Оцінка громадянами ситуації в країні та діяльності влади, рівень довіри до соціальних інститутів та політиків

11 жовтня 2019

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 жовтня 2019 року. Було опитано 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.


45% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі (у вересні 2019 р.[1] так вважали 57%), 29% — що події розвиваються в неправильному напрямі (у вересні — 17%).

34% респондентів дотримуються думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років (у вересні — 41%), 43,5% — що здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі (у вересні — 40%), і 10% — що не здатна їх подолати (у вересні — 6%).

Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до Збройних Сил України (їм довіряють 75% опитаних), Президента України (70%), волонтерських організацій (69%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (64,5%), Національної гвардії України (64%), Державної прикордонної служби (63,5%), Церкви (61%), добровольчих батальйонів (61%), ЗМІ України (56%).

Недовіра найчастіше висловлюється ЗМІ Росії (не довіряють їм 76% опитаних), судовій системі загалом (70%), політичним партіям (66%), місцевим судам (65%), комерційним банкам (64%), Прокуратурі (64%), державному апарату (чиновникам) (63%), Верховному Суду (59%), Конституційному Суду України (57%), Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) (54%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (54%), Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) (53%), Антикорупційному суду (53%), Національному банку України (51%), профспілкам (49%).

Загалом, характеризуючи дії влади, найчастіше громадяни України вважають, що нова влада намагається покращити ситуацію в країні, але їй це поки що переважно не вдається зробити (таку думку поділяють 41,5% респондентів), 29% опитаних вважають, що нова влада намагається покращити ситуацію в країні і багато в чому їй це вдається, і 20% — що нова влада не намагається покращити ситуацію в країні, а лише імітує зусилля в цьому напрямі.

23% респондентів вважають, що дії нової влади виправдали їх сподівання, ще 5% — що дії нової влади виявилися кращими, ніж вони очікували, 9% заявили, що нова влада не виправдала їх сподівають, 12% — що від нової влади вони нічого доброго не очікували, так і сталося, 6% — що вони від нової влади нічого доброго не очікували, але вона виявилася ще гіршою, ніж вони думали. Але 40% опитаних громадян дотримуються думки, що ще занадто рано давати оцінку діям влади.

54,5% опитаних вважають, що дії Президента Зеленського в першу чергу спрямовані на захист загальнонаціональних інтересів, а 24,5% — що його дії насамперед спрямовані на захист власних інтересів та інтересів свого політичного оточення.

48% респондентів вважають, що нинішня влада краща, ніж попередня, 27% — що вона нічим суттєво не відрізняється від попередньої, а 8% — що вона гірша за попередню.

Оцінюючи рівень довіри до політиків, найчастіше довіра висловлюється В.Зеленському (йому довіряють 70,5% опитаних), Д. Разумкову (54%), О.Гончаруку (36%) — серед тих політиків, прізвища яких були представлені в опитувальнику, лише вони мають позитивний баланс довіри-недовіри (тобто частка тих, хто їм довіряє, перевищує частку тих, хто не довіряє).

Недовіра найчастіше висловлюється Ю.Луценку (йому не довіряють 88% опитаних), А. Парубію (83%), П. Порошенку (80%), Н. Шуфричу (78%), В. Рабіновичу (76%), В.Медведчуку (76%), Ю. Тимошенко (74%), А. Авакову (72%), В. Гройсману (70,5%), Ю.Бойку (68%).


РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

(дані в таблицях подані у відсотках)


Якщо говорити в цілому, як Ви вважаєте, події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному напрямі?

У правильному напрямі 45,0
У неправильному напрямі 28,7
Важко відповісти 26,4


Як Ви вважаєте, чи здатна Україна подолати існуючі проблеми та труднощі?

Здатна подолати протягом найближчих кількох років 34,4
Здатна подолати у більш віддаленій перспективі 43,5
Не здатна 9,8
Важко відповісти 12,3


Загалом, характеризуючи дії нової влади, яку з наступних оцінок її дій Ви вибрали б?

Нова влада намагається покращити ситуацію в країні і багато в чому їй це вдається 29,4
Нова влада намагається покращити ситуацію в країні, але їй це поки що переважно не вдається зробити 41,5
Нова влада не намагається покращити ситуацію в країні, а лише імітує зусилля в цьому напрямі 19,9
Важко відповісти 9,2


З яким із наведених суджень Ви найбільшою мірою згодні?

Дії нової влади виправдали мої сподівання 23,0
Нова влада не виправдала моїх сподівань 9,3
Дії нової влади виявилися кращими, ніж я очікував(ла) 5,1
Я від нової влади нічого доброго не очікував(ла), так і сталося 12,1
Я від нової влади нічого доброго не очікував(ла), але вона виявилася ще гіршою, ніж я думав(ла) 5,6
Ще занадто рано давати оцінку діям влади 39,7
Важко відповісти 5,2


Як Ви вважаєте, дії Президента Зеленського в першу чергу спрямовані:

На захист загальнонаціональних інтересів 54,5
На захист власних інтересів та інтересів свого політичного оточення 24,5
Важко відповісти 20,9


Якщо говорити про Ваше враження від нової влади в цілому, то як би Ви оцінили її порівняно з минулою владою?

