Якою мірою українці відчувають проблеми в електроенергетиці (грудень 2022р.–січень 2023р.)

18 січня 2023

Результати соціологічного опитування, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 21 грудня 2022 року по 3 січня 2023 року.

Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській областях — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичніі відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідкими російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.


За результатами опитування, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова наприкінці грудня 2022 р. — на початку січня 2023 р., протягом останніх трьох місяців перед опитуванням у 73% респондентів відключення електроенергії у їх оселях відбувалося, як правило, більше одного разу на день, у 14% — раз на день, у 7% — кілька разів на тиждень, але не щодня, у 1,5% — раз на тиждень, у 2% — рідше, ніж раз на тиждень, у 0,5% — раз на місяць, у 1% — ніколи або майже ніколи.

На запитання, скільки годин протягом останньої доби перед опитуванням у їх помешканні не було постачання електроенергії, найчастіше (33,5%) респонденти відповідають, що постачання не було від 5 до 9 годин, 26% — що постачання електроенергії не було від 2 до 4 годин, 17% — від 10 до 14 годин, 7% — від 15 до 19 годин, 2% — від 20 до 21 години, 1% — більше 22 годин, 0,8% — що протягом всієї попередньої доби не було постачання електроенергії, 4,5% — що електроенергії не було від 1 години (але менше 2 годин), 1,5% — менше 1 години, 6% — що постачання електроенергії було весь час протягом останньої доби.

Відповідаючи на запитання, наскільки сильно відключення електроенергії як у них вдома, так і в інших місцях, впливають на їх повсякденне життя, 19% опитаних відповідають «дуже сильно впливають», 24% — «досить сильно впливають», 35% — «помірно впливають», 8% — «слабо впливають», 4% — «взагалі не впливають».

Найчастіше на цей вплив вказують жителі великих (100 тис. і більше жителів) міст (тут 49% відповіли, що ці відключення дуже сильно або досить сильно впливають на їх життя), меншою мірою жителі середніх, малих міст та смт (43%) та сіл (36%).

Оцінюючи дії влади та енергетичних кампаній з ліквідації наслідків ударів Росії по об’єктах енергетичної інфраструктури України і відновлення енергопостачання за шкалою від нуля до 10-и, де «0» означає «вкрай незадоволені», а «10» — «дуже задоволені», в середньому респонденти оцінюють рівень задоволеності цими діями 6,6 балами. Низький рівень задоволення (від 0 до 3 балів) висловлюють 14% опитаних, високий рівень задоволення (від 7 до 10 балів) — 55,5% опитаних.

Оцінюючи справедливість і обґрунтованість відключення електроенергії різним споживачам (коли одним відключають частіше, а іншим — рідше), у тому районі, місцевості, де вони мешкають, за шкалою від нуля до 10-и, де «0» означає «повна відсутність справедливості і обґрунтованості», а «10» — «все цілком справедливо і обґрунтовано», в середньому респонденти оцінюють їх 6,1 балами. Низько оцінюють рівень справедливості та обґрунтованості відключення електроенергії різним споживачам (від 0 до 3 балів) 17% опитаних, високо (від 7 до 10 балів) — 44% опитаних.

У зв’язку з початком програми для населення по обміну ламп розжарювання на світлодіодні лампи, що реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, АТ «Укрпошта» за підтримки Європейського Союзу, респондентів запитували, чи скористалися б вони можливістю безкоштовно замінити лампи розжарювання на більш економічні LED-лампи. 32% респондентів відповіли, що у них в помешканні немає ламп розжарювання, 56% — що скористалися б такою можливістю, 4,5% — що не стали б замінювати навіть безкоштовно (7% не визначилися).

