Ставлення громадян до запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення

15 жовтня 2019

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 жовтня 2019 року. Було опитано 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.


Більшість громадян України вважають, що питання запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення потрібно виносити на всенародний референдум. Такої думки дотримуються 59,3% респондентів. Чверть населення (24,4%) вважають, що це питання не слід виносити на референдум, решта опитаних не визначилися з відповіддю.

Понад дві третини опитаних (69,1%) взяли б участь у такому референдумі, якби він відбувався найближчої до дати опитування неділі. Не взяли б участі 16,0%, а решта опитаних не визначилися з відповіддю.

Якби подібний референдум відбувся, то абсолютна більшість проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення (57,2% усіх опитаних або 64,4% тих, хто взяв би участь у референдумі). Кожний четвертий з тих, хто взяв би участь у референдумі (25,1%) або 21,5% серед усіх опитаних проголосували б за запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення. Решта опитаних не визначилися з відповіддю. Ставлення до питання запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення міського та сільського населення статистично значимо не відрізняється: проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення 56,3% міських жителів і 59,2% сільських жителів; запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення підтримали б 21,4% міських жителів і 21,9% сільських жителів. Решта опитаних не визначилися з відповіддю.


РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

(дані в таблицях подані у відсотках)


Як Ви вважаєте, чи потрібно виносити на всенародний референдум питання запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення?

Так, потрібно 59,3
Ні, не потрібно 24,4
Важко відповісти 16,3


Якби такий референдум відбувався найближчої неділі, чи взяли б Ви у ньому участь?

Так 69,1
Ні 16,0
Важко відповісти 14,8


Якби наступної неділі відбувався референдум стосовно запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення, то як би Ви проголосували?

Серед усіх опитаних Серед тих, хто має намір взяти участь у референдумі
Проголосував би за запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення 21,5 25,1
Проголосував би за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення 57,2 64,4
Важко відповісти 21,2 10,4


Якби наступної неділі відбувався референдум стосовно запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення, то як би Ви проголосували?

Міське населення Сільське населення
Проголосував би за запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення 21,4 21,9
Проголосував би за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення 56,3 59,2
Важко відповісти 22,3 18,9