Оцінка громадянами України ситуації в економічній сфері, дій влади та ролі держави в житті суспільства (травень 2021р.)

01 червня 2021

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 26 травня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Дослідження проводилося за фінансової підтримки Представництва «Фонду Фрідріха Науманна за свободу» в Україні.


Оцінка ситуації в економічній сфері

Громадяни України досить скептично оцінюють економічну ситуацію в країні: 60% опитаних оцінюють її як «дуже погану» або «досить погану» (і лише 5% — як «добру» або «дуже добру», а 32% — як «не погану і не добру»). Разом з тим, ці оцінки є дещо кращими, ніж на початку цього року — наприкінці січня-на початку лютого 69% опитаних оцінювали її як «дуже погану» або «досить погану», 2% — як «добру» або «дуже добру», 26% — як «не погану і не добру».

Дещо краще оцінюється опитаними рівень добробуту їх родини (36% оцінюють його як «дуже» або «досить» поганий, 48% — як «не поганий і не добрий», 14% — як «добрий» або «дуже добрий»). Так само, як і оцінка економічної ситуації в країні, оцінка добробуту родини дещо покращилася порівняно з початком року (тоді відповідні показники становили 43%, 46% і 7%).

Громадяни не надто вірять у швидкі зміни в економічній сфері: лише 12% вважають, що у найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на краще, 13% сподіваються, що за цей час зміниться на краще рівень добробуту їхньої родини. Частіше у найближчі місяці громадяни очікують погіршення ситуації: 22% вважають, що у найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на гірше, 18% ˗ що за цей час зміниться на гірше рівень добробуту їхньої родини. Однак найбільш поширена думка, що ситуація за 3 місяці істотно не зміниться  (відповідно 56% і 57% не очікують змін у цих сферах).

Разом з тим, очікування змін в короткотерміновій перспективі є менш песимістичними, ніж наприкінці січня-на початку лютого цього року (тоді погіршення економічної ситуації в країні протягом найближчих 3 місяців очікували 32% опитаних, а погіршення добробуту власної родини — 24%). Ще гіршими були ці показники у грудні минулого року: погіршення економічної ситуації в країні протягом найближчих 3 місяців тоді очікували 41% опитаних, а погіршення добробуту власної родини — 32%.

Як і на початку цього року, очікування змін становища у найближчі 2–3 роки є суперечливими. Але якщо наприкінці січня–на початку лютого цього року, частка тих, хто очікував змін в економічному становищі країни на гірше за цей період, дещо перевищувала частку тих, хто очікував змін на краще (відповідно 25% і 20%), то за даними останнього опитування, навпаки, очікування змін на краще (30%) переважають очікування змін на гірше (21%). Якщо очікування змін добробуту родини (протягом найближчих 2–3 років) на краще і на гірше у січні-лютому статистично значуще не відрізнялися(відповідно 21% і 19,5%), то у травні оптимістичні очікування переважали песимістичні — відповідно 29% і 16,5%.


Оцінка громадянами ролі держави в житті суспільства та оцінка дій влади

Відносна більшість (49%) респондентів визнають за державою право втручання в економічні процеси (проти цього виступають лише 21% опитаних). Переважна більшість (87%) вказують на необхідність допомоги соціально незахищеним прошаркам населення. Але також 79% респондентів підкреслюють, що держава повинна допомагати громадянам вирішувати їхні проблеми без надмірного втручання в їх життя. Так само переважна більшість (74%) не підтримують визнання за державою права втручання в особисте життя громадян.

Респондентам пропонувалося оцінити, якою мірою, на їхню думку, влада справляється з вирішенням проблем в окремих сферах за шкалою від 1 до 5, де «1» означає «зовсім не справляється», а «5» означає «дуже добре справляється».

Ці оцінки виявилися невисокими — найвищі з них не перевищують 2,9 бала (так оцінюють дії влади із забезпечення свободи слова і зміцнення обороноздатності країни). Відносно високо (порівняно з іншими сферами) оцінюється також діяльність влади стосовно забезпечення демократії (2,8 бала), забезпечення міжнаціональної злагоди у суспільстві, забезпечення прав і свобод громадян, покращення міжнародного іміджу України, зовнішньополітична діяльність (дії влади у цих сферах оцінена громадянами 2,7 балами). Дії влади у сфері освіти і її протидія поширенню коронавірусної інфекції, здійснення заходів із запобігання її негативним наслідкам оцінюється 2,5 балами, забезпечення стабільності в суспільстві — 2,3 балами, діяльність у сферах дотримання законності державними службовцями, оплати праці, охорони здоров’я, соціального захисту (соціальних виплат, допомоги, субсидій) — 2,2 балами, у сферах пенсійного забезпечення, покращення економічного становища країни — 2,1 балами, підвищення рівня добробуту громадян — 2,0 балами), зменшення впливу олігархів — 1,9 балами, боротьби з корупцією — 1,8 балами. І найнижче оцінюється те, як влада справляється з вирішенням проблеми рівня цін і тарифів (1,6 балами).
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ В ТАБЛИЦЯХ
Скажіть, будь ласка, як би Ви оцінили ситуацію в Україні у наведених сферах? Дайте оцінку за 5-бальною шкалою, де оцінка “1” означає, що ситуація дуже погана, а оцінка “5” — що ситуація дуже добра, %

