Оцінка ситуації в економічній сфері, соціальне самопочуття громадян, віра в перемогу (січень 2024р.)

21 лютого 2024

Результати соціологічного опитування, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 25 січня 2024 року в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст опитування є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Опитано 2000 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.


Оцінка ситуації в економічній сфері

Громадяни України досить скептично оцінюють економічну ситуацію в країні: у травні 2021р., за вісім місяців до початку повномасштабної війни, 60% опитаних оцінювали її як «дуже погану» або «досить погану» (і лише 5% — як «добру» або «дуже добру», а 32% — як «не погану і не добру»). У вересні–жовтні 2022р., тобто через сім місяців після початку війни, зросла частка громадян, які оцінювали її як «дуже погану» або «досить погану» (до 64,5%). Ці оцінки покращилися у лютому–березні 2023р., коли було зафіксоване зниження негативних оцінок навіть порівняно з «довоєнним» періодом: тоді оцінювали економічну ситуацію в країні як «дуже погану» або «досить погану» 55% (4% — як «добру» або «дуже добру», 37% — як «не погану і не добру»). За даними опитування, що було проведене у грудні 2023р., ці оцінки погіршилися (відповідно 66,5%, 3% і 27%). Але у січні 2024р. знову спостерігалося їх покращення (відповідно 57%, 5% і 34%) — вони стали близькими до тих показників, які спостерігалися у лютому–березні 2023р.

Рівень добробуту власної родини, як правило, громадянами оцінюється краще, ніж економічна ситуація в країні. У травні 2021р. лише 36% оцінювали його як «дуже» або «досить» поганий, 48% — як «не поганий і не добрий», 14% — як «добрий» або «дуже добрий»). У вересні–жовтні 2022р. дещо зросла частка громадян, які оцінювали його як «дуже» або «досить» поганий» (до 39%), частка тих, хто вважав його «добрим» або «дуже добрим», знизилася до 10%. За даними опитування, проведеного у лютому–березні 2023р., так само, як і оцінка економічної ситуації в країні, оцінка добробуту родини дещо покращилася і стала близькою до показників, які були зафіксовані у травні 2021р.: 35% оцінювали його як «дуже» або «досить» поганий, 50% — як «не поганий і не добрий», 12% — як «добрий» або «дуже добрий». У грудні 2023р. оцінки рівня добробуту власної родини дещо погіршилися (відповідно 37%, 51% і 10,5%) і статистично значуще не відрізнялися від тих, які спостерігалися у вересні–жовтні 2022р. але у січні 2024р. знову спостерігалося їх покращення (відповідно 32%, 52% і 12,5%) — вони статистично значуще не відрізняються від тих показників, які спостерігалися у лютому–березні 2023р.

При оцінюванні рівня матеріального добробуту власної родини з точки зору того, які покупки дозволяють здійснювати родинні доходи, після початку повномасштабної агресії порівняно з червнем 2021р. зросла частка громадян, які відповідають, що ледве зводять кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти (з 9% у червні 2021р. до 14% у лютому–березні 2023р.). Однак, у січні 2024р. частка таких становить 11% і зараз статистично значуще не відрізняється від показника середини 2021р.

Разом з тим, відповідаючи на запитання: «Як змінилися доходи вашої сім’ї після 24 лютого 2022 року?», 25% респондентів виповідають, що вони значно зменшилися, 33% — дещо зменшилися, 32% — що вони не змінилися, лише 4% — що вони дещо збільшилися, і лише 0,7% — що вони значно збільшилися.

Порівняно з серпнем 2023р. зросла частка респондентів, які основним джерелом засобів існування називають постійну роботу (з 41% до 48%) і знизилися частка тих, хто називає тимчасову роботу (з 9% до 5%) та матеріальну допомогу з різних джерел (з 5% до 2%).

До початку повномасштабної війни громадяни не надто вірили у швидкі зміни в економічній сфері: у травні 2021р. лише 12% вважали, що у найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на краще, 13% сподівалися, що за цей час зміниться на краще рівень добробуту їхньої родини. Частіше у найближчі після опитування місяці громадяни очікували погіршення ситуації: 22% відповідали, що економічне становище країни зміниться на гірше, 18% — що за цей час зміниться на гірше рівень добробуту їхньої родини. Однак найбільш поширена була думка, що ситуація за 3 місяці істотно не зміниться (відповідно 56% і 57% не очікували змін у цих сферах).

