Ставлення громадян до запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення

15 жовтня 2019

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 жовтня 2019 року. Було опитано 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Більшість громадян України вважають, що питання запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення потрібно виносити на всенародний референдум. Такої думки дотримуються 59,3% респондентів. Чверть населення (24,4%) вважають, що це питання не слід виносити на референдум, решта опитаних не визначилися з відповіддю.

Понад дві третини опитаних (69,1%) взяли б участь у такому референдумі, якби він відбувався найближчої до дати опитування неділі. Не взяли б участі 16,0%, а решта опитаних не визначилися з відповіддю.

Якби подібний референдум відбувся, то абсолютна більшість проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення (57,2% усіх опитаних або 64,4% тих, хто взяв би участь у референдумі). Кожний четвертий з тих, хто взяв би участь у референдумі (25,1%) або 21,5% серед усіх опитаних проголосували б за запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення. Решта опитаних не визначилися з відповіддю. Ставлення до питання запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення міського та сільського населення статистично значимо не відрізняється: проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення 56,3% міських жителів і 59,2% сільських жителів; запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення підтримали б 21,4% міських жителів і 21,9% сільських жителів. Решта опитаних не визначилися з відповіддю.

Дані у таблицях подані у відсотках.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Як Ви вважаєте, чи потрібно виносити на всенародний референдум питання запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення?

Так, потрібно

59,3

Ні, не потрібно

24,4

Важко відповісти

16,3


Якби такий референдум відбувався найближчої неділі, чи взяли б Ви у ньому участь?

Так

69,1

Ні

16,0

Важко відповісти

14,8


Якби наступної неділі відбувався референдум стосовно запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення, то як би Ви проголосували?
 

 

Серед усіх опитаних

Серед тих, хто має намір взяти участь у референдумі

Проголосував би за запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення

21,5

25,1

Проголосував би за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення

57,2

64,4

Важко відповісти

21,2

10,4


Якби наступної неділі відбувався референдум стосовно запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення, то як би Ви проголосували?

 

Міське населення

Сільське населення

Проголосував би за запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення

21,4

21,9

Проголосував би за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення

56,3

59,2

Важко відповісти

22,3

18,9