Ставлення громадян до запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення (вереснь 2020р.)

04 листопада 2020

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 23 вересня 2020 року. Було опитано 1209 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.


Якби найближчої до опитування неділі відбувався референдум з питання запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення, то майже три чверті опитаних (71,3%) взяли б участь у такому референдумі. Не взяли б участі 15,5%, решта опитаних не визначилися з відповіддю.

Якби подібний референдум відбувся, то абсолютна більшість проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення (61,2% усіх опитаних або 69,7% тих, хто взяв би участь у референдумі). 23,1% з тих, хто взяв би участь у референдумі (або 19,7% серед усіх опитаних) проголосували б за запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення. Решта опитаних не визначилися з відповіддю. Підтримка громадянами продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення змінилася незначною мірою порівняно з жовтнем 2019р., коли за продовження мораторію готові були проголосувати 64,4% тих, хто збирався взяти участь у референдумі,.


РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

(дані у таблицях подані у відсотках)


Якби найближчої неділі відбувався референдум стосовно запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення, чи взяли б Ви у ньому участь?

Так 71,3
Ні 15,5
Важко відповісти 13,2


Якби наступної неділі відбувався референдум стосовно запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення, то як би Ви проголосували?

% усіх % тих, хто має намір взяти участі у референдумі
Проголосував би за запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення 19,7 23,1
Проголосував би за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення 61,2 69,7
Важко відповісти 19,1 7,1


Якби наступної неділі відбувався референдум стосовно запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення, то як би Ви проголосували?
, серед тих, хто має намір взяти участь у референдумі

4–9.10.2019 17–23.09.2020
Проголосував би за запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення 25,1 23,1
Проголосував би за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення 64,4 69,7
Важко відповісти 10,4 7,1