У вересні–жовтні 2022р. значно зросла частка тих, хто очікував погіршення стану справ в економіці — до 35% (за рахунок зниження до 37,5% частки тих, хто вважав, що ситуація не зміниться), лише 9,5% вважали, що ситуація зміниться на краще. Однак, за даними опитування, проведеного у лютому–березні 2023р. частка тих, хто очікував погіршення стану справ в економіці протягом 3 місяців, знизилася до 23%. І зросла частка як тих, хто очікував покращення ситуації (до 13%), так і тих, хто вважав, що вона не зміниться (до 45%). У січні 2024р. частка тих, хто вважає, що ситуація зміниться на краще, знизилася до 7%, тих, хто дотримується думки, що вона погіршиться, зросла до 33%, а частка тих, хто вважає, що вона не зміниться, становить 46% і статистично значуще не відрізняється від показника за Лютий–березень 2023р.

Подібні тенденції спостерігалися і в динаміці очікуваних змін у короткостроковій перспективі рівня добробуту родини. За даними останнього опитування, частка тих, хто вважає, що він за цей період покращиться, становить 7%, тих, хто дотримується думки, що він погіршиться — 26%, що він не зміниться — 49%.

Слід зазначити, що очікування змін в короткотерміновій перспективі є менш песимістичними, ніж у грудні 2020р.: тоді погіршення економічної ситуації в країні протягом найближчих 3 місяців очікували 41% опитаних, а погіршення добробуту власної родини — 32%.

Після початку широкомасштабної війни спостерігалося істотне покращення економічних очікувань в середньостроковій (2–3 роки) перспективі. Так, частка тих, хто очікував, що економічне становище країни в найближчі 2–3 роки покращиться, у вересні–жовтні 2022р. порівняно з травнем 2021р. зросла з 30% до 43%, а в лютому- березні 2023р. — до 52%. Однак, протягом 2023р. цей оптимізм знизився, і у січні 2024р. так вважали 31% (це приблизно стільки ж, як і у травні 2021р). Частка тих, хто очікує погіршення ситуації (22,5%), також близька до показника травня 2021р. а частка тих, хто вважає, що ситуація у цій сфері не зміниться ˗˗ становить 15% (що на 11% менше, ніж у травні 2021р.).

Частка тих, хто очікував, що добробут його родини в найближчі 2–3 роки покращиться, у вересні–жовтні 2022р. порівняно з травнем 2021р. зросла з 29% до 41%, а в лютому- березні 2023р. — до 49,5%. За даними останнього опитування, частка таких знизилася до 31%. Ті, хто вважає, що добробут родини за цей період погіршиться, становлять — 18%, що він не зміниться — 18%.


Соціальне самопочуття громадян

Самооцінка психологічного стану

Оцінюючи власний психологічний стан на 24 лютого 2022р. (на початок війни) за шкалою від 0 до 10, де 0 означає «максимальний рівень спокою, упевненості», а 10 відповідає максимальному рівню паніки, страху, невпевненості, респонденти його оцінили в середньому 7,0 балами (49% оцінили балами від 8 до 10, що відповідають високому рівню паніки, страху, невпевненості).

Оцінюючи власний психологічний стан на час проведення опитування (у січні 2024р.) респонденти його оцінили в середньому 5,9 балами. При цьому частка тих, хто оцінив його балами від 8 до 10, зменшилася порівняно з початком війни з 49% до 25%, що свідчить про істотне покращення психологічного стану порівняно з початком війни. Разом з тим, цей показник є гіршим, ніж у лютому–березні 2023р., коли він становив в середньому 5,1 бала.

Рівень задоволеності життям

Рівень задоволеності громадян України життям зростав протягом останнього десятиліття перед початком повномасштабної війни і у 2017 та 2022 роках був вищим порівняно з 2011р. (відповідно 5,1; 5,2 і 4,5 бала за шкалою від 1 до 10, де "1" означає, що респондент "абсолютно не задоволений", а "10" — "абсолютно задоволений" своїм життям). У січні 2024р. порівняно з 2022 роком зафіксоване зниження цього показника до 4,7 бала.

Найбільше знизився рівень задоволеності життям порівняно з вереснем-жовтнем 2022р. у Західному регіоні (з 6,1 до 4,9 бала). Як і у вересні–жовтні 2022р., найменшою мірою задоволені життям жителі Південного регіону (3,9 бала), тоді як в інших регіонах — від 4,5 балів (на Сході) до 4,9 балів (на Заході та в Центрі країни).

