна консалтингова компанія «H-aRt», ПАТ «Український інститут проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств Укрнафтохімпроект»;
  • жовтень 2012 р. – березень 2014 р. — молодший експерт економічних програм Центр Разумкова;
  • з березня 2014 р. — експерт економічних програм Центру Разумкова.

Автор наукових статей у виданнях ВАК України та учасник понад 30 міжнародних науково-практичних конференцій з тематики інвестиційної діяльності секторів української економіки, міжнародної інвестиційної діяльності на ринках країн групи БРІКС.

(044) 201-11-98

markevych@razumkov.org.ua

kateryna.markevych