Чим вищий рівень добробуту респондентів, тим частіше вони відповідають, що у них в помешканні немає ламп розжарювання (частка таких зростає від 21,5% серед тих, хто відповідає, що їх родина «ледве зводить кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти», до 55% серед тих, хто відповів, що «живе забезпечено»). Відповідно, саме серед представників низькозабезпечених груп найбільше тих, хто висловлює готовність скористатися можливістю безкоштовно замінити лампи розжарювання на LED-лампи (62% серед тих, кому грошей не вистачає навіть на необхідні продукти, 63% серед тих, хто відповів, що грошей вистачає лише на продукти та на придбання необхідних недорогих речей), тоді як серед тих, хто живе забезпечено — 36%).
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ В ТАБЛИЦЯХ

(дані у таблицях наведені у відсотках, якщо не зазначено інше)
Як часто за останні 3 місяці у Вас вдома відбуваються відключення електроенергії?

Як правило, більше одного разу на день

72,9

Як правило, раз на день

14,4

Як правило, кілька разів на тиждень, але не щодня

6,7

Як правило, раз на тиждень

1,5

Як правило, рідше, ніж раз на тиждень

1,6

Як правило, раз на місяць

0,5

Ніколи або майже ніколи

1,2

Не маю централізованого постачання електроенергії, але маю автономне

0,0

Не маю ні централізованого, ні автономного постачання електроенергії

0,0

Важко відповісти, відмова відповідати

1,3


Якщо взяти останню добу (тобто останні 24 години перед цим опитуванням), то приблизно скільки годин у Вашому помешканні протягом цієї доби не було постачання електроенергії?

Весь цей час не було електрики (тобто всі 24 години)

0,8

Більше 22 годин

1,1

Від 20 до 21 години

1,6

Від 15 до 19 годин

6,7

Від 10 до 14 годин

16,7

Від 5 до 9 годин

33,5

Від 2 до 4 годин

26,0

Від 1 години, але менше 2 годин

4,5

Менше 1 години

1,5

Постачання електроенергії було весь цей час (протягом останньої доби)

5,7

Важко відповісти

1,6

Відмова відповідати

0,5


Наскільки сильно відключення електроенергії як у Вас вдома, так і в інших місцях, впливають на Ваше повсякденне життя?

Дуже сильно

19,3

Досить сильно

24,1

Помірно

34,7

Досить слабо

7,9

Слабо

8,3

Взагалі не впливають

3,9

Важко відповісти

1,8


Відключення електроенергії зумовлені ударами Росії по об’єктах енергетичної інфраструктури України. А якщо оцінювати дії влади та енергетичних кампаній з ліквідації наслідків цих ударів і відновлення енергопостачання, то як Ви оцінюєте ці дії за шкалою від нуля до 10-и, де «0» означає «вкрай незадоволені», а «10» — «дуже задоволені
».

0

вкрай незадоволені

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

дуже задоволені

1,9

2,2

3,5

6,0

6,7

13,9

7,9

12,9

13,2

11,8

17,6

Важко відповісти, відмова відповідати — 2,2%

Середній бал — 6,6


Якщо оцінювати справедливість і обґрунтованість відключення електроенергії різним споживачам, коли одним відключають частіше, а іншим — рідше, то як би Ви оцінили рівень такої справедливості і обґрунтованості у тому районі, місцевості, де Ви мешкаєте, за шкалою від нуля до 10-и, де «0» означає «повна відсутність справедливості і обґрунтованості», а «10» — «все цілком справедливо і обґрунтовано
».

0

повна відсутність справедливості і обґрунтованості

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

все цілком справедливо і обґрунтовано

3,7

2,2

4,0

7,5

7,2

16,5

9,1

9,1

13,2

9,9

11,9

Важко відповісти, відмова відповідати — 5,7%

Середній бал — 6,1


Якби у Вас була можливість БЕЗКОШТОВНО замінити лампи розжарювання на більш економічні (LED-лампи тощо), чи скористалися б Ви такою можливістю?

У вас в помешканні немає ламп розжарювання

32,3

Так, скористалися б

56,1

Ні, не стали б замінювати навіть безкоштовно

4,5

Не знаю, важко відповісти

7,0