Оцінка громадянами України діяльності неурядових аналітичних центрів (квітень 2021р.)

11 травня 2021

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2021 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.


26% респондентів хоча б щось знають або чули про діяльність неурядових аналітичних центрів. При цьому лише 3% опитаних відповідають, що докладно ознайомлені з їх діяльністю, 21% — що ознайомлені поверхово, 27% — що практично нічого не знають про неї, а 40,5% — що вперше чують про такі центри.

Обізнаність з роботою аналітичних центрів помітно зростає із зростанням освітнього рівня респондентів — якщо серед тих, хто має неповну або повну середню освіту, хоча б що-небудь знають про роботу таких центрів лише 16%, то серед тих, хто має вищу освіту — 37%. Обізнаність про роботу аналітичних центрів вища серед міських жителів порівняно з жителями сіл (відповідно 30,5% і 18%).

31% опитаних вважають роботу недержавних аналітичних центрів корисною (або скоріше корисною) для суспільства, 15% — не корисною (або скоріше не корисною), а 54% вагалися з відповіддю.

Серед тих, хто хоча б щось знає чи чув про роботу аналітичних центрів, 74% вважають їх роботу корисною або скоріше корисною для суспільства, 13,5% — не корисною або скоріше не корисною, 12% вагалися з відповіддю.

Серед респондентів з вищою освітою вважають роботу таких центрів корисною або скоріше корисною 40,5%, тоді як серед тих, хто має повну або неповну середню освіту — лише 24%, серед міських жителів — 33%, серед сільських — 27%,
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ В ТАБЛИЦЯХ

(дані у таблицях наведені у відсотках)
Чи чули ви щось про діяльність неурядових аналітичних центрів України?

Так

26,3

Ні

66,5

Важко відповісти

7,1


Наскільки Ви ознайомлені з діяльністю неурядових аналітичних центрів України?

Докладно ознайомлений

3,1

Ознайомлений поверхово

21,2

Практично нічого не знаю про неї

27,3

Вперше чую про такі центри

40,5

Важко відповісти

7,8


Чи є, на Ваш погляд, діяльність неурядових аналітичних центрів корисною для суспільства?

 

Серед усіх опитаних

Серед тих, хто чув про діяльність неурядових аналітичних центрів

Корисною

9,1

26,3

Скоріше, корисною

22,1

48,1

Скоріше, не корисною

7,3

9,6

Не корисною

7,9

3,9

Важко відповісти

53,6

12,0


Чи чули ви щось про діяльність неурядових аналітичних центрів України?

 

Рівень освіти респондентів

 

Неповна або повна середня

Середня спеціальна

Вища

Так

16,3

22,4

37,2

Ні

77,3

69,9

55,8

Важко відповісти

6,4

7,7

7,0

 
Чи чули ви щось про діяльність неурядових аналітичних центрів України?

 

Жителі міст та смт

Жителі сіл

Так

30,5

17,9

Ні

63,0

73,9

Важко відповісти

6,6

8,1


Наскільки Ви ознайомлені з діяльністю неурядових аналітичних центрів України?

 

Рівень освіти респондентів

 

Неповна або повна середня

Середня спеціальна

Вища

Докладно ознайомлений

2,6

2,3

4,3

Ознайомлений поверхово

10,5

19,9

29,8

Практично нічого не знаю про неї

28,5

29,9

23,6

Вперше чую про такі центри

52,6

39,8

33,6

Важко відповісти

5,8

8,2

8,7


Наскільки Ви ознайомлені з діяльністю неурядових аналітичних центрів України?

 

Жителі міст та смт

Жителі сіл

Докладно ознайомлений

3,6

2,1

Ознайомлений поверхово

24,9

13,8

Практично нічого не знаю про неї

26,3

29,5

Вперше чую про такі центри

37,0

47,7

Важко відповісти

8,3

6,9


Чи є, на Ваш погляд, діяльність неурядових аналітичних центрів корисною для суспільства?

 

Рівень освіти респондентів

 

Неповна або повна середня

Середня спеціальна

Вища

Корисною

5,8

8,1

12,6

Скоріше, корисною

18,2

19,0

27,9

Скоріше, не корисною

5,6

9,4

6,0

Не корисною

10,5

8,3

5,6

Важко відповісти

59,9

55,3

48,0


Чи є, на Ваш погляд, діяльність неурядових аналітичних центрів корисною для суспільства?

 

Жителі міст та смт

Жителі сіл

Корисною

10,2

6,9

Скоріше, корисною

23,1

20,2

Скоріше, не корисною

7,8

6,3

Не корисною

7,4

8,7

Важко відповісти

51,5

57,9