Оцінка громадянами ситуації в країні та діяльності влади, рівень довіри до соціальних інститутів та політиків

11 листопада 2019

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 1 по 7 листопада 2019 року. Було опитано 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.


37,5% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі (у вересні 2019 р.[1] так вважали 57%, у жовтні 2019 р.[2] — 45%), 35% — що події розвиваються в неправильному напрямі (у вересні — 17%, у жовтні — 29%). Отже, частка тих, хто вважає, що що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, зрівнялася з часткою тих, хто дотримується протилежної точки зору.

Оцінюючи, як змінилася ситуація у країні в цілому порівняно з початком 2019 р., 48% респондентів вважають, що вона не змінилася, 26% — що загальна ситуація в країні погіршилася, а 15% — що покращилася.

Оцінюючи зміни в різних сферах суспільного життя за цей період, найчастіше респонденти вважають, що ситуація не змінилася (виняток становить рівень цін і тарифів, де найчастіше зазначається погіршення ситуації). Сфери, в яких покращення відзначається респондентами на статистично значущому рівні частіше, ніж погіршення: рівень свободи слова (на покращення вказують 20% опитаних, на погіршення — 14%), рівень демократії (відповідно 17% і 14%), обороноздатність країни (відповідно 19% і 16%), міжнародний імідж України (відповідно 25% і 22%).

Сфери, в яких погіршення відзначається на статистично значущому рівні частіше, ніж покращення: рівень цін і тарифів (на погіршення вказують 50% респондентів, тоді як на покращення — лише 5%), охорона здоров'я (відповідно 31% і 6,5%), соціальний захист (відповідно 28% і 7%), рівень добробуту родини (відповідно 27% і 8%), оплата праці (відповідно 24% і 5%), упевненість громадян у завтрашньому дні (відповідно 31% і 14%), рівень стабільності (відповідно 28% і 12%), економічне становище країни (відповідно 23,5% і 9%), ситуація зі злочинністю (відповідно 22% і 7%), пенсійне забезпечення (відповідно 21% і 6%), освіта (відповідно 19% і 6%), дотримання законності державними службовцями (відповідно 17% і 13%), становище російськомовного населення (відповідно 11% і 7%).

Порівняно з попередніми місяцями зменшилася частка тих, хто дотримується думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років (у вересні 2019 р. такі становили 41%, у жовтні — 34%, а за даними останнього опитування — 29%), Частки тих, вважає, що країна здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі, становили відповідно 40%, 43,5% і 46%), що не здатна їх подолати — відповідно (6%, 10% і 11,5%). Два останні варіанти відповіді обиралися респондентами на статистично значущому рівні частіше, ніж у вересні, але різниця з показниками жовтня є статистично незначущою.

Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до Збройних Сил України (їм довіряють 70% опитаних), волонтерських організацій (70%), Президента України (68%), Церкви (65%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (63%), добровольчих батальйонів (62%), Національної гвардії України (58%), Державної прикордонної служби (57,5%), ЗМІ України (54%), громадських організацій (51%).

Недовіра найчастіше висловлюється ЗМІ Росії (не довіряють їм 80% опитаних), судовій системі загалом (73%), державному апарату (чиновникам) (68,5%), місцевим судам (68%), політичним партіям (66%), комерційним банкам (66%), Прокуратурі (63%), Верховному Суду (62%), Конституційному Суду України (58%), Антикорупційному суду (57%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (56%), Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) (56%), Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) (56%), Національному банку України (52%).

Характеризуючи дії влади, найчастіше громадяни України вважають, що нова влада намагається покращити ситуацію в країні, але їй це поки що переважно не вдається зробити (таку думку поділяють 44%, у жовтні 2019 р. так вважали 41,5% респондентів), 25% опитаних вважають, що нова влада намагається покращити ситуацію в країні і багато в чому їй це вдається (у жовтні — 29%), і 23% — що нова влада не намагається покращити ситуацію в країні, а лише імітує зусилля в цьому напрямі (у жовтні цю точку зору поділяли 20% опитаних).

