Ставлення громадян до запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення

11 листопада 2019

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 1 по 7 листопада 2019 року. Було опитано 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.


Більшість громадян України вважають, що питання запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення потрібно виносити на всенародний референдум. Такої думки дотримуються 67,7% респондентів. 20,5% опитаних вважають, що це питання не слід виносити на референдум, решта — не визначилися з відповіддю.

Понад три чверті опитаних (77,6%) взяли б участь у такому референдумі, якби він відбувався найближчої до дати опитування неділі. Не взяли б участі 11,2%, а решта опитаних не визначилися з відповіддю.

Якби подібний референдум відбувся, то абсолютна більшість проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення (63,4% усіх опитаних або 68,3% тих, хто взяв би участь у референдумі). Кожний четвертий з тих, хто взяв би участь у референдумі (23,2%) або 20,1% серед усіх опитаних проголосували б за запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення. Решта опитаних не визначилися з відповіддю. Ставлення до питання запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення міського та сільського населення майже не відрізняється: проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення 60,9% міських жителів і 68,9% сільських жителів; запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення підтримали б 20,6% міських жителів і 18,9% сільських жителів. Решта опитаних не визначилися з відповіддю.


РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

(дані в таблицях подані у відсотках)


Як Ви вважаєте, чи потрібно виносити на всенародний референдум питання запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення?

Так, потрібно 67,7
Ні, не потрібно 20,5
Важко відповісти 11,8


Якби такий референдум відбувався найближчої неділі, чи взяли б Ви у ньому участь?

Так 77,6
Ні 11,2
Важко відповісти 11,3


Якби наступної неділі відбувався референдум стосовно запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення, то як би Ви проголосували?

Серед усіх опитаних Серед тих, хто має намір взяти участь у референдумі
Проголосував би за запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення 20,1 23,2
Проголосував би за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення 63,4 68,3
Важко відповісти 16,5 8,4


Якби наступної неділі відбувався референдум стосовно запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення, то як би Ви проголосували?

Міське населення Сільське населення
Проголосував би за запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення 20,6 18,9
Проголосував би за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення 60,9 68,9
Важко відповісти 18,5 12,2