Відчуття задоволеності життям знижується із віком опитаних (від 5,1 балів серед тих, кому менше 30 років, до 4,2 балів серед тих, кому 60 і більше років).

Довіра до інших членів суспільства.

Порівняно з 2017р. частка тих, хто в Україні вважає, що більшості людей можна довіряти, зросла з 17% до 27%, але більшість (62%) дотримуються думки, що потрібно бути дуже обережними у стосунках з людьми (у 2017р. таких було 75%).


Віра в перемогу та бачення перемоги

85% опитаних вірять у перемогу України у цій війні (від 78% жителів Сходу країни до 88,5% жителів Західного регіону), не вірять — 8,5% (від 5,5% на Заході до 13% на Сході країни).

Порівняно з попередніми опитуваннями очікувані терміни настання перемоги стають більш віддаленими. Так, за даними останнього опитування, з-поміж тих, хто вірить у перемогу, 20% вважають, що вона відбудеться до кінця цього року, тоді як у лютому–березні 2023р. 50% вважали, що перемога настане до кінця 2023р. 40% вважають, що вона настане через 1–2 роки (у лютому–березні 2023р. — 26%). Що для цього знадобиться від 3 до 5 років — відповідно 14% і 7%, більш ніж 5 років — відповідно 3% і 1%, що перемога відбудеться «навряд чи за мого життя» — відповідно 1% і 0,4%. Більше стало також тих, хто не знає, коли саме можна очікувати на перемогу (відповідно 22% і 15%)

Стосовно того, що можна вважати перемогою, відносна більшість (38%) тих, хто вірить у перемогу, відповідають, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року. Ще 27% вважатимуть перемогою знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії. 13% вважатимуть перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, 7% — вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму, а 4% — припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення (після 24 лютого 2022 року).
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ В ТАБЛИЦЯХ

(дані в таблицях наведені у відсотках, якщо не зазначено інше)

Скажіть, будь ласка, як би Ви оцінили ситуацію в Україні у наведених сферах? Дайте оцінку за 5-бальною шкалою, де оцінка «1» означає, що ситуація дуже погана, а оцінка «5» — що ситуація дуже добра.

Дуже погана

Досить погана

Не погана і не добра

Добра

Дуже добра

Важко відповісти

Середній бал

Економічне становище країни

16,3

40,8

34,1

4,6

0,4

3,8

2,3

Рівень добробуту Вашої родини

6,0

26,3

52,3

12,0

0,5

2,9

2,7


Яке в цілому матеріальне становище вашої сім’ї?

Ледве зводимо кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти

10,9

Вистачає на харчування та на придбання необхідних недорогих речей

37,6

У цілому на життя вистачає, але придбання речей тривалого вжитку, таких як меблі, холодильник, телевізор, уже викликає труднощі

39,9

Живемо забезпечено, але зробити деякі покупки ми поки що не в змозі (купити квартиру, автомобіль тощо)

7,8

Ми можемо собі дозволити придбати практично все, що хочемо

0,7

Важко відповісти

3,1


Як змінилися доходи вашої сім’ї після 24 лютого 2022 року?

Доходи значно збільшилися

0,7

Доходи дещо збільшилися

4,2

Доходи не змінилися

31,9

Доходи дещо зменшилися

32,8

Доходи значно зменшилися

24,7

Важко відповісти

5,8


Ви живете зараз за рахунок… (назвіть основне джерело засобів існування).

Матеріальна допомога з різних джерел

1,8

Ваші попередні грошові заощадження

0,8

Доходи від бізнесу

4,2

Постійна робота

47,7

Тимчасова робота (чи підробітки)

4,9

Студентська стипендія

0,6

Пенсія

24,7

За рахунок доходів іншого члена (членів) моєї сім’ї (чоловік, дружина, батьки тощо)

10,7

Інші джерела

1,1

Важко відповісти, відмова від відповіді

3,4


На Вашу думку, як зміниться становище в Україні в таких сферах у найближчі три місяці?

Зміниться на краще

Зміниться на гірше

Не зміниться

Важко відповісти

Економічне становище країни

6,6

33,4

45,8

14,1

Рівень добробуту Вашої родини

7,3

25,8

49,1

17,8


На Вашу думку, як зміниться становище в Україні в таких сферах у найближчі 2–3 роки?