Частка респондентів, які відповіли, що дії нової влади виправдали їх сподівання, порівняно з жовтнем зменшилася з 23% до 17%, незмінною (5%) залишилася частка тих, хто відповідає, що дії нової влади виявилися кращими, ніж вони очікували, з 9% до 14% зросла частка тих, хто заявив, що нова влада не виправдала їх сподівань, і незмінними на статистично значущому рівні залишалися такі показники: 12% у жовтні і 13% у листопаді зазначили, що від нової влади вони нічого доброго не очікували, так і сталося, відповідно 6% і 7% — що вони від нової влади нічого доброго не очікували, але вона виявилася ще гіршою, ніж вони думали. А найчастіше (40% опитаних у жовтні і 37% громадян у листопаді) дотримуються думки, що ще занадто рано давати оцінку діям влади.

Хоча найчастіше громадяни України вважають, що нинішня влада краща, ніж попередня, проте частка згодних із цим порівняно з жовтнем знизилася з 48% до 43%. З 27% до 30% зросла частка тих, хто вважає, що вона нічим суттєво не відрізняється від попередньої, з 8% до 12% — тих, хто вважає, що вона гірша за попередню.

Оцінюючи рівень довіри до політиків та громадських діячів, лише до трьох з-поміж тих, чиє прізвище було представлене в опитувальнику, довіра висловлюється частіше, ніж недовіра: В. Зеленський (йому довіряють 68% опитаних, не довіряють — 24%), Д. Разумков (відповідно 52% і 31%) та О. Сенцов (відповідно 36% і 29%). Значна частка респондентів висловлюють довіру С. Вакарчуку (37%) і О.Гончаруку (34%), але стосовно першого з них число тих, хто йому не довіряє (48%) перевищує число тих, хто довіряє, а стосовно другого — частка тих, хто не довіряє (36,5%), статистичного значуще не відрізняється від частки тих, хто довіряє.

Недовіра найчастіше висловлюється П. Порошенку (79%), В. Медведчуку (75%), Ю.Тимошенко (70%), А. Авакову (69%), Ю. Бойку (68%).


РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

(дані в таблицях подані у відсотках)


Якщо говорити в цілому, як Ви вважаєте, події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному напрямі?

У правильному напрямі 37,5
У неправильному напрямі 35,4
Важко відповісти 27,0


На Вашу думку, яким чином змінилося становище в Україні в таких сферах порівняно з початком 2019 року?

Змінилося на краще Змінилося на гірше Не змінилося Важко відповісти Баланс змін*
Економічне становище країни 9,0 23,5 59,3 8,1 -14,5
Рівень добробуту Вашої родини 8,3 27,2 61,9 2,6 -18,9
Рівень демократії 17,4 13,6 61,1 7,9 3,8
Рівень свободи слова 19,9 13,7 58,1 8,3 6,2
Ситуація зі злочинністю 7,1 21,6 60,3 11,0 -14,5
Обороноздатість країни 18,8 15,9 53,2 12,1 2,9
Міжнародний імідж України 24,6 21,8 41,8 11,8 2,8
Міжнаціональні стосунки 18,8 16,5 51,3 13,4 2,3
Становище у сфері дотримання прав і свобод громадян 14,1 12,2 60,8 12,9 1,9
Дотримання законності державними службовцями 12,6 17,0 56,6 13,8 -4,4
Охорона здоров’я 6,5 30,8 55,1 7,6 -24,3
Освіта 6,0 18,8 61,2 13,9 -12,8
Соціальний захист (соціальні виплати, допомоги, субсидії тощо) 6,9 27,8 54,0 11,3 -20,9
Пенсійне забезпечення 6,4 20,6 60,2 12,7 -14,2
Оплата праці 4,9 23,6 60,7 10,8 -18,7
Рівень цін і тарифів 4,6 50,3 39,1 5,9 -45,7
Становище російськомовного населення 6,9 10,8 71,5 10,8 -3,9
Становище україномовного населення 8,7 7,7 76,7 7,1 1,0
Становище етнічних та релігійних меншин 6,7 7,4 71,8 14,2 -0,7
Упевненість громадян у завтрашньому дні 14,4 30,8 44,0 10,9 -16,4
Ставлення влади до громадян 20,2 20,6 49,2 10,0 -0,4
Ставлення громадян до влади 23,4 21,6 45,0 10,0 1,8
Рівень стабільності 11,9 27,9 50,4 9,8 -16,0
Ситуація в країні в цілому 15,0 26,2 47,8 11,1 -11,2

* Різниця між частками тих, хто вказав на позитивні зміни, і тих, хто вказав на негативні зміни


Як Ви вважаєте, чи здатна Україна подолати існуючі проблеми та труднощі?

