Повернення Криму: яким українці бачать його політичне майбутнє (липень–серпень 2021р.)

20 серпня 2021

Всеукраїнське опитування проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у період з 29 липня по 4 серпня 2021 року. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих території АР Крим та частини території Донецької та Луганської областей. Опитування проводилося методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів та є репрезентативним за основними соціально-демографічними показниками. Статистична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Для порівняння наводяться результати загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 16 травня 2016 року, та з 16 по 22 серпня 2018 року.

Дослідження проведене за фінансової підтримки програми MATRA Посольства Нідерландів в Україні.


Абсолютна більшість українців (61%) вважає, що Крим повинен, у майбутньому, входити до складу України.
Цієї думки дотримується більшість громадян незалежно від статі, віку та макрорегіону проживання. Найменше політичне майбутнє Криму у складі України бачать люди віком за 60 років (54%) та мешканці східної України (47%). Найбільше ж у повернення Криму до складу України вірять молодь віком 18–29 років (67%) та мешканці західної України (73%). Лише 6% громадян України вважають, що Крим повинен входити до складу Російської Федерації, що на 4% менше ніж тих, хто вважає, що Крим повинен бути незалежним державним утворенням (10%).

Думки щодо можливості повернення Криму до складу України серед українців розділилися: 43% вважає, що так чи інакше у майбутньому територія Криму знову повернеться до складу України, 44% — вважає, що це малоймовірно чи взагалі неможливо. Порівняно з 2016 роком на 11% зменшилася частка людей, які вірять у повернення Криму, з одночасним зростанням на 7% серед респондентів, які вважають повернення території Криму неможливим чи малоймовірним. Найбільше в повернення Криму вірять на Заході країни — 61%, найменше — на Сході (31%). Статистично значущий баланс зневіри у поверненні Криму зберігається тільки на Півдні (40% проти 49%, що не вірять у повернення Криму) та Сході (31% проти 55%, що не вірять у повернення Криму) країни. Серед вікових груп зневіра у поверненні території Криму до складу України найбільше спостерігається серед громадян віком від 50 до 59 років (49%) та тих, кому за 60 років (50%).

Серед респондентів, які вірять, що територію Криму ще можливо повернути до складу України, найефективнішими способами досягнення цього є дипломатичні зусилля для запровадження жорсткіших міжнародних санкцій проти Росії (47%) і проведення реформ та підвищення загального рівня добробуту в Україні, що приваблюватиме жителів Криму (46%). Найменше українці вірять в успіх переговорів з Російською Федерацією (12%) та цілковитої ізоляції окупованого Криму й припинення будь-яких контактів (13%).

У всіх макрорегіонах, окрім Півдня, найнеобхіднішими заходами для повернення Криму, на думку опитаних є: жорсткі міжнародні санкції проти Росії; проведення реформ та підвищення загального рівня добробуту в Україні; зміцнення збройних сил України для підготовки операції зі звільнення Криму. При цьому респонденти зі Сходу частіше за респондентів із центральної України вбачають необхідність саме у зміцненні збройних сил для повернення окупованої території Криму до України: 30% на Сході проти 23% у Центрі країни. Мешканці Півдня частіше за мешканців інших областей України вбачають вирішення питання окупації Криму у нормалізації відносин з Російською Федерацією (27%).

Основною причиною, яка робить повернення Криму до складу України неможливим, на думку опитаних українців, є насамперед військова присутність Російської Федерації в Криму (52%). Двома іншими значущими факторами, на як вказали респонденти, виступають негативне ставлення до України з боку мешканців півострова (39%) та тривалість окупації Криму Російською Федерацією (35%). За регіональним розподілом найбільша відмінність у цьому питанні спостерігається у східному макрорегіоні. Більшість опитаних у східних областях (50%) переконана, що повернення Криму до складу України неможливе через негативне ставлення до України з боку мешканців півострова.

Абсолютна більшість громадян України (57%) підтримує утворення на території Криму кримськотатарської національної автономії після звільнення від російської окупації. Порівняно з опитуванням, проведеним Фондом «Демократичні ініціативи» у 2018 році, підтримка утворення кримськотатарської національної автономії зросла на 7% з одночасним зменшенням, на 6%, тих, хто виступає проти такого розвитку подій. Зростання відбулося значною мірою за рахунок збільшення респондентів, які безумовно підтримують проголошення кримськотатарської національної автономії.

Наразі найбільша підтримка кримськотатарської національної автономії зберігається на Заході (66%) та в Центрі (64%) країни, найменша — на Півдні (48%) та Сході (44%).

Одночасно з тим 61% підтримує законодавче закріплення статусу кримськотатарського народу як корінного народу України, яке нещодавно сталося після ухвалення закону України «Про корінні народи України». Найбільша підтримка надання статусу корінного народу кримським татарам спостерігається у західних (71%) та центральних областях(68%), найменша — у східних та південних (49%), де також є багато невизначених стосовно цього питання. Так на Сході проти закріплення за кримськими татарами статусу корінного народу виступає 30%, 21% — не визначився; на Півдні — проти 27%, не визначилося 24% опитаних.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
1. Яким Ви бачите політичне майбутнє Криму?
(% серед усіх респондентів)

Крим повинен входити до складу Росії

6,4

Крим повинен входити до складу України

61,2

Крим повинен бути незалежним державним утворенням

10,3

Важко відповісти

22,1


2. На Вашу думку, чи можливе повернення території Криму до складу України в майбутньому?
(% серед усіх респондентів)