Зміниться на краще

Зміниться на гірше

Не зміниться

Важко відповісти

Економічне становище країни

31,0

22,5

15,2

31,4

Рівень добробуту Вашої родини

31,2

17,6

17,9

33,3


Оцініть, будь-ласка, за 10 бальною шкалою ваш стан на 24 лютого 2022 року (початок війни), де «0» означає максимальний рівень спокою, упевненості, а «10» максимальний рівень паніки, страху, невпевненості

Максимальний рівень спокою, упевненості

Максимальний рівень паніки, страху, невпевненості

Важко відповісти

Середній бал

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2,8

2,1

2,5

4,8

4,2

10,2

9,7

13,1

13,0

11,7

24,5

1,5

7,0


Оцініть, будь-ласка, за 10 бальною шкалою ваш стан на сьогодні, де «0» означає максимальний рівень спокою, упевненості, а «10» максимальний рівень паніки, страху, невпевненості

Максимальний рівень спокою, упевненості

Максимальний рівень паніки, страху, невпевненості

Важко відповісти

Середній бал

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2,3

1,4

2,8

8,1

11,1

17,3

14,3

14,9

10,8

6,4

7,9

2,6

5,9


У цілому, наскільки ви задоволені сьогодні своїм життям? Будь ласка, використайте шкалу від 1 до 10, де «1» означає, що ви «абсолютно не задоволені», а «10» означає, що ви «абсолютно задоволені».

Позначте одне значення шкали:

Абсолютно не задоволені

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Абсолютно задоволені

5,2

6,9

16,8

15,5

23,8

13,4

8,8

5,8

1,8

0,9

Не відповіли — 1,2%

Середній бал — 4,7


На Dвашу думку, загалом, чи можна довіряти більшості людей чи треба бути дуже обережним у стосунках з ними?

Більшості людей можна довіряти

26,7

Треба бути дуже обережним з людьми

62,3

Немає відповіді

4,9

Не знаю

6,1


Чи вірите Ви у перемогу України у війні проти Росії?

Так

62,3

Скоріше так

22,5

Скоріше ні

5,0

Ні

3,5

Важко відповісти

6,7


Як Ви вважаєте, коли настане ця перемога?,
% серед тих, хто вірить в перемогу

Настане до кінця цього року

19,7

Настане через 1–2 роки

39,8

Настане через 3–5 років

14,0

Настане не раніше ніж за 5 років

3,2

Навряд чи за мого життя

1,1

Інше

0,3

Важко відповісти

21,8


Яку ситуацію Ви особисто розглядатимете як перемогу у війні?,
% серед тих, хто вірить в перемогу

Припинення війни, навіть якщо російська армія втримається на територіях, окупованих після 24 лютого 2022 року (частина Херсонщини, Запорізької області, Донбасу)

3,6

Вигнання російських військ за лінію станом на 23 лютого 2022 (ОРДЛО і Крим лишаються окупованими)

13,0

Вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму

7,4

Вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року

38,1

Знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії

27,3

Інше

1,5

Важко відповісти

9,1
ДИНАМІКА ПОРІВНЯНО З ПОПЕРЕДНІМИ ОПИТУВАННЯМИ
Скажіть, будь ласка, як би Ви оцінили ситуацію в Україні у наведених сферах? Дайте оцінку за 5-бальною шкалою, де оцінка «1» означає, що ситуація дуже погана, а оцінка «5» — що ситуація дуже добра

Дуже погана

Досить погана

Не погана і не добра

Добра

Дуже добра

Важко відповісти

Середня оцінка (в балах)

