Не лише електроні паспорти. Що має зробити влада для розвитку цифрової країни

Чому загальнодержавний підхід до цифровізації є вкрай важливим?


Можемо тільки привітати певні кроки влади для розвитку цифрової країни, декларування та певні заходи рухатись разом з усім прогресивним світом у бік цифрової та smart-держави, але, поки що, для цього не вистачає певних елементів, які б сприяли цьому розвитку.

Зокрема, є велика проблема з нормативно-правовим забезпеченням розбудови smart-інфраструктури.

Так, Україні потрібна розробка та ухвалення Національної цифрової стратегії.

Чому загальнодержавний підхід до цифровізації є вкрай важливим? Тому що завдяки стратегії міста зможуть реагувати на попит і пропозицію, що формується цифровою економікою, поєднуючи різні сфери політик. Одночасно вона має бути спрямована на зміцнення довіри до електронного уряду, вдосконалення цифрових навичок та освіти, а також подолання викликів, таких як управління потоками даних.
Важливе місце у стратегії має належати управлінню ризиками цифрової безпеки, забезпеченню конфіденційності та захисту даних. Стратегія має бути орієнтована на створення позитивних соціально-економічних умов розвитку та мати в основі стратегічні та тактичні цілі розгортання smart-інфраструктури та впровадження цифрових технологій в межах усієї країни. Її розробка та впровадження мають базуватися на баченні, яке поділяють і суспільство, і представники бізнесу.

Такий документ необхідно розробляти шляхом широких консультацій та з обов’язковим урахуванням світового практичного досвіду. Причому досвіду інших країн не тільки позитивного, а й негативного, щоб уникати можливих помилок. Охоплюючи широкий спектр питань, стратегія має утворювати єдину цілісну систему, включно з цілями та інструментами для їхнього виконання та контролю за їхнім досягненням.

Крім Національної цифрової стратегії, постає необхідність в ухваленні Національного плану розвитку широкосмугового доступу до мережі інтернет з чітко визначеними цілями та регулярний їхній перегляд. Цей план повинен містити заходи, які можуть нівелювати ключові бар'єри для розгортання високошвидкісних мереж, а також мати цілі подолання викликів, пов’язаних із забезпеченням конкуренції на цьому ринку та залученням інвестицій.

План повинен містити карти широкосмугового покриття, що є важливим для визначення поточних «прогалин» та вимірювання прогресу у досягненні повсюдного доступу до інтернету. Бажаним є визначення джерел інвестування інфраструктурних проектів із розбудови широкосмугового покриття.
Й наостанок. На рівні міста вкрай важливо розробити та ухвалити стратегію розбудови smart-інфраструктури. Це дозволить будь-якому місту зосередитися на власних цілях і ресурсах (інтелектуальних і фінансових), завдяки яким можна досягти цих цілей не лише в коротко-, але й довгостроковій перспективі. Вона має враховувати інструменти та механізми досягнення мети, потенціал технологій, що застосовуватимуться, детальний аналіз усіх «за» і «проти», моніторинг ринку існуючих в Україні бізнес-рішень стосовно smart-технологій.

Стратегія має бути гнучкою, мати в основі людиноорієнтований підхід та здатність адаптуватися до мінливих внутрішніх чи зовнішніх змін, ґрунтуватися на чітко визначеному консенсусному баченні майбутнього шляху соціально-економічного розвитку міста.


Джерело:

Катерина Маркевич

Провідний експерт економічних і соціальних програм


Народилася в 1989 році в Дніпропетровську.

Освіта:

  • Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, факультет міжнародної економіки (2010);
  • Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Інститут міжнародних відносин (2012);
  • Здобувач Національного інституту стратегічних досліджень при Президенті України.
  • Проходила практику в Управлінні зовнішніх зносин та ЗЕД Дніпропетровської облдержадміністрації (2009), Комісії з земельних відносин та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради (2009), Секретаріаті Комітету зовнішніх зносин Верховної Ради України (2011), Управлінні інвестиціями та інноваціями Торгово-промислової палати України (2012).

Робота:

  • Попередній досвід роботи: Міжнародна консалтингова компанія «H-aRt», ПАТ «Український інститут проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств Укрнафтохімпроект»;
  • жовтень 2012 р. – березень 2014 р. — молодший експерт економічних програм Центр Разумкова;
  • з березня 2014 р. — експерт економічних програм Центру Разумкова.

Автор наукових статей у виданнях ВАК України та учасник понад 30 міжнародних науково-практичних конференцій з тематики інвестиційної діяльності секторів української економіки, міжнародної інвестиційної діяльності на ринках країн групи БРІКС.

(044) 201-11-98

markevych@razumkov.org.ua

kateryna.markevych