Оцінка громадянами України головних тез статті В. Путіна "Про історичну єдність росіян та українців" (липень–серпень 2021р.)

11 серпня 2021

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 рокуметодом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.


Під час опитування, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова наприкінці липня — на початку серпня 2021 року, респондентів запитували, як вони оцінюють головні тези нещодавно опублікованої статті Президента Росії Володимира Путіна «Про історичну єдність росіян та українців».

З висловленою в цій статті тезою, що жодної історичної основи для уявлень про окремий від російського український народ не було і не могло бути, а виокремлення українців і білорусів як окремих народів було результатом радянської національної політики, згодні 12,5% громадян України, не згодні 70% (17% не визначилися).

Незгоду з нею висловлюють більшість жителів усіх регіонів України. Не згодні з цією тезою 52% опитаних на Сході країни (згодні лише 22% жителів цього регіону), на Півдні — відповідно 59% і 19%, у Центральному регіоні — відповідно 74% і 12%, у Західному регіоні — відповідно 90% і 0,4%.

Частка тих, хто згоден з нею, дещо вища серед представників найстаршої (60 і більше років) вікової групи (серед них згодні 16%, тоді як серед тих, кому менше 40 років — 10%), але незгода з нею істотно переважає у всіх вікових групах (від 66% у найстаршій групі до 75% серед тих, кому від 30 до 39 років).

Також частка тих, хто згоден з нею, вища серед етнічних росіян-громадян України порівняно з етнічними українцями (згодні відповідно 30% і 11%), однак і серед етнічних росіян переважає незгода з нею (не згодні серед них 49%, серед етнічних українців — 72,5%).

Серед україномовних респондентів (тих, що спілкуються вдома українською мовою) поділяють позицію В. Путіна з цього питання 7%, серед російськомовних — 21%, і в обох зазначених групах більшість (відповідно 81% і 55%) її не поділяють.

Позицію В. Путіна не поділяють 92% виборців партії «Європейська солідарність» (при 3% згодних з нею), серед представників електорату ВО «Батьківщина» — відповідно 82% і 8,5%, серед представників електорату партії «Слуга народу» — відповідно 79,5% і 6%. Виняток становить лише електорат партії «Опозиційна платформа — За життя» — серед них частка тих, хто з нею не згоден, на статистично значущому рівні не відрізняється від частки тих, хто згоден (відповідно 40% і 33%).

У цій статті Володимир Путін також написав, що територія сучасної України значною мірою створювалася за рахунок територій історичної Росії, внаслідок чого Росія фактично була пограбована. З цим згодні 7% громадян України, не згодні 76% (17% не визначилися).

Незгоду висловлюють більшість жителів усіх регіонів України. Не згодні з цим твердженням 59% опитаних на Сході країни (лише 11% жителів цього регіону згодні з ним), на Півдні — відповідно 65% і 12%, у Центральному регіоні — відповідно 81% і 7%, у Західному регіоні — відповідно 91% і 0,4%.

Частка згодних з цим твердженням дещо вища серед представників найстаршої (60 і більше років) вікової групи (серед них згодні 10%, тоді як серед тих, кому менше 30 років — 5%), незгода з ним істотно переважає у всіх вікових групах (71% у найстаршій групі і від 76% до 81% в інших вікових групах).

Серед етнічних росіян-громадян України згодні з цим твердженням 21%, не згодні — 56%, серед етнічних українців — відповідно 6% і 78%.  Серед україномовних респондентів поділяють позицію В. Путіна з цього питання 4%, серед російськомовних — 12%, і в обох зазначених групах більшість (відповідно 84% і 63%) її не поділяють.

Позицію В. Путіна з цього питання не поділяє переважна більшість (94%) представників електорату партії «Європейська солідарність» (при 2% згодних з нею), серед представників електорату ВО «Батьківщина» — відповідно 84% і 3%, серед представників електорату партії «Слуга народу» — відповідно 85% і 5%. Серед виборців партії «Опозиційна платформа — За життя» не згодна з нею відносна більшість (45%), тоді як згоду висловлюють 21% представників електорату цієї партії.
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ В ТАБЛИЦЯХ
Нещодавно Президент Росії Володимир Путін опублікував статтю «Про історичну єдність росіян та українців», в якій, зокрема, написав, що жодної історичної основи для уявлень про окремий від російського український народ не було і не могло бути, а виокремлення українців і білорусів як окремих народів було результатом радянської національної політики. Чи згодні Ви з цим твердженням В. Путіна?,
загалом по масиву опитаних та за макрорегіонами*, %

 

Україна

Захід

Центр

Південь

Схід

Згоден (згодна)

12,5

0,4

11,7

18,8

21,8

Не згоден (не згодна)

70,4

90,4

74,0

58,8

52,4

Важко відповісти

17,1

9,2

14,3

22,5

25,8

Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області. Центр: Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області, а також місто Київ. Південь: Миколаївська, Одеська, Херсонська області. Схід: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська області.