Здатна подолати протягом найближчих кількох років 28,9
Здатна подолати у більш віддаленій перспективі 46,3
Не здатна 11,5
Важко відповісти 13,2


Зараз я називатиму окремі соціальні інституції. Якою мірою Ви їм довіряєте?

Зовсім не довіряю Скоріше не довіряю Скоріше довіряю Повністю довіряю Важко відповісти Баланс довіри-недовіри*
Президент України 9,3 15,5 47,8 20,4 7,0 43,4
Верховна Рада України 13,0 31,7 38,2 5,5 11,5 -1,0
Уряд України 13,8 30,0 37,5 6,7 11,9 0,4
Державний апарат (чиновники) 23,7 44,8 17,0 2,8 11,6 -48,7
Збройні Сили України 7,2 16,0 48,6 21,7 6,6 47,1
Державна прикордонна служба 10,1 20,9 42,9 14,6 11,5 26,5
Національна гвардія України 10,2 19,3 44,7 13,6 12,2 28,8
Національна поліція 12,9 30,2 38,5 5,7 12,6 1,1
Служба безпеки України (СБУ) 15,6 25,1 34,7 7,5 17,0 1,5
Державна служба з надзвичайних ситуацій 9,9 13,8 46,2 17,2 12,8 39,7
Прокуратура 24,3 38,7 17,4 3,1 16,5 -42,5
Суди (судова система в цілому) 35,6 37,6 11,6 2,6 12,5 -59,0
Місцевий суд у вашому районі, місті 32,9 35,0 13,1 2,6 16,3 -52,2
Верховний Суд 29,6 32,1 16,6 3,1 18,6 -42,0
Конституційний Суд України 27,6 30,6 16,9 3,4 21,5 -37,9
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) 24,8 31,2 18,2 3,4 22,3 -34,4
Спеціалізована антикорупційна прокуратура 25,9 30,2 16,4 3,4 24,1 -36,3
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 26,8 29,2 15,6 3,7 24,7 -36,7
Антикорупційний суд 28,4 28,4 15,8 3,4 24,0 -37,6
Патрульна поліція 18,0 28,6 34,7 5,0 13,6 -6,9
Уповноважений Верховної Ради з прав людини (Омбудсмен) 12,4 16,6 33,7 8,4 28,9 13,1
ЗМІ України 12,2 23,7 45,7 8,5 9,8 18,3
ЗМІ Росії 54,8 25,1 5,7 1,7 12,8 -72,5
Національний банк України 21,8 30,5 25,3 3,6 18,8 -23,4
Комерційні банки 29,5 36,4 14,9 2,8 16,3 -48,2
Профспілки 18,1 27,8 22,0 3,7 28,3 -20,2
Політичні партії 25,6 40,8 14,7 3,1 15,7 -48,6
Громадські організації 12,2 21,1 46,8 3,8 16,1 17,3
Західні ЗМІ 15,3 21,9 32,9 4,5 25,5 0,2
Церква 9,9 15,7 41,5 23,1 9,8 39,0
Добровольчі батальйони 13,0 15,5 44,7 17,4 9,4 33,6
Волонтерські організації 8,0 13,1 50,8 19,1 9,0 48,8

* Різниця між частками тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє соціальній інституції


Загалом, характеризуючи дії нової влади, яку з наступних оцінок її дій Ви вибрали б?

Нова влада намагається покращити ситуацію в країні і багато в чому їй це вдається 25,2
Нова влада намагається покращити ситуацію в країні, але їй це поки що переважно не вдається зробити 43,9
Нова влада не намагається покращити ситуацію в країні, а лише імітує зусилля в цьому напрямі 22,8
Важко відповісти 8,1


З яким із наведених суджень Ви найбільшою мірою згодні?

Дії нової влади виправдали мої сподівання 17,1
Нова влада не виправдала моїх сподівань 14,4
Дії нової влади виявилися кращими, ніж я очікував(ла) 4,8
Я від нової влади нічого доброго не очікував(ла), так і сталося 13,2
Я від нової влади нічого доброго не очікував(ла), але вона виявилася ще гіршою, ніж я думав(ла) 7,1
Ще занадто рано давати оцінку діям влади 37,0
Важко відповісти 6,4


Якщо говорити про Ваше враження від нової влади в цілому, то як би Ви оцінили її порівняно з минулою владою?

