Ставлення громадян України до тарифної політики (березень 2021р.)

17 березня 2021

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.


Переважна більшість (93%) громадян України вважають, що тарифи на електроенергію, газ і тепло для населення є завищеними. Лише 3% вважають їх оптимальними, а 0,4% — заниженими. Чим нижчим є рівень добробуту респондентів, тим частіше вони їх вважають завищеними — частка таких зростає від 81% серед тих, хто відповів, що загалом живе забезпечено, до 95% серед представників найбідніших прошарків.

Найчастіше основну відповідальність за зростання комунальних тарифів громадяни покладають на Уряд країни (таку відповідь дали 29% опитаних) та Президента України (24%). Ще 13% покладають відповідальність на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, 9,5% — на Верховну Раду України, 7% — на енергетичні компанії, 6% — на компанії, що надають комунальні послуги, 5% — на НАК «Нафтогаз України».

Особливо часто відповідальність на Президента країни за зростання комунальних тарифів покладають представники електорату опозиційних партій. Так, серед тих, хто на парламентських виборах має намір голосувати за партію «Опозиційна платформа — За життя», відповідальність на Президента покладають 31%, за партію «Європейська солідарність» — 31%, за ВО «Батьківщина» — 27%, тоді як серед представників електорату партії «Слуга народу» — лише 14%.

Чим нижчим є рівень добробуту респондентів, тим частіше вони покладають відповідальність за зростання комунальних тарифів на Президента країни (частка таких зростає від 22% серед тих, хто відповів, що загалом живе забезпечено, до 33% серед тих, хто відповів, що їхній родині не вистачає грошей навіть на необхідні продукти) та на Уряд (відповідно 25% і 36%). Із зниженням рівня добробуту знижується частка тих, хто покладає відповідальність на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (відповідно 18% і 4%) та на компанії, що надають комунальні послуги (відповідно 14,5% і 3%).

Найчастіше респонденти вважають, що справедливі тарифи на електроенергію, газ і тепло насамперед повинні забезпечувати Уряд (31%) та Президент (28%). Ще 20% називають Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, 11% — Верховну Раду України. Лише 3% дотримуються думки, що ніхто не повинен цим опікуватися, і тарифи повинні формуватися за законами ринку.

Чим вищим є рівень добробуту респондентів, тим частіше вони вважають, що справедливі тарифи на електроенергію, газ і тепло насамперед повинна забезпечувати Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (частка таких зростає від 11% серед тих, хто відповів, що їхній родині не вистачає грошей навіть на необхідні продукти, до 26,5% серед тих, хто відповів, що живе забезпечено), і знижується частка тих, хто вважає це обов’язком Президента країни (відповідно 37% і 22%).


РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ В ТАБЛИЦЯХ

(дані у таблицях наведені у відсотках)


На Вашу думку, тарифи на електроенергію, газ і тепло для населення є:

Завищеними 92,6
Заниженими 0,4
Оптимальними 3,2
Важко відповісти 3,7


На Вашу думку, хто несе основну відповідальність за зростання комунальних тарифів?

Президент України 24,3
Уряд України 28,8
Верховна Рада України 9,5
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг 12,9
НАК «Нафтогаз України» 4,7
Енергетичні компанії 6,6
Компанії — надавачі комунальних послуг 5,9
Інше 1,0
Ніхто 1,0
Важко відповісти 5,3


Як Ви вважаєте, хто в першу чергу повинен забезпечувати справедливі тарифи на електроенергію, газ і тепло?

Президент України 27,9
Уряд України 31,3
Верховна Рада України 11,0
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг 20,2
Ніхто не повинен, тарифи повинні формуватися за законами ринку 3,4
Важко відповісти 6,2