Ставлення громадян України до вакцинації від COVID-19 (березень 2021р.)

16 березня 2021

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.


51,5% респондентів відповіли, що не мають наміру робити щеплення від коронавірусу, 12% мать намір зробити його в найближчому майбутньому (або вже зробили таке щеплення), 16% мають намір це зробити, але пізніше, 10% мають намір це зробити лише тоді, коли це буде потрібно за формальними вимогами (наприклад, для поїздки за кордон), 10% ще не визначилися.

Чим старші респонденти тим частіше вони висловлюють відсутність бажання робити щеплення (їх частка зростає від 43,5% серед тих, кому від 18 до 29 років, до 57% серед тих, кому 60 і більше років).

Серед тих, хто не відмовляється від наміру робити щеплення від COVID-19, 52% готові роботи його лише за умови, що воно буде безкоштовним, 22,5% з — поміж них готові платити за нього, а ще 5% готові платити за те, щоб вакцинуватися поза чергою (21% не визначилися). Чим старші респонденти, тим частіше вони відповідають, що готові вакцинуватися лише безкоштовно (частка таких зростає від 42% серед тих, кому від 18 до 29 років, до 64% серед тих, кому 60 і більше років).

Ті респонденти, які не мають наміру робити щеплення, найчастіше це мотивують тим, що, на їхню думку, вакцини, які застосовуються в Україні, недостатньо ефективні чи безпечні, але «якоюсь іншою» вакциною вони готові зробити щеплення (таку відповідь дають 45% тих, хто не має наміру робити щеплення). 27% з-поміж них мотивують свою відмову тим, що на їхню думку, ризики від вакцинації перевищують ризики від самої хвороби, 10% — тим, що вже перехворіли на коронавірус, 7% мають медичні протипоказання, 3% вважають, що імовірність того, що вони захворіють на COVID-19, дуже низька. Обґрунтування відмови від щеплення недостатньою ефективністю чи недостатньою безпечністю вакцин, які застосовуються в Україні, найбільш поширене серед представників наймолодшої вікової групи (18–29 років) (цим мотивують свою відмову 54% тих її представників, які не мають наміру робити щеплення від COVID-19).


РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ В ТАБЛИЦЯХ

(дані у таблицях наведені у відсотках)


Чи маєте Ви намір зробити щеплення (вакцинацію) від коронавірусу COVID-19?

Так, маю намір це зробити в найближчому майбутньому (або вже зробив таке щеплення) 12,3
Маю намір це зробити, але пізніше 16,1
Маю намір це зробити лише тоді, коли це буде потрібно за формальними вимогами (наприклад, для поїздки за кордон) 10,2
Ні, не маю наміру цього робити 51,5
Важко відповісти, ще не визначився 9,9


Ви готові зробити щеплення від коронавірусу COVID-19, лише якщо воно буде безкоштовним, чи готові за необхідності платити за нього?
?, % серед тих, хто не відмовляється від наміру робити щеплення від COVID-19

Лише якщо воно буде безкоштовним 52,0
Готові за необхідності платити за нього 22,5
Готові платити за те, щоб вакцинуватися поза чергою 5,0
Важко відповісти 20,6


Якщо Ви не маєте наміру робити щеплення від коронавірусу COVID-19, то назвіть головну причину цього.
% серед тих, хто не має наміру робити щеплення від COVID-19

Я вже перехворів(ла) на коронавірус 10,4
Вважаю, що імовірність того, що я захворію на COVID-19, дуже низька 3,4
Вважаю, що ризики від вакцинації перевищують ризики від самої хвороби 27,0
Вважаю, що вакцини, які застосовуються в Україні, недостатньо ефективні чи безпечні, якоюсь іншою вакциною я зробив(ла) би щеплення 45,2
Маю медичні протипоказання 7,0
Інша причина 5,5
Важко відповісти 1,6