Рівень поінформованості населення України про реформи, оцінка впливу реформ на особисте становище громадян

05 жовтня 2018

Загальнонаціональне опитування населення України було проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 27 червня 2018 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2021 респондента віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%

PDF

Дані опитування засвідчують загалом невисокий рівень обізнаності громадян з реформами у різних сферах. Так, частка громадян, які засвідчили, що «знають багато», коливається від 10–11% — у випадку реформи системи охорони здоров’я та децентралізації, до 2% — у випадку реформи фінансового сектору.

Натомість, більшість опитаних "нічого не знає" про реформу фінансового сектору (72%), реформу управління державною власністю (66%), дерегуляцію та розвиток підприємництва (64%), реформу державного управління (62%), податкову реформу (57%), програму енергонезалежності та реформу енергетики (56%).

Близько половини респондентів (51–49%) "нічого не знають" про реформу національної безпеки та оборони і реформу сільського господарства. Близько 40% опитаних «нічого не знають» про реформу правоохоронної системи та судову реформу, близько 30% — про оновлення влади та люстрацію, реформи освіти і поліції, децентралізацію та реформу місцевого самоврядування.

Найменше виявилося тих, хто нічого не знає про реформу системи охорони здоров’я ("нічого не знають" про неї лише 13% респондентів).

Оцінюючи вплив реформ та дій влади у різних сферах на своє особисте становище, більшість респондентів (55–76%) вказала на відсутність такого впливу практично у всіх сферах (крім охорони здоров’я).

Незначне переважання позитивних оцінок над негативними простежується щодо децентралізації (23% проти 20%) та реформи місцевого самоврядування (20% проти 15%). Приблизно однакові частки негативних і позитивних оцінок — щодо реформи системи національної безпеки та оборони (17% проти 19%). Вплив реформ поліції позитивно оцінюють 17%, негативно — 24% опитаних.

Щодо решти сфер, то негативні оцінки значно переважають над позитивними. Найбільш негативно оцінюється вплив реформи системи охорони здоров’я: більше половини респондентів (57%) назвали цей вплив негативним.

Варто відзначити, що оцінки впливу реформ суттєво різняться залежно від рівня поінформованості респондентів про них [1].

Так, респонденти, які добре обізнані з реформами, набагато частіше схильні вважати її вплив позитивним. Зі зменшенням рівня обізнаності значно зростають частки тих, хто не відчуває впливу реформи або відчуває її негативний вплив.

Якщо серед громадян, які нічого не знають про децентралізацію і реформу місцевого самоврядування, її позитивний вплив засвідчують 5% опитаних, то серед тих, хто дещо знає — вже 26%, а серед добре обізнаних — 60%.

Вплив реформи охорони здоров’я вважають позитивним 3% тих, хто про неї нічого не знає, проте вже 9% — тих, хто дещо знає, і 28% тих, хто добре знає про цю реформу.

Для реформи освіти ці показники становлять, відповідно, 3%, 14% і 46%; для реформи поліції — 3%, 18% і 57%.

З наведених результатів дослідження можна зробити висновок про явно недостатній рівень інформування громадян України про зміст і очікувані результати реформ, що помітно впливає на їх сприйняття суспільством.

Опитування проводилося в рамках проекту "Україна напередодні року виборів: запити суспільства, контури нової влади, майбутнє реформ", який здійснюється Центром Разумкова спільно з Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні. Повні результати проекту будуть презентовані у грудні 2018р.
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ В ТАБЛИЦЯХ
Оцініть, будь ласка, рівень своєї поінформованості про реформи та дії влади в наступних сферах,
% серед усіх опитаних