Економічне становище країни

Грудень 2020

27,6

44,4

23,0

1,9

0,2

3,0

2,0

Січень–лютий 2021

28,6

40,6

26,0

1,8

0,1

2,8

2,0

Травень 2021

22,1

37,9

32,2

4,7

0,7

2,4

2,2

Вересень–жовтень 2022

21,5

43,0

28,9

3,7

0,5

2,5

2,2

Лютий–березень 2023

15,7

39,6

36,8

4,0

0,3

3,5

2,3

Вересень 2023

18,7

37,8

35,2

5,0

0,3

3,0

2,3

Грудень 2023

22,0

44,5

27,4

2,7

0,4

3,0

2,1

Січень 2024

16,3

40,8

34,1

4,6

0,4

3,8

2,3

Рівень добробуту Вашої родини

Грудень 2020

14,0

33,8

42,0

7,2

0,2

2,9

2,4

Січень–лютий 2021

11,1

32,1

46,4

6,3

0,4

3,6

2,5

Травень 2021

10,4

25,5

47,6

13,0

0,9

2,6

2,7

Вересень–жовтень 2022

10,5

28,1

49,5

8,5

1,1

2,3

2,6

Лютий–березень 2023

8,3

26,5

49,7

11,4

0,7

3,4

2,7

Вересень 2023

8,5

25,1

50,0

13,7

0,6

2,0

2,7

Грудень 2023

8,8

28,2

50,7

9,6

0,9

1,9

2,7

Січень 2024

6,0

26,3

52,3

12,0

0,5

2,9

2,7


Яке в цілому матеріальне становище вашої сім’ї?

Квітень 2017

Червень 2021

Серпень 2022

Лютий–березень 2023

Вересень 2023

Грудень 2023

Січень 2024

Ледве зводимо кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти

17,6

9,2

13,5

14,2

11,1

9,8

10,9

Вистачає на харчування та на придбання необхідних недорогих речей

44,8

38,3

37,8

42,0

36,8

38,8

37,6

У цілому на життя вистачає, але придбання речей тривалого вжитку, таких як меблі, холодильник, телевізор, уже викликає труднощі

30,9

43,8

39,0

33,7

42,7

42,4

39,9

Живемо забезпечено, але зробити деякі покупки ми поки що не в змозі (купити квартиру, автомобіль тощо)

4,3

6,4

7,2

6,1

6,7

7,2

7,8

Ми можемо собі дозволити придбати практично все, що хочемо

0,2

0,9

0,3

1,3

0,6

0,0

0,7

Важко відповісти, не відповіли

2,1

1,4

2,2

2,6

2,1

1,8

3,1


Як змінилися доходи вашої сім’ї після 24 лютого 2022 року?

Лютий–березень 2023

Січень 2024

Доходи значно збільшилися

0,9

0,7

Доходи дещо збільшилися

5,1

4,2

Доходи не змінилися

35,6

31,9

Доходи дещо зменшилися

31,8

32,8

Доходи значно зменшилися

20,8

24,7

Важко відповісти

5,8

5,8


Ви живете зараз за рахунок… (назвіть основне джерело засобів існування).

Лютий–березень 2023

Серпень 2023

Січень 2024

Матеріальна допомога з різних джерел

5,0

5,1

1,8

Ваші попередні грошові заощадження

2,3

1,8

0,8

Доходи від бізнесу

3,1

3,0

4,2

Постійна робота

40,4

40,9

47,7

Тимчасова робота (чи підробітки)

7,8

8,6

4,9

Студентська стипендія

1,2

0,7

0,6

Пенсія

24,1

26,2

24,7

За рахунок доходів іншого члена (членів) моєї сім’ї (чоловік, дружина, батьки тощо)

10,9

10,1

10,7

Інші джерела

1,4

1,2

1,1

Важко відповісти, відмова від відповіді

3,9

2,3

3,4


На Вашу думку, як зміниться становище в Україні в таких сферах у найближчі три місяці?

Зміниться на краще

Зміниться на гірше

Не зміниться

Важко відповісти

Економічне становище країни

Грудень 2020

8,3

40,8

39,0

11,9

Січень–лютий 2021

6,9

32,2

47,8

13,1

Травень 2021

11,8

22,1

55,7

10,5

Вересень–жовтень 2022

9,5

35,2

37,5

17,9

Лютий–березень 2023

13,4

22,7

45,3

18,5

Вересень 2023

10,0

28,2

49,8

12,0

Грудень 2023

6,8

32,9

48,1

12,2

Січень 2024

6,6

33,4

45,8

14,1

Рівень добробуту Вашої родини

Грудень 2020

9,2

32,3

43,7

14,8

Січень–лютий 2021

7,8

23,8

53,2

15,3

Травень 2021

12,6

18,3

57,1

12,0

Вересень–жовтень 2022

9,2

25,9

45,2

19,7

Лютий–березень 2023

13,3

18,0

48,0

20,7

Вересень 2023

9,8

22,0

53,6

14,5

Грудень 2023

8,3

25,1

53,4

13,1

Січень 2024

7,3

25,8

49,1

17,8


На Вашу думку, як зміниться становище в Україні в таких сферах у найближчі 2–3 роки?