Нещодавно Президент Росії Володимир Путін опублікував статтю «Про історичну єдність росіян та українців», в якій, зокрема, написав, що жодної історичної основи для уявлень про окремий від російського український народ не було і не могло бути, а виокремлення українців і білорусів як окремих народів було результатом радянської національної політики. Чи згодні Ви з цим твердженням В. Путіна?,
за віком опитаних, %

 

18–29 років

3039 років

4049 років

5059 років

60 років і старші

Згоден (згодна)

9,7

10,3

12,0

12,2

16,1

Не згоден (не згодна)

70,4

74,9

68,7

73,5

66,3

Важко відповісти

19,9

14,7

19,4

14,2

17,5


Нещодавно Президент Росії Володимир Путін опублікував статтю «Про історичну єдність росіян та українців», в якій, зокрема, написав, що жодної історичної основи для уявлень про окремий від російського український народ не було і не могло бути, а виокремлення українців і білорусів як окремих народів було результатом радянської національної політики. Чи згодні Ви з цим твердженням В. Путіна?,
за національністю респондентів, %

 

Етнічні українці

Етнічні росіяни

Згоден (згодна)

10,9

30,2

Не згоден (не згодна)

72,5

49,0

Важко відповісти

16,6

20,8


Нещодавно Президент Росії Володимир Путін опублікував статтю «Про історичну єдність росіян та українців», в якій, зокрема, написав, що жодної історичної основи для уявлень про окремий від російського український народ не було і не могло бути, а виокремлення українців і білорусів як окремих народів було результатом радянської національної політики. Чи згодні Ви з цим твердженням В. Путіна?, серед україномовних і російськомовних респондентів*, %

 

Україномовні респонденти

Російськомовні респонденти

Згоден (згодна)

7,2

20,8

Не згоден (не згодна)

80,6

55,4

Важко відповісти

12,2

23,8

*Україномовні та російськомовні респонденти — ті, що спілкуються вдома відповідно українською та російською мовами


Нещодавно Президент Росії Володимир Путін опублікував статтю «Про історичну єдність росіян та українців», в якій, зокрема, написав, що жодної історичної основи для уявлень про окремий від російського український народ не було і не могло бути, а виокремлення українців і білорусів як окремих народів було результатом радянської національної політики. Чи згодні Ви з цим твердженням В. Путіна?, серед представників електорату провідних політичних партій України*, %

 

Представники електорату партій

 

«Слуга народу»

«Опозиційна платформа — За життя»

«Європейська Солідарність»

ВО «Батьківщина»

Згоден (згодна)

5,8

32,9

2,8

8,5

Не згоден (не згодна)

79,5

40,3

92,1

81,8

Важко відповісти

14,7

26,9

5,1

9,7

*Наведено результати по електоратах лише тих політичних сил, за які у масиві опитаних висловили намір голосувати більше 100 респондентів


У цій статті Володимир Путін також написав, що територія сучасної України значною мірою створювалася за рахунок територій історичної Росії, внаслідок чого Росія фактично була пограбована. Чи згодні Ви з цим твердженням В. Путіна?, загалом по масиву опитаних та за макрорегіонами*, %

 

Україна

Захід

Центр

Південь

Схід

Згоден (згодна)

7,4

0,4

7,4

12,1

11,4

Не згоден (не згодна)

75,7

91,4

80,6

65,0

59,1

Важко відповісти

17,0

8,2

12,0

22,9

29,5

Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області. Центр: Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області, а також місто Київ. Південь: Миколаївська, Одеська, Херсонська області. Схід: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська області.


У цій статті Володимир Путін також написав, що територія сучасної України значною мірою створювалася за рахунок територій історичної Росії, внаслідок чого Росія фактично була пограбована. Чи згодні Ви з цим твердженням В. Путіна?,
за віком опитаних, %

 

18–29 років

3039 років

4049 років

5059 років

60 років і старші

Згоден (згодна)

5,3

6,6

6,3

6,7

10,1

Не згоден (не згодна)

76,8

75,7

77,0

81,4

70,8

Важко відповісти

17,9

17,7

16,8

11,9

19,1


У цій статті Володимир Путін також написав, що територія сучасної України значною мірою створювалася за рахунок територій історичної Росії, внаслідок чого Росія фактично була пограбована. Чи згодні Ви з цим твердженням В. Путіна?, за національністю респондентів, %

 

Етнічні українці

Етнічні росіяни

Згоден (згодна)

6,2

20,8

Не згоден (не згодна)

77,9

55,7

Важко відповісти

15,9

23,5


У цій статті Володимир Путін також написав, що територія сучасної України значною мірою створювалася за рахунок територій історичної Росії, внаслідок чого Росія фактично була пограбована. Чи згодні Ви з цим твердженням В. Путіна?, серед україномовних і російськомовних респондентів*, %

 

Україномовні респонденти

Російськомовні респонденти

Згоден (згодна)

4,4

12,1

Не згоден (не згодна)

84,3

63,1

Важко відповісти

11,3

24,9

*Україномовні та російськомовні респонденти — ті, що спілкуються вдома відповідно українською та російською мовами


У цій статті Володимир Путін також написав, що територія сучасної України значною мірою створювалася за рахунок територій історичної Росії, внаслідок чого Росія фактично була пограбована. Чи згодні Ви з цим твердженням В. Путіна?,
серед представників електорату провідних політичних партій України*, %

 

Представники електорату партій

 

«Слуга народу»

«Опозиційна платформа — За життя»

«Європейська Солідарність»

ВО «Батьківщина»

Згоден (згодна)

4,9

21,3

1,9

3,0

Не згоден (не згодна)

84,7

44,9

94,0

84,3

Важко відповісти

10,4

33,8

4,2

12,7

*Наведено результати по електоратах лише тих політичних сил, за які у масиві опитаних висловили намір голосувати більше 100 респондентів