Політик 2022 року (грудень 2022р.–січень 2023р.)

12 січня 2023

Результати соціологічного опитування, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 21 грудня 2022 року по 3 січня 2023 року.

Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській областях — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичніі відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідкими російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.


Відповідаючи на запитання «Якого українського політичного діяча Ви б назвали Політиком 2022 року?», 59% опитаних назвали Володимира Зеленського. Після обрання на посаду Президента у 2019 році В. Зеленський щороку очолював рейтинги у номінації «Політик року»: у 2019 р. його назвали в такій якості 46% опитаних громадян України, у 2020-у — 15%, у 2021-у — 17%.

На другому місці за частотою називання — Валерій Залужний (10%). По 2% опитаних назвали Олексія Арестовича, Петра Порошенка та Дмитра Кулебу, по 1% — Михайла Подоляка та Сергія Притулу.

Політиком року-2022 В. Зеленського назвали більшість опитаних у всіх регіонах: 66,5% на Півдні, 61% — у Центральному регіоні, 57% — на Заході та 55% — на Сході країни. Частіше його називають жінки (62%), ніж чоловіки (55%). Представники молодших вікових груп частіше, ніж люди середнього та старшого віку: 68% серед тих, кому менше 30 років, 63% — серед тих, кому від 30 до 39 років, і від 54% до 56% в середніх та старших вікових групах.

Серед тих, хто вдома розмовляє переважно українською мовою, В. Зеленського політиком року назвали 60%, серед тих, хто переважно розмовляє російською — 55%. Чим вищим є рівень добробуту респондентів, тим частіше вони називають В.Зеленського — від 54% серед тих, хто відповідає, що його родина «ледве зводить кінці з кінцями», до 63% серед тих, хто відповідає, що «живе забезпечено».
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ В ТАБЛИЦЯХ

(дані у таблицях наведені у відсотках)
Якого українського політичного діяча Ви б назвали Політиком 2022 року?,
респонденти самостійно називали прізвища політиків.

У всіх таблицях наведені прізвища лише тих осіб, яких назвали більше 1% респондентів

Володимир Зеленський

59,0

Валерій Залужний

10,0

Олексій Арестович

2,4

Петро Порошенко

2,4

Дмитро Кулеба

1,7

Михайло Подоляк

1,1

Сергій Притула

1,1

Немає такого

5,2

Важко відповісти

8,4


Якого українського політичного діяча Ви б назвали Політиком 2022 року?,
за макрорегіонами

Захід

Центр

Південь

Схід

Володимир Зеленський

56,6

60,7

66,5

54,7

Валерій Залужний

14,2

9,3

3,8

8,8

Олексій Арестович

2,6

2,3

1,0

3,2

Петро Порошенко

3,5

2,3

1,9

1,2

Дмитро Кулеба

2,6

1,9

0,5

1,2

Михайло Подоляк

0,0

0,7

2,4

2,5

Сергій Притула

2,4

0,8

0,5

0,5

Немає такого

5,4

4,1

8,1

5,6

Важко відповісти

4,6

8,5

5,7

14,7


Якого українського політичного діяча Ви б назвали Політиком 2022 року?,
за статтю респондентів

Чоловіки

Жінки

Володимир Зеленський

55,3

62,1

Валерій Залужний

11,1

9,1

Олексій Арестович

2,1

2,7

Петро Порошенко

2,8

2,0

Дмитро Кулеба

1,6

1,8

Михайло Подоляк

1,2

0,9

Сергій Притула

1,1

1,1

Немає такого

5,9

4,5

Важко відповісти

8,9

8,1


Якого українського політичного діяча Ви б назвали Політиком 2022 року?,
за віком респондентів

18–29 років

30–39 років

40–49 років

50–59 років

60 років і старші

Володимир Зеленський

68,0

62,7

56,4

54,2

56,0

Валерій Залужний

8,1

9,8

9,2

13,6

9,5

Олексій Арестович

2,2

2,2

1,4

3,6

2,7

Петро Порошенко

1,6

1,5

1,9

1,8

4,1

Дмитро Кулеба

1,2

2,2

1,1

2,4

1,5

Михайло Подоляк

0,9

0,7

2,2

0,3

1,0

Сергій Притула

2,2

0,7

1,6

0,6

0,7

Немає такого

3,1

4,1

4,9

8,1

5,7

Важко відповісти

6,5

7,1

9,5

8,7

9,6


Якого українського політичного діяча Ви б назвали Політиком 2022 року?,
залежно від того, якою мовою респонденти переважно розмовляють вдома

Російською

Українською

Володимир Зеленський

55,4

59,9

Валерій Залужний

8,5

10,7

Олексій Арестович

2,1

2,5

Петро Порошенко

2,3

2,6

Дмитро Кулеба

1,7

1,8

Михайло Подоляк

2,1

0,8

Сергій Притула

0,4

1,4

Немає такого

6,9

4,4

Важко відповісти

11,0

7,3


Якого українського політичного діяча Ви б назвали Політиком 2022 року?,
залежно від рівня добробуту респондентів

Яке в цілому матеріальне становище вашої сім’ї?

Ледве зводимо кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти

Вистачає на харчування та на придбання необхідних недорогих речей

У цілому на життя вистачає, але придбання речей тривалого вжитку, уже викликає труднощі

Живемо забезпечено, але зробити деякі покупки ми поки що не в змозі

Володимир Зеленський

54,1

58,2

60,8

63,2

Валерій Залужний

12,9

9,4

9,2

14,1

Олексій Арестович

2,1

3,0

2,2

1,8

Петро Порошенко

3,1

2,3

2,6

1,8

Дмитро Кулеба

0,5

2,4

1,5

0,6

Михайло Подоляк

0,0

1,0

1,6

0,0

Сергій Притула

0,5

1,0

1,1

1,8

Немає такого

5,7

4,9

5,7

3,1

Важко відповісти

11,3

8,4

7,5

8,6