Перспективи розвитку світової енергетики на довгостроковий період: основні тренди та показники

Директор енергетичних програм Володимир Омельченко та експерт економічних програм Центру Разумкова Катерина Маркевич визначили основні перспективи розвитку світової енергетики у довгостроковій перспективі.

Розвиток світової енергетики у період 2015-2035рр. буде насамперед орієнтуватися на задоволення потреб зростаючої кількості народонаселення, необхідність боротьби зі змінами клімату, «глобальне полювання» за енергоресурсами. Головним драйвером протидії кліматичним змінам буде декарбонізація енергетики, що стане одним із визначальних факторів формування трендів розвитку світової енергетики.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) проголосило настання «золотої ери газу» — як найбільш екологічно чистого з викопних видів палива та такого, що спричиняє мінімальну емісію СО2 і відповідає цілям декарбонізації. Водночас, на тлі порівняно високих цін на вуглеводні, зростатиме увага до нових способів використання вугілля та ядерного палива для отримання електроенергії і тепла. Посилиться міжпаливна конкуренція. Зростатиме видобуток нетрадиційних вуглеводнів, які збільшуватимуть конкуренцію на ринках традиційних палив. Особливо, слід виділити роль відновлювальних видів енергії (ВДЕ), собівартість виробництва яких стрімкими темпами наближається до рівня собівартості традиційних видів енергії і вже до 2020р. ВДЕ у багатьох розвинутих країнах світу стануть більш конкурентними (без жодної державної підтримки).

Електрична енергія через свою універсальність та мобільність користуватиметься зростаючим попитом. Революційні технологічні новації очікуються на транспорті. Попереду — в найближчі десятиліття — період трансформації значної частини транспорту на основі двигуна внутрішнього згоряння в беземісійний екологічно чистий електротранспорт. Крім того, слід очікувати «переворот» у світовій енергетиці пов'язаний з інноваційним стрибком (впровадження технології нуклеосинтезу в твердому тілі («холодний ядерний синтез»), використання водню, гелію та інше).

Зростаюча конкуренція на світових енергетичних ринках відкриває ширші можливості щодо вибору джерел і шляхів постачання первинних енергетичних ресурсів, оптимізації енергетичного міксу та, в перспективі, зменшення емісії СО2. Для досягнення конкурентоспроможності економіки, Україна повинна у своїх планах розвитку не тільки враховувати світові енергетичні тренди, але й діяти на випередження.

Відновлення і зростання світової економіки після глобальної фінансової кризи 2008-2009 рр. у поєднанні зі зростанням населення (у першу чергу в Індії та Китаї) і підвищенням рівня життя призведуть до зростання попиту на енергоресурси у довгостроковій перспективі. Згідно з прогнозами, за умови істотного підвищення ефективності енергоспоживання, світовий попит на енергоресурси у 2035р., порівняно з 2013р., збільшиться на 37% або зростатиме у середньому на 1,4% на рік. Порівняно з нинішніми 2,4% зростання (у період 2000–2013рр.) прогнозовані темпи світового споживання енергії будуть дещо повільніші, що викликано завершенням етапу бурхливого зростання попиту на енергію в країнах Азії.

Читати статтю повністю

Катерина Маркевич

Провідний експерт економічних і соціальних програм


Народилася в 1989 році в Дніпропетровську.

Освіта:

  • Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, факультет міжнародної економіки (2010);
  • Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Інститут міжнародних відносин (2012);
  • Здобувач Національного інституту стратегічних досліджень при Президенті України.
  • Проходила практику в Управлінні зовнішніх зносин та ЗЕД Дніпропетровської облдержадміністрації (2009), Комісії з земельних відносин та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради (2009), Секретаріаті Комітету зовнішніх зносин Верховної Ради України (2011), Управлінні інвестиціями та інноваціями Торгово-промислової палати України (2012).

Робота:

  • Попередній досвід роботи: Міжнародна консалтингова компанія «H-aRt», ПАТ «Український інститут проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств Укрнафтохімпроект»;
  • жовтень 2012 р. – березень 2014 р. — молодший експерт економічних програм Центр Разумкова;
  • з березня 2014 р. — експерт економічних програм Центру Разумкова.

Автор наукових статей у виданнях ВАК України та учасник понад 30 міжнародних науково-практичних конференцій з тематики інвестиційної діяльності секторів української економіки, міжнародної інвестиційної діяльності на ринках країн групи БРІКС.

(044) 201-11-98

markevych@razumkov.org.ua

kateryna.markevych