Нинішня влада краща, ніж попередня 48,2
Нинішня влада нічим суттєво не відрізняється від попередньої 26,6
Нинішня влада гірша, ніж попередня 8,3
Важко відповісти 16,8


Якою мірою Ви довіряєте таким соціальним інституціям?

Зовсім не довіряю Скоріше не довіряю Скоріше довіряю Повністю довіряю Важко відповісти Баланс довіри-недовіри*
Президент України 8,0 13,9 50,4 19,5 8,1 48,0
Верховна Рада України 9,8 28,1 42,7 4,5 15,0 9,3
Уряд України 10,5 27,5 41,1 4,1 16,7 7,2
Державний апарат (чиновники) 17,3 45,4 19,3 1,5 16,5 -41,9
Збройні Сили України 5,4 12,3 54,1 20,6 7,7 57,0
Державна прикордонна служба 7,8 17,5 50,4 13,1 11,3 38,2
Національна гвардія України 7,2 16,0 51,5 12,9 12,3 41,2
Національна поліція 10,5 28,3 40,0 6,1 15,1 7,3
Служба безпеки України (СБУ) 11,6 26,3 37,0 5,6 19,4 4,7
Державна служба з надзвичайних ситуацій 8,1 13,6 48,2 16,3 13,8 42,8
Прокуратура 21,0 43,0 15,9 1,6 18,5 -46,5
Суди (судова система в цілому) 30,1 40,0 13,3 1,0 15,4 -55,8
Місцевий суд у вашому районі, місті 25,6 39,4 15,2 1,5 18,2 -48,3
Верховний Суд 24,5 34,6 18,6 1,7 20,7 -38,8
Конституційний Суд України 24,1 32,7 19,9 2,6 20,6 -34,3
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) 22,9 31,2 22,0 2,1 21,8 -30,0
Спеціалізована антикорупційна прокуратура 23,3 30,3 21,2 1,9 23,4 -30,5
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 23,8 29,4 19,8 2,0 25,0 -31,4
Антикорупційний суд 24,9 28,0 19,6 2,2 25,3 -31,1
Патрульна поліція 14,0 28,1 38,7 3,9 15,3 0,5
Уповноважений Верховної Ради з прав людини (Омбудсмен) 9,0 17,9 32,6 9,1 31,4 14,8
ЗМІ України 10,3 25,2 50,1 5,5 8,9 20,1
ЗМІ Росії 51,4 24,9 9,8 1,2 12,6 -65,3
Національний банк України 18,6 32,4 26,9 1,9 20,2 -22,2
Комерційні банки 25,1 39,3 17,3 0,9 17,4 -46,2
Профспілки 19,5 29,9 21,7 1,4 27,5 -26,3
Політичні партії 22,2 43,7 14,9 1,4 17,7 -49,6
Громадські організації 9,3 22,9 45,7 3,5 18,5 17,0
Західні ЗМІ 13,4 24,0 34,6 3,6 23,5 0,8
Церква 9,6 17,9 46,6 14,0 12,0 33,1
Добровольчі батальйони 9,6 17,4 46,4 14,2 12,4 33,6
Волонтерські організації 5,9 13,5 54,6 14,6 11,4 49,8

* Різниця між частками тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє соціальній інституції


Наскільки Ви довіряєте таким політикам та громадським діячам?

Зовсім не довіряю Скоріше не довіряю Скоріше довіряю Повністю довіряю Не знаю такого Важко відповісти Баланс довіри-недовіри*
Арсен Аваков 38,9 33,4 13,1 1,1 3,4 10,2 -58,1
Давид Арахамія 13,8 14,8 10,9 0,7 49,4 10,3 -17,0
Андрій Богдан 17,4 21,3 21,9 3,8 21,9 13,9 -13,0
Юрій Бойко 40,6 27,6 19,6 3,7 2,5 6,1 -44,9
Святослав Вакарчук 19,9 30,6 31,0 5,1 2,6 10,8 -14,4
Олексій Гончарук 11,3 19,0 31,7 4,7 16,6 16,7 6,1
Володимир Гройсман 35,2 35,3 18,5 2,8 0,6 7,5 -49,2
Володимир Зеленський 9,3 12,8 42,5 28,0 0,2 7,2 48,4
Юрій Луценко 56,6 31,4 6,1 0,6 1,0 4,3 -81,3
Віктор Медведчук 54,9 20,7 13,1 2,6 3,3 5,4 -59,9
Андрій Парубій 54,7 28,4 9,4 0,9 1,5 5,1 -72,8
Петро Порошенко 56,7 23,5 10,7 3,6 0,3 5,2 -65,9
Вадим Рабінович 49,7 26,6 12,9 2,6 2,9 5,4 -60,8
Дмитро Разумков 12,1 15,2 41,9 12,2 5,0 13,6 26,8
Руслан Рябошапка 11,6 16,4 20,5 4,8 31,7 15,1 -2,7
Руслан Стефанчук 12,1 14,6 17,1 3,2 40,0 13,1 -6,4
Юлія Тимошенко 40,9 33,4 15,9 3,8 0,4 5,7 -54,6
Нестор Шуфрич 49,4 28,3 10,5 1,7 3,4 6,8 -65,5

* Різниця між частками тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє політикові (громадському діячу)

[1] За результатами опитування, що проводилося Центром Разумкова з 6 по 11 вересня 2019 року.