Оцінка громадянами України версії Віктора Суворова про події, пов’язані з нападом нацистської Німеччини на СРСР (травень 2023р.)

21 червня 2023

Результати соціологічного опитування, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 23 по 31 травня 2023 року в рамках проекту Програми MATRA, що фінансується Посольством Королівства Нідерландів в Україні.

Оцінки та висновки авторів дослідження не слід розглядати як офіційну позицію Посольства.

Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.


Воєнний історик Віктор Суворов у документально-публіцистичній книзі «Криголам» обґрунтовує версію, що влітку 1941 року державне керівництво СРСР готувало напад на нацистську Німеччину, внаслідок чого Збройні Сили СРСР, готуючись до наступальної війни, виявилася неготовими до війни оборонної, що і зумовило катастрофічні для Червоної армії наслідки, коли Німеччина напала на СРСР 22 червня 1941 року. Концепція Віктора Суворова підтримується низкою інших істориків, але також має багато противників. Також контроверсійним було ставлення громадської думки до неї.

Соціологічна служба Центру Разумкова запитувала громадян України про ставлення до вищенаведеної концепції Віктора Суворова та низки інших істориків, які поділяють його позицію, у квітні 2021 року та у травні 2021 року. Постановка цього питання була ініційована істориком Олександром Гогуном, який також брав участь у розробці його формулювання.

За два роки, що минули між цими двома опитуваннями, відбулися істотні зміни у ставленні громадян України до цієї концепції. У 2021 році версію про те, що очолюване Сталіним державне керівництво СРСР готувало напад на нацистську Німеччину влітку 1941 року, але Гітлер здійснив напад першим, вважали цілком або скоріше обґрунтованою 27,5% опитаних, у 2023 році частка тих, хто так вважає, зросла до 36%. Частка тих, хто вважає цю версію скоріше або абсолютно необґрунтованою, зменшилася за цей час з 41% до 29%, близько третини і в 2021-у, і в 2023 роках (відповідно 31,5% і 35%) заявляли, що їм важко відповісти на це питання. Отже, якщо в 2021 році українці частіше вважали версію В.Суворова необґрунтованою, то в 2023 році — навпаки, частіше обґрунтованою.

У 2021 році єдиним макрорегіоном, де ця версія частіше оцінювалася громадською думкою як обґрунтована, був Західний регіон (там 43% вважали її обґрунтованою, тоді як 25% — необґрунтованою). У 2023 році громадська думка з цього питання у цьому регіоні статистично значуще не змінилася (відповідно 46% і 26,5%).

Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області. Центр: Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області, а також місто Київ. Південь: Миколаївська, Одеська, Херсонська області. Схід: Дніпропетровська, Запорізька, Харківська області. Оскільки у 2023 році у Донецькій та Луганській областях у звязку з тимчасовою окупацією частини території та бойовими діями опитування не проводилося, для порівнюваності результатів дані по Східному регіону за 2021 рік також наводяться без врахування даних опитування, отриманих у Донецькій та Луганській областях

У Центральному регіоні у 2021 році відносна більшість (40,5%) вважала концепцію В. Суворова необґрунтованою (і лише 26% обґрунтованою). У 2023 році у цьому регіоні вже 36% вважали її обґрунтованою, а необґрунтованою — 28%).

У Східному регіоні у 2021 році більшість (53%) вважала концепцію В. Суворова необґрунтованою (лише 21% — обґрунтованою). У 2023 році частки перших і других зрівнялися (по 31% кожна).

Південний регіон у 2023 році залишився єдиним, де частка тих, хто вважає концепцію В. Суворова необґрунтованою (33%), перевищує частку тих, хто вважає її обґрунтованою (21%), хоча найбільше тут тих, хто не визначився (46%). Порівняно з 2021 роком позиція жителів цього регіону з цього питання не змінилася на статистично значущому рівні.