Зміниться на краще

Зміниться на гірше

Не зміниться

Важко відповісти

Економічне становище країни

Грудень 2020

22,8

26,7

20,4

30,1

Січень–лютий 2021

19,7

25,0

21,0

34,4

Травень 2021

29,9

21,2

26,1

22,8

Вересень–жовтень 2022

43,4

14,8

14,1

27,7

Лютий–березень 2023

52,1

11,0

11,1

25,8

Вересень 2023

38,1

20,3

16,8

24,8

Грудень 2023

34,5

22,1

16,1

27,3

Січень 2024

31,0

22,5

15,2

31,4

Рівень добробуту Вашої родини

Грудень 2020

24,7

21,8

21,8

31,7

Січень–лютий 2021

20,8

19,5

24,3

35,5

Травень 2021

29,2

16,5

27,1

27,1

Вересень–жовтень 2022

40,6

12,8

16,5

30,0

Лютий–березень 2023

49,5

10,0

13,1

27,5

Вересень 2023

36,5

16,5

21,0

26,0

Грудень 2023

34,0

17,7

19,2

29,2

Січень 2024

31,2

17,6

17,9

33,3


Оцініть, будь-ласка, за шкалою від нуля до десяти Ваш стан на сьогодні, де «0» означає максимальний рівень спокою, упевненості, а «10» максимальний рівень паніки, страху, невпевненості, середні бали

Лютий–березень 2023

5,1

Серпень 2023

5,6

Січень 2024

5,9


У цілому, наскільки ви задоволені сьогодні своїм життям? Будь ласка, використайте шкалу від 1 до 10, де «1» означає, що ви «абсолютно не задоволені», а «10» означає, що ви «абсолютно задоволені», середні бали

Грудень 2011

Березень 2017

Вересень–жовтень 2022

Січень 2024

Абсолютно не задоволені

4,5

5,1

5,2

4,7

Абсолютно задоволені


На вашу думку, загалом, чи можна довіряти більшості людей чи треба бути дуже обережним у стосунках з ними?

Грудень 2011

Березень 2017

Вересень–жовтень 2022

Січень 2024

Більшості людей можна довіряти

23,1

16,7

23,9

26,7

Треба бути дуже обережним з людьми

70,3

75,1

65,4

62,3

Не знаю, немає відповіді

6,6

8,2

10,7

11,0


Чи вірите Ви у перемогу України у війні проти Росії?

Серпень 2022

Грудень 2022

Лютий–березень 2023

Липень 2023

Грудень 2023

Січень 2024

Так

76,9

78,5

79,6

79,4

63,3

62,3

Скоріше так

14,6

14,7

13,6

13,8

24,8

22,5

Скоріше ні

2,9

1,9

2,1

1,6

3,8

5,0

Ні

1,2

1,2

1,4

1,7

1,6

3,5

Важко відповісти

4,4

3,7

3,3

3,5

6,5

6,7


Як Ви вважаєте, коли настане ця перемога?,
% серед опитаних, які вірять у перемогу України

Серпень 2022

Лютий–березень 2023

Липень 2023

Січень 2024

Настане до кінця цього року

31,2

49,9

35,4

19,7

Настане через 1–2 роки

34,3

25,9

37,8

39,8

Настане через 3–5 років

7,1

7,4

8,9

14,0

Настане не раніше ніж за 5 років

2,1

1,1

1,2

3,2

Навряд чи за мого життя

1,7

0,4

0,3

1,1

Інше

0,5

0,2

0,5

0,3

Важко відповісти

23,1

15,0

15,9

21,8


Яку ситуацію Ви особисто розглядатимете як перемогу у війні?,
% серед опитаних, які вірять в перемогу України

Серпень 2022

Вересень–жовтень 2022

Грудень 2022

Лютий–березень 2023

Липень 2023

Січень 2024

Припинення війни, навіть якщо російська армія втримається на територіях, окупованих після 24 лютого 2022 року (Херсонщина, Запорізька область, Донбас)

3,1

6,0

3,3

4,6

5,2

3,6

Вигнання російських військ за лінію станом на 23 лютого 2022 (ОРДЛО і Крим лишаються окупованими)

7,4

8,1

6,2

4,6

9,0

13,0

Вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму

8,7

4,2

8,0

4,4

5,7

7,4

Вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року

54,7

43,9

54,1

46,9

52,6

38,1

Знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії

20,4

26,6

22,4

30,8

20,8

27,3

Інше

0,4

0,9

0,3

1,0

1,3

1,5

Важко відповісти

5,3

10,4

5,6

7,6

5,5

9,1