Оцінка громадянами України версії Віктора Суворова про події, пов’язані з нападом нацистської Німеччини на СРСР (квітень 2021р.)

07 травня 2021

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2021 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.


Воєнний історик Віктор Суворов у документально-публіцистичній книзі «Криголам» обґрунтовує версію, що влітку 1941 року державне керівництво СРСР готувало напад на нацистську Німеччину, внаслідок чого Збройні Сили СРСР, готуючись до наступальної війни, виявилася неготовими до війни оборонної, що і зумовило катастрофічні для Червоної армії наслідки, коли Німеччина напала на СРСР 22 червня 1941 року. Концепція Віктора Суворова підтримується низкою інших істориків, але також має багато противників. Також контроверсійним є ставлення громадської думки до неї.

Соціологічна служба Центру Разумкова запитала громадян України про ставлення до вищенаведеної концепції Віктора Суворова та низки інших істориків, які поділяють його позицію.

Версію про те, що очолюване Сталіним державне керівництво СРСР готувало напад на нацистську Німеччину влітку 1941 року, але Гітлер здійснив напад першим, вважають цілком або скоріше обґрунтованою 27,5% опитаних, скоріше або абсолютно необґрунтованою — 41% опитаних, а майже третина (31,5%) заявили, що їм важко відповісти на це питання.

У Західному регіоні країни відносна більшість респондентів (43%) вважають цю версію обґрунтованою, тоді як 25% — необґрунтованою, у Центральному (відповідно 26% і 40,5%) і Південному (відповідно 19% і 40%) відносна більшість вважає її необґрунтованою, і у Східному регіоні (відповідно 19% і 56%) більшість вважає її необґрунтованою[1].

Частка тих, хто вважає цю версію обґрунтованою, мало відрізняється у вікових групах опитаних (від 25% до 29,5%), але частка тих, хто її вважає необґрунтованою, істотно зростає із зростанням віку опитаних (від 32% серед молодих людей віком від 18 до 29 років до 48% серед тих, кому 60 і більше років). Молодь 18–29 років — єдина вікова група, де частки тих, хто вважає цю версію обґрунтованою, і тих, хто вважає її необґрунтованою, є приблизно рівними (відповідно 29% і 32%, тобто не відрізняються на статистично значущому рівні). У всіх інших вікових групах відносна більшість вважає її необґрунтованою.

Найменшою мірою відрізняються позиції з цього питання представників наймолодшої та найстаршої вікової груп у Західному регіоні: тут серед молодих людей віком від 18 до 29 років 41% вважають цю версію обґрунтованою, 18% необґрунтованою, а серед тих, кому 60 і більше років — відповідно 43% і 26%. Найбільшою мірою відрізняються позиції наймолодшої та найстаршої вікових груп у Східному регіоні: тут серед молодих людей віком від 18 до 29 років 28% вважають цю версію обґрунтованою, 46% — необґрунтованою, а серед тих, кому 60 і більше років — відповідно 14% і 64%.

Дещо зростає частка тих, хто вважає цю версію обґрунтованою, із зростанням освітнього рівня респондентів — серед тих, хто має повну або неповну середню освіту, 24% вважають цю версію обґрунтованою, 43% — необґрунтованою, а серед тих, хто має вищу освіту — відповідно 30% і 38,5%.


РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ В ТАБЛИЦЯХ

(дані у таблицях наведені у відсотках)


Низка істориків стверджує, що очолюване Сталіним державне керівництво СРСР готувало напад на нацистську Німеччину влітку 1941 року, але Гітлер здійснив напад першим — 22 червня 1941 року. На Вашу думку, наскільки обґрунтованим є це твердження?

Україна загалом Регіони
Захід Центр Південь Схід
Цілком обґрунтованим 8,6 13,4 6,4 5,8 8,5
Скоріше, обґрунтованим 18,9 29,9 19,5 13,3 10,9
Скоріше, необґрунтованим 18,8 14,2 21,1 15,4 20,9
Абсолютно необґрунтованим 22,2 11,1 19,4 24,6 35,1
Важко відповісти 31,5 31,5 33,6 40,8 24,5

Вікові групи
18–29 30–39 40–49 50–59 60+
Цілком обґрунтованим 6,3 5,4 10,9 9,5 10,2
Скоріше, обґрунтованим 22,9 21,0 18,6 19,0 14,7
Скоріше, необґрунтованим 15,9 19,2 19,5 19,8 19,7
Абсолютно необґрунтованим 16,3 19,7 20,6 23,6 28,4
Важко відповісти 38,5 34,7 30,4 28,2 27,0

Освіта респондентів
Середня або неповна середня Середня спеціальна Вища
Цілком обґрунтованим 7,1 8,4 9,4
Скоріше, обґрунтованим 16,9 18,8 20,3
Скоріше, необґрунтованим 18,6 18,6 19,2
Абсолютно необґрунтованим 24,0 23,7 19,3
Важко відповісти 33,4 30,5 31,8


[1]
Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області. Центр: Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області, а також місто Київ. Південь: Миколаївська, Одеська, Херсонська області. Схід: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська області.