Нинішня влада краща, ніж попередня 43,4
Нинішня влада нічим суттєво не відрізняється від попередньої 30,0
Нинішня влада гірша, ніж попередня 12,3
Важко відповісти 14,3


Наскільки Ви довіряєте таким політикам та громадським діячам?

Зовсім не довіряю Скоріше не довіряю Скоріше довіряю Повністю довіряю Не знаю такого Важко відповісти Баланс довіри-недовіри*
Арсен Аваков 37,4 31,3 13,8 1,7 3,2 12,7 -53,2
Давид Арахамія 15,9 13,9 11,9 2,4 44,0 11,8 -15,5
Андрій Білецький 23,0 17,9 12,7 1,8 32,0 12,6 -26,4
Андрій Богдан 19,8 22,3 19,9 3,1 19,5 15,4 -19,1
Юрій Бойко 42,3 25,6 15,2 6,3 3,2 7,3 -46,4
Святослав Вакарчук 23,4 24,6 30,2 6,9 1,0 13,9 -10,9
Олексій Гончарук 17,2 19,3 27,3 6,5 12,7 17,1 -2,7
Володимир Зеленський 11,3 13,0 40,1 28,1 0,2 7,3 43,9
Віктор Медведчук 51,6 23,1 10,4 4,9 2,7 7,2 -59,4
Петро Порошенко 56,5 22,6 10,1 4,3 0,3 6,3 -64,7
Дмитро Разумков 13,9 16,7 40,3 11,3 4,8 13,0 21,0
Руслан Рябошапка 16,1 16,9 18,5 5,1 26,7 16,9 -9,4
Олег Сенцов 15,2 13,8 25,3 11,1 15,2 19,3 7,4
Руслан Стефанчук 13,6 13,7 13,3 4,1 41,2 14,1 -9,9
Юлія Тимошенко 38,5 31,1 17,8 4,4 0,7 7,5 -47,4

* Різниця між частками тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє політикові (громадському діячу)


ДИНАМІКА ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ


Якщо говорити в цілому, як Ви вважаєте, події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному напрямі?

6–11.09.2019 4–9.10.2019 1–7.11.2019
У правильному напрямі 57,2 45,0 37,5
У неправильному напрямі 16,8 28,7 35,4
Важко відповісти 26,0 26,4 27,0


Як Ви вважаєте, чи здатна Україна подолати існуючі проблеми та труднощі?

6–11.09.2019 4–9.10.2019 1–7.11.2019
Здатна подолати протягом найближчих кількох років 41,3 34,4 28,9
Здатна подолати у більш віддаленій перспективі 40,0 43,5 46,3
Не здатна 6,0 9,8 11,5
Важко відповісти 12,7 12,3 13,2


Якщо говорити про Ваше враження від нової влади в цілому, то як би Ви оцінили її порівняно з минулою владою?

4–9.10.2019 1–7.11.2019
Нинішня влада краща, ніж попередня 48,2 43,4
Нинішня влада нічим суттєво не відрізняється від попередньої 26,6 30,0
Нинішня влада гірша, ніж попередня 8,3 12,3
Важко відповісти 16,8 14,3


Загалом, характеризуючи дії нової влади, яку з наступних оцінок її дій Ви вибрали б?

4–9.10.2019 1–7.11.2019
Нова влада намагається покращити ситуацію в країні і багато в чому їй це вдається 29,4 25,2
Нова влада намагається покращити ситуацію в країні, але їй це поки що переважно не вдається зробити 41,5 43,9
Нова влада не намагається покращити ситуацію в країні, а лише імітує зусилля в цьому напрямі 19,9 22,8
Важко відповісти 9,2 8,1


З яким із наведених суджень Ви найбільшою мірою згодні?

4–9.10.2019 1–7.11.2019
Дії нової влади виправдали мої сподівання 23,0 17,1
Нова влада не виправдала моїх сподівань 9,3 14,4
Дії нової влади виявилися кращими, ніж я очікував(ла) 5,1 4,8
Я від нової влади нічого доброго не очікував(ла), так і сталося 12,1 13,2
Я від нової влади нічого доброго не очікував(ла), але вона виявилася ще гіршою, ніж я думав(ла) 5,6 7,1
Ще занадто рано давати оцінку діям влади 39,7 37,0
Важко відповісти 5,2 6,4

[1] За результатами опитування, що проводилося Центром Разумкова з 6 по 11 вересня 2019 року.

[2] За результатами опитування, що проводилося Центром Разумкова з 4 по 9 жовтня 2019 року.