У 2021 році молодь 18–29 років була єдиною віковою групою, де частки тих, хто вважав цю версію обґрунтованою, і тих, хто вважав її необґрунтованою, були приблизно рівними. У всіх інших вікових групах відносна більшість вважала її необґрунтованою. У 2023 році ситуація істотно змінилася — лише серед представників найстаршої вікової групи (60 років і старші) частка тих, хто вважає концепцію В.Суворова обґрунтованою, і тих, хто вважає її необґрунтованою, є приблизно рівними (не відрізняються на статистично значущому рівні), тоді як представники всіх інших вікових груп частіше вважають її обґрунтованою, ніж необґрунтованою.

Частка тих, хто вважає цю версію обґрунтованою, зростає із зростанням освітнього рівня респондентів — від 30% серед тих, хто має повну або неповну середню освіту, до 39% серед тих, хто має вищу освіту. Респонденти з вищою освітою та ті, хто має середню спеціальну освіту, частіше вважають концепцію В. Суворова обґрунтованою, ніж необґрунтованою, тоді як серед людей із повною або неповною середньою освітою частки перших і других приблизно рівні.

Не відрізняються позиції з цього питання етнічних українців та етнічних росіян-громадян України. Вважають концепцію В. Суворова обґрунтованою 37% етнічних українців і 40% етнічних росіян, необґрунтованою — по 28% у кожній з цих груп.
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ В ТАБЛИЦЯХ

(дані у таблицях наведені у відсотках)
Низка істориків стверджує, що очолюване Сталіним державне керівництво СРСР готувало напад на нацистську Німеччину влітку 1941 року, але Гітлер здійснив напад першим — 22 червня 1941 року. На Вашу думку, наскільки обґрунтованим є це твердження?

По масиву опитаних загалом

Регіони:

Захід

Центр

Південь

Схід

2021

2023

2021

2023

2021

2023

2021

2023

2021

2023

Цілком обґрунтованим

8,6

15,4

13,4

20,8

6,4

15,0

5,8

7,2

9,5

13,2

Скоріше, обґрунтованим

18,9

20,9

29,9

25,4

19,5

21,2

13,3

13,9

11,7

17,9

Скоріше, необґрунтованим

18,8

13,9

14,2

13,4

21,1

15,2

15,4

14,4

19,2

11,5

Абсолютно необґрунтованим

22,2

14,8

11,1

13,1

19,4

12,9

24,6

18,3

34,1

19,4

Важко відповісти

31,5

35,0

31,5

27,3

33,6

35,7

40,8

46,2

25,5

38,0

Вікові групи:

18–29 років

30–39 років

40–49 років

50–59 років

60 років і старші

2021

2023

2021

2023

2021

2023

2021

2023

2021

2023

Цілком обґрунтованим

6,3

14,0

5,4

15,3

10,9

15,4

9,5

15,6

10,2

16,1

Скоріше, обґрунтованим

22,9

21,1

21,0

21,8

18,6

23,0

19,0

21,0

14,7

18,9

Скоріше, необґрунтованим

15,9

9,9

19,2

11,9

19,5

16,5

19,8

13,5

19,7

16,0

Абсолютно необґрунтованим

16,3

13,4

19,7

12,1

20,6

14,6

23,6

14,4

28,4

17,8

Важко відповісти

38,5

41,6

34,7

38,8

30,4

30,5

28,2

35,4

27,0

31,2

Освіта респондентів:

Середня або неповна середня

Середня спеціальна

Вища

2021

2023

2021

2023

2021

2023

Цілком обґрунтованим

7,1

13,3

8,4

12,5

9,4

19,2

Скоріше, обґрунтованим

16,9

16,3

18,8

23,5

20,3

20,2

Скоріше, необґрунтованим

18,6

16,3

18,6

13,6

19,2

13,2

Абсолютно необґрунтованим

24,0

15,1

23,7

13,1

19,3

16,4

Важко відповісти

33,4

39,1

30,5

37,3

31,8

31,0

Національність респондентів

(2023 рік)*:

Українці

Росіяни

Цілком обґрунтованим

15,6

18,9

Скоріше, обґрунтованим

21,3

20,8

Скоріше, необґрунтованим

14,1

7,5

Абсолютно необґрунтованим

14,3

20,8

Важко відповісти

34,8

32,1

* Під час опитування, що проводилося у 2021 році, запитання про національність респондентів не ставилося