Так, і вже в найближчій перспективі 

9,3

Скоріше за все, можливе, але лише в довгостроковій перспективі 

34,0

Скоріше, вже неможливе

27,3

Ні, абсолютно неможливе. Крим втрачений Україною назавжди

17,1

Важко відповісти 

12,3


3. Які заходи та рішення державної політики Ви особисто вважаєте необхідними для повернення Криму до складу України?
(% серед опитаних, які НЕ ВВАЖАЮТЬ повернення Криму неможливим. Можна було обрати декілька відповідей)

Цілковита ізоляція окупованого Криму, припинення будь-яких контактів

12,9

Дипломатичні зусилля для запровадження жорсткіших міжнародних санкцій проти Росії

47,1

Зміцнення збройних сил України для підготовки операції зі звільнення Криму

27,9

Проведення реформ та підвищення загального рівня добробуту в Україні, що приваблюватиме мешканців Криму

46,4

Нормалізація відносин з Росією шляхом переговорів

12,1

Інше

3,1

Важко відповісти

15,1


4. Що у такому разі робить повернення Криму до складу України неможливим?
(% серед опитаних, які ВВАЖАЮТЬ повернення Криму неможливим. Можна було обрати декілька відповідей)

Негативне ставлення до України з боку мешканців півострова

38,7

Потужна військова присутність Росії в Криму

52,4

Відсутність зацікавленості української влади у поверненні Криму

29,3

Слабка міжнародна підтримка зусиль України з повернення Криму

28,7

Тривалість окупації Криму Росією

35,3

Інше

2,3

Важко відповісти

4,3


5. Чи підтримуєте Ви утворення у Криму кримськотатарської національної автономії після звільнення від російської окупації і повернення півострова Україні?
(% серед усіх респондентів)

Так, безумовно, підтримую

24,1

Скоріше, підтримую

33,0

Скоріше, не підтримую

10,7

Зовсім не підтримую

11,9

Важко відповісти

20,3


6. Чи підтримуєте Ви законодавче закріплення статусу кримськотатарського народу як корінного народу України?
(% серед усіх респондентів)

Так, безумовно, підтримую

28,8

Скоріше, підтримую

32,6

Скоріше, не підтримую

9,8

Зовсім не підтримую

10,0

Важко відповісти

18,8
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
(РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ)
1. Яким Ви бачите політичне майбутнє Криму?
(% серед усіх респондентів)

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Крим повинен входити до складу Росії

2,3

5,2

4,6

12,6

Крим повинен входити до складу України

72,6

65,4

57,7

46,6

Крим повинен бути незалежним державним утворенням

9,2

10,4

15,4

8,6

Важко відповісти

15,9

19,0

22,4

32,1


2. На Вашу думку, чи можливе повернення території Криму до складу України в майбутньому?
(% серед усіх респондентів)

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Так, і вже в найближчій перспективі 

17,6

5,6

3,7

9,4

Скоріше за все, можливе, але лише в довгостроковій перспективі 

43,1

36,2

36,5

21,4

Скоріше, вже неможливе

25,3

26,0

29,5

29,9

Ні, абсолютно неможливе. Крим втрачений Україною назавжди

6,7

17,4

19,1

25,2

Важко відповісти 

7,3

14,7

11,2

14,1


3. Які заходи та рішення державної політики Ви особисто вважаєте необхідними для повернення Криму до складу України?
(% серед опитаних, які НЕ ВВАЖАЮТЬ повернення Криму неможливим. Можна було обрати декілька відповідей)

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Цілковита ізоляція окупованого Криму, припинення будь-яких контактів

18,1

13,8

4,0

9,7

Дипломатичні зусилля для запровадження жорсткіших міжнародних санкцій проти Росії

60,5

49,8

31,2

34,7

Зміцнення збройних сил України для підготовки операції зі звільнення Криму

40,0

22,6

14,0

30,0

Проведення реформ та підвищення загального рівня добробуту в Україні, що приваблюватиме мешканців Криму

41,8

46,1

66,7

44,7

Нормалізація відносин з Росією шляхом переговорів

4,7

10,8

27,0

17,5

Інше

2,0

5,3

1,9

1,3

Важко відповісти

7,4

16,8

11,2

25,3


4. Що, у такому разі, робить повернення Криму до складу України неможливим?
(% серед опитаних, які ВВАЖАЮТЬ повернення Криму неможливим. Можна було обрати декілька відповідей)

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Негативне ставлення до України з боку мешканців півострова

27,1

37,9

31,0

50,1

Потужна військова присутність Росії в Криму

55,0

61,8

59,6

38,8

Відсутність зацікавленості української влади у поверненні Криму

23,2

36,3

36,4

22,7

Слабка міжнародна підтримка зусиль України з повернення Криму

29,0

33,2

39,3

19,6

Тривалість окупації Криму Росією

36,0

32,8

50,1

33,3

Інше

3,6

2,8

0,0

2,5

Важко відповісти

4,6

3,2

4,3

5,9


5. Чи підтримуєте Ви утворення у Криму кримськотатарської національної автономії після звільнення від російської окупації і повернення півострова Україні?
(% серед усіх респондентів)

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Так, безумовно, підтримую

23,6

28,9

17,5

20,6

Скоріше, підтримую

42,1

35,1

30,4

22,9

Скоріше, не підтримую

11,1

9,4

14,2

10,9

Зовсім не підтримую

5,4

5,5

12,5

26,5

Важко відповісти

17,8

21,2

25,4

19,1


6. Чи підтримуєте Ви законодавче закріплення статусу кримськотатарського народу як корінного народу України?
(% серед усіх респондентів)

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Так, безумовно, підтримую

32,6

33,2

16,6

24,4

Скоріше, підтримую

38,6

34,6

32,0

24,4

Скоріше, не підтримую

9,8

8,5

14,9

9,6

Зовсім не підтримую

4,0

5,6

12,4

20,7

Важко відповісти

15,0

18,1

24,1

20,9