Знаю багато

Дещо знаю

Нічого не знаю про цю реформу

Не відповіли

Оновлення влади та люстрація

4,5

65,6

29,8

0,1

Судова реформа

3,1

54,8

42,1

0,0

Децентралізація та реформа місцевого самоврядування

10,1

57,8

32,1

0,1

Реформа державного управління

2,8

35,5

61,6

0,1

Дерегуляція та розвиток підприємництва

2,7

33,5

63,5

0,3

Реформа правоохоронної системи

5,2

53,5

40,8

0,5

Реформа системи національної безпеки та оборони

4,8

45,9

49,1

0,2

Реформа системи охорони здоров'я

10,5

76,7

12,7

0,1

Податкова реформа

3,6

39

57,2

0,3

Програма енергонезалежності та реформа енергетики

3,4

41,0

55,5

0,1

Популяризація України у світі

6,3

42,9

50,7

0,2

Реформа сільського господарства

4,1

46,4

49,4

0,1

Реформа освіти

7,9

61,6

30,2

0,4

Реформа управління державною власністю

2,7

31,3

65,8

0,1

Реформа фінансового сектору

1,9

26,4

71,5

0,2

Реформа поліції

7,8

62,1

29,9

0,2


Оцініть, будь ласка, позитивно чи негативно реформи та дії влади у різних сферах впливають на Ваше особисте становище,
% серед усіх опитаних

ВПЛИВ

Позитивний

Негативний

Відсутній

Не відповіли

Оновлення влади та люстрація

10,3

28,1

61,2

0,4

Судова реформа

5,1

26,5

68,2

0,1

Децентралізація та реформа місцевого самоврядування

22,5

19,8

57,6

0,1

Реформа державного управління

5,7

20,0

74,1

0,2

Дерегуляція та розвиток підприємництва

4,9

21,1

73,7

0,3

Реформа правоохоронної системи

10,4

24,7

64,5

0,5

Реформа системи національної безпеки та оборони

17,2

19,0

63,3

0,5

Реформа системи охорони здоров’я

9,8

56,7

33,3

0,3

Податкова реформа

3,2

27,5

68,7

0,6

Програма енергонезалежності та реформа енергетики

6,2

32,3

61,3

0,3

Популяризація України у світі

20,2

15,4

64,2

0,3

Реформа сільського господарства

6,6

27,9

65,1

0,4

Реформа освіти

13,0

31,6

55,0

0,4

Реформа управління державною власністю

3,3

20,3

75,9

0,4

Реформа фінансового сектору

3,0

21,0

75,6

0,4

Реформа поліції

16,6

24,4

58,8

0,2


Оцінка громадянами впливу децентралізації та реформи місцевого самоврядування на їх особисте становище,
% у кожній із категорій, виокремлених за рівнем поінформованості про цю реформу

Позитивний вплив

Відсутній вплив

Негативний вплив

Не відповіли

Знаю багато про цю реформу

59,8

26

13,7

0,5

Дещо знаю про цю реформу

25,7

49,8

24,3

0,2

Нічого не знаю про цю реформу

5,1

81,2

13,7

0

Оцінка громадянами впливу реформи охорони здоров’я на їх особисте становище, % у кожній із категорій, виокремлених за рівнем поінформованості про цю реформу

Позитивний вплив

Відсутній вплив

Негативний вплив

Не відповіли

Знаю багато про цю реформу

27,7

16,4

54,9

0,9

Дещо знаю про цю реформу

8,5

30,4

61

0,3

Нічого не знаю про цю реформу

3,1

64,3

32,6

0


Оцінка громадянами впливу реформи освіти на їх особисте становище,
% у кожній із категорій, виокремлених за рівнем поінформованості про цю реформу 

Позитивний вплив

Відсутній вплив

Негативний вплив

Не відповіли

Знаю багато про цю реформу

45

23,1

31,3

0,6

Дещо знаю про цю реформу

13,8

45,9

40

0,2

Нічого не знаю про цю реформу

2,5

82,1

14,6

0,8


Оцінка громадянами впливу реформи поліції на їх особисте становище,
% у кожній із категорій, виокремлених за рівнем поінформованості про цю реформу

Позитивний вплив

Відсутній вплив

Негативний вплив

Не відповіли

Знаю багато про цю реформу

57,3

22,3

19,7

0,6

Дещо знаю про цю реформу

17,9

51,6

30,3

0,2

Нічого не знаю про цю реформу

3,1

83,3

13,6

0

[1] Для аналізу були взяти лише ті реформи, про які добре знають понад 8% респондентів.