З чим у громадян України асоціюються Україна та Росія

19 січня 2018

Під час дослідження, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва у грудні 2017 р., респондентам ставилося запитання, з чим на їхню думку, — з Україною чи з Росією — у них насамперед асоціюються такі поняття як «демократія», «добробут», «стабільність», «свобода», «агресія», «гуманність», «справедливість», «жорстокість», «диктатура», «повага до прав особистості».

З Україною респонденти найчастіше асоціюють поняття «демократія» (42%), «свобода» (40%) і «гуманність» (36%). Хоча, стосовно поняття «гуманність», то приблизно стільки ж респондентів (35%) не асоціюють його ні з Україною, ні з Росією. Лише 2% респондентів асоціюють насамперед з Росією поняття «демократія», лише 3% — поняття «гуманність», 4% — поняття «свобода», «справедливість» і «повага до прав особистості».

Насамперед з Україною поняття «справедливість» (25%) і «повага до прав особистості» (21%) респонденти асоціюють частіше, ніж з Росією, але відносна більшість (47%) не асоціюють ці поняття з жодною з цих двох країн. Більше половини респондентів (51%) не асоціюють ні з Україною, ні з Росією поняття «добробут» (18% асоціюють його насамперед з Україною, а 9% — з Росією). 55% опитаних не асоціюють ні з Україною, ні з Росією поняття «стабільність» (12% у першу чергу асоціюють його з Україною, стільки ж — з Росією).

З Росією насамперед асоціюються поняття «агресія» (66%), «диктатура» (60%), «жорстокість» (57%). Більшою мірою з Україною ці три поняття асоціюють лише відповідно 3%, 4% і 3% респондентів.

Серед етнічних українців 68% асоціюють поняття «агресія» насамперед з Росією, 2% — з Україною; серед етнічних росіян-громадян України — відповідно 42% і 9%. Серед етнічних українців поняття жорстокість у першу чергу асоціюють з Росією 59%, з Україною — 3%; серед етнічних росіян — відповідно 33% і 10%. Поняття диктатура» у 62% етнічних українців асоціюється насамперед з Росією, у 4% — з Україною, у етнічних росіян — відповідно 39% і 12%.


З чим — з Україною чи Росією — у Вас у першу чергу асоціюється кожне з понять?, %

З Україною

З Росією

З обома країнами однаковою мірою

З жодною з них

Важко відповісти

Демократія

41,5

2,0

9,5

35,0

11,9

Добробут

17,9

8,8

9,8

50,7

12,8

Стабільність

12,1

11,6

8,6

55,0

12,7

Свобода

39,6

3,5

8,2

35,1

13,6

Агресія

2,6

65,7

9,1

11

11,5

Гуманність

36,4

2,8

8,3

34,8

17,7

Справедливість

24,5

3,5

7,6

47,0

17,5

Жорстокість

3,4

56,9

11,1

13,2

15,4

Диктатура

4,1

59,6

11,8

10,4

14,1

Повага до прав особистості

20,6

3,7

7,9

47,0

20,7


Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва з 15 по 19 грудня 2017 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2004 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.