 

Дуже погана

Досить погана

Не погана і не добра

Добра

Дуже добра

Важко відповісти

Середня оцінка (в балах)

Економічне становище країни

Грудень 2020 р.

27,6

44,4

23,0

1,9

0,2

3,0

2,0

Січень–лютий 2021 р.

28,6

40,6

26,0

1,8

0,1

2,8

2,0

Травень 2021 р.

22,1

37,9

32,2

4,7

0,7

2,4

2,2

Рівень добробуту Вашої родини

Грудень 2020 р.

14,0

33,8

42,0

7,2

0,2

2,9

2,4

Січень–лютий 2021 р.

11,1

32,1

46,4

6,3

0,4

3,6

2,5

Травень 2021 р.

10,4

25,5

47,6

13,0

0,9

2,6

2,7


На Вашу думку, як зміниться становище в Україні в таких сферах у найближчі три місяці? %

 

Зміниться на краще

Зміниться на гірше

Не зміниться

Важко відповісти

Економічне становище країни

Грудень 2020 р.

8,3

40,8

39,0

11,9

Січень–лютий 2021 р.

6,9

32,2

47,8

13,1

Травень 2021 р.

11,8

22,1

55,7

10,5

Рівень добробуту Вашої родини

Грудень 2020 р.

9,2

32,3

43,7

14,8

Січень–лютий 2021 р.

7,8

23,8

53,2

15,3

Травень 2021 р.

12,6

18,3

57,1

12,0


На Вашу думку, як зміниться становище в Україні в таких сферах у найближчі 2–3 роки?, %

 

Зміниться на краще

Зміниться на гірше

Не зміниться

Важко відповісти

Економічне становище країни

Грудень 2020 р.

22,8

26,7

20,4

30,1

Січень–лютий 2021 р.

19,7

25,0

21,0

34,4

Травень 2021 р.

29,9

21,2

26,1

22,8

Рівень добробуту Вашої родини

 

Грудень 2020 р.

24,7

21,8

21,8

31,7

Січень–лютий 2021 р.

20,8

19,5

24,3

35,5

Травень 2021 р.

29,2

16,5

27,1

27,1


Як Ви ставитеся до кожного з ідейних принципів?, %

 

Підтримую

Не підтримую

Байдуже

Важко відповісти

Необхідність допомагати соціально незахищеним прошаркам населення

86,8

4,0

5,9

3,4

Держава повинна допомагати громадянам вирішувати їхні проблеми без надмірного втручання в їх життя

79,3

7,2

6,2

7,4

Визнання за державою права втручання в економічні процеси

49,4

21,4

8,8

20,5

Визнання за державою права втручання в особисте життя громадян

8,3

73,7

7,5

10,4


На Вашу думку, якою мірою влада справляється з вирішенням проблем у кожній із сфер, які я називатиму? Оцініть за шкалою від 1 до 5, де «1» означає «зовсім не справляється», а «5» означає, «дуже добре справляється».

 

Середній бал

Забезпечення свободи слова

2,9

Зміцнення обороноздатності країни

2,9

Забезпечення демократії

2,8

Забезпечення міжнаціональної злагоди у суспільстві

2,7

Забезпечення прав і свобод громадян

2,7

Зовнішня політика

2,7

Покращення міжнародного іміджу України

2,7

Освіта

2,5

Протидія поширенню коронавірусної інфекції, здійснення заходів із запобігання її негативним наслідкам

2,5

Забезпечення стабільності в суспільстві

2,3

Дотримання законності державними службовцями

2,2

Оплата праці

2,2

Охорона здоров’я

2,2

Соціальний захист (соціальні виплати, допомоги, субсидії тощо)

2,2

Пенсійне забезпечення

2,1

Покращення економічного становища країни

2,1

Підвищення рівня добробуту громадян

2,0

Зменшення впливу олігархів

1,9

Боротьба з корупцією

1,8

Рівень цін і тарифів

1,6