Ставлення громадян до вступу України до Європейського Союзу (березень 2021р.)

23 березня 2021

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.


59% респондентів вважають, що Україні потрібно вступати до Європейського Союзу, 26% дотримуються протилежної точки зору. Частка тих, хто дотримується думки, що Україні потрібно вступати до ЄС, перевищує частку тих, хто дотримується протилежної точки зору, у Західному регіоні (відповідно 84% і 8,5%) та у Центральному регіоні (відповідна 63% і 19%), у Східному регіоні дещо більше тих, хто вважає, що не потрібно вступати (відповідно 38,5% і 46%), а у Південному регіоні частки перших і других статистично значуще не відрізняються (відповідно 41,5% і 42%).

Чим молодші респонденти, тим більше серед них тих, хто вважає, що потрібно вступати до ЄС (частка таких зростає від 44% серед тих, кому 60 і більше років, до 76% серед тих, кому від 18 до 29 років). При цьому у всіх вікових групах частка тих, хто виступає за вступ до ЄС, перевищує частку тих, хто виступає проти.

У випадку проведення референдуму стосовно вступу України до ЄС, 59% серед усіх опитаних (або 80% серед тих, хто має намір взяти участь у референдумі) проголосували би за вступ, і відповідно 26% і 17% — проти вступу. При цьому якщо серед прихильників вступу до ЄC 96% висловили намір взяти участь в такому референдумі, то серед противників — лише 46% (приблизно стільки ж, скільки і тих, хто не має наміру взяти в ньому участь — 47%).

Частка тих, хто має намір голосувати за вступ до ЄС, перевищує частку тих, хто має намір голосувати проти, у Західному регіоні (відповідно 84% і 8%) та у Центральному регіоні (відповідна 64% і 18%), у Східному регіоні дещо більше тих, хто збирається голосувати проти вступу (відповідно 39% і 46%), а у Південному регіоні частки перших і других є однаковими (по 42%).

Чим молодші респонденти, тим більше серед них тих, хто має намір проголосувати за вступ до ЄС (їх частка зростає від 44% серед тих, кому 60 і більше років, до 75% серед тих, кому від 18 до 29 років). Серед представників електорату партії «Європейська солідарність» 91% мають намір голосувати за вступ до ЄС (проти — 5%). Серед тих, хто на парламентських виборах має намір голосувати за партію «Слуга народу» — відповідно 78% і 13%, за ВО «Батьківщина» — відповідно 60% і 21%. Тоді як серед представників електорату партії «Опозиційна платформа — За життя» переважна більшість проголосувала би проти — відповідно 15% і 73%.

При цьому громадяни України зі стриманим оптимізмом оцінюють перспективи розвитку відносин України і Європейського Союзу на найближчі роки: частіше (39%) вони вважають, що ці відносини залишаться без змін, 26% дотримуються думки, що вони покращаться, а 10% — що погіршаться.

Частка тих, хто вважає, що вони покращаться, найвища у Західному регіоні (34,5%), нижча у Центральному (27,5%) і найнижча — у Південному (22%) і Східному (17,5%) регіонах. У цій же регіональній послідовності зростає частка тих, хто вважає, що вони погіршаться (відповідно 4%, 6%, 15% і 21%). Частка «єврооптимістів» тим вища, чим молодші респонденти (вона зростає від 19% серед тих, кому 60 і більше років, до 34% серед тих, кому від 18 до 29 років).

Найбільше «єврооптимістів» серед представників електорату партії «Слуга народу» (48%). Серед тих, хто на парламентських виборах має намір голосувати за партію «Європейська солідарність», їх 38%, за ВО «Батьківщина» — 23%, за партію «Опозиційна платформа — За життя» — лише 8%.


РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ В ТАБЛИЦЯХ

(дані у таблицях наведені у відсотках)


Як Ви вважаєте, чи потрібно Україні вступати до Європейського Союзу?

Так 58,8
Ні 26,4
Важко відповісти 14,8


Якби Ви взяли участь у референдумі стосовно вступу України до ЄС, то як би Ви проголосували?

% серед усіх опитаних % серед тих, хто має намір взяти участь у референдумі
За вступ 59,4 79,6
Проти вступу 25,9 16,7
Важко відповісти 14,7 3,7


Як би Ви оцінили перспективи розвитку відносин України і ЄС на найближчі роки?

Відносини покращаться 25,9
Залишаться без змін 39,0
Відносини погіршаться 10,4
Важко відповісти 24,7