Оцінка громадянами ситуації в країні та діяльності влади

17 вересня 2019

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 вересня 2019 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Результати опитування свідчать, що 57% опитаних вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 17% — що події розвиваються в неправильному напрямі. 41% респондентів дотримуються думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років, 40% — що здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі, і лише 6% — що не здатна їх подолати. 62% опитаних вважають, що діяльність нової влади призведе до покращення ситуації в країні, 7% — що її діяльність призведе до погіршення ситуації, 15% — що вона істотно не змінить ситуацію в країні.

Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до Президента України (йому довіряють 79% опитаних), Збройних Сил України (74%), волонтерських організацій (69%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (64%), Національної гвардії України (64%), Церкви (63%), Державної прикордонної служби (63%), добровольчих батальйонів (62%). Уряду України (57%), Верховної Ради України (57%), ЗМІ України (56%), громадських організацій (52%), Національної поліції (51%).

Недовіра найчастіше висловлюється ЗМІ Росії (не довіряють їм 80% опитаних), судовій системі загалом (72%), місцевим судам (66%), комерційним банкам (65%), політичним партіям (63%), Прокуратурі (61%), Верховному Суду (59%), Конституційному Суду України (56%), державному апарату (чиновникам) (55%), Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) (54%), Спеціалізованый антикорупційній прокуратурі (53%), Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) (52%), Національному банку України (51%), Антикорупційниму суду (50%), профспілкам (49%).

Діяльність Президента Володимира Зеленського оцінюють позитивно 70% респондентів (негативно — 9%), нового складу Кабінету міністрів України — відповідно 45% і 8%, новообраної Верховної Ради України — відповідно 44% і 10%, фракції Партії "Слуга народу" у Верховній Раді України — відповідно 50% і 11%. Діяльність інших фракцій та депутатських груп у Верховній Раді України частіше оцінюється негативно: діяльність фракції Партії "Європейська солідарність" оцінюють позитивно лише 14% респондентів, негативно — 59%, діяльність фракції Партії "Опозиційна платформа — За життя" — відповідно 17% і 54%, фракції Партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" — відповідно 23% і 44%, фракції Партії "Голос" — відповідно 23% і 35%, депутатської групи "За майбутнє" — відповідно 9% і 28%.

52% опитаних вважають, що та обставина, що у Верховній Раді Україні сформована більшість у складі однієї партії, матиме більше позитивних наслідків для країни, лише 11% — що матиме більше негативних наслідків, а 23% — що матиме приблизно однаковою мірою позитивні та негативні наслідки.


РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

(дані у таблицях подані у відсотках)


Якщо говорити в цілому, як Ви вважаєте, події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному напрямі?

У правильному напрямі 57,2
У неправильному напрямі 16,8
Важко відповісти 26,0


Як Ви вважаєте, чи здатна Україна подолати існуючі проблеми та труднощі?

Здатна подолати протягом найближчих кількох років 41,3
Здатна подолати у більш віддаленій перспективі 40,0
Не здатна 6,0
Важко відповісти 12,7


На які зміни в країні Ви очікуєте внаслідок діяльності нової влади? Ви вважаєте, що…

Діяльність нової влади призведе до покращення ситуації в країні 62,1
Діяльність нової влади призведе до погіршення ситуації в країні 7,2
Діяльність нової влади істотно не змінить ситуацію в країні 15,0
Важко відповісти 15,7


Якою мірою Ви довіряєте таким соціальним інституціям?

Зовсім не довіряю Скоріше не довіряю Скоріше довіряю Повністю довіряю Важко відповісти Баланс довіри-недовіри*
Президент України 4,1 9,4 48,9 30,5 7,2 65,9
Збройні Сили України 6,1 14,0 51,9 21,7 6,3 53,5
Волонтерські організації 5,1 14,7 49,8 19,6 10,8 49,6
Державна служба з надзвичайних ситуацій 7,5 15,0 47,0 17,2 13,2 41,7
Національна гвардія України 6,9 17,9 49,4 14,6 11,2 39,2
Церква 10,3 16,3 41,4 21,7 10,4 36,5
Державна прикордонна служба 8,0 18,8 48,1 14,5 10,7 35,8
Уряд України 6,2 15,6 44,8 12,1 21,3 35,1
Добровольчі батальйони 10,6 16,5 45,8 16,3 10,9 35,0
Верховна Рада України 6,0 19,1 43,4 13,3 18,2 31,6
ЗМІ України 13,8 23,0 49,1 7,1 7,0 19,4
Громадські організації 12,6 20,8 45,9 5,8 14,9 18,3
Національна поліція 12,4 25,9 43,5 7,5 10,7 12,7
Уповноважений Верховної Ради з прав людини (Омбудсмен) 12,4 17,8 32,8 6,6 30,4 9,2
Служба безпеки України (СБУ) 11,7 26,9 38,1 7,6 15,7 7,1
Західні ЗМІ 16,2 20,6 37,3 4,7 21,2 5,2
Патрульна поліція 16,5 26,1 39,5 5,5 12,3 2,4
Національний банк України 18,4 32,6 27,6 3,2 18,1 -20,2
Профспілки 19,3 29,2 22,8 4,0 24,8 -21,7
Державний апарат (чиновники) 18,7 36,7 21,2 4,8 18,6 -29,4
Антикорупційний суд 24,9 25,1 15,6 4,8 29,6 -29,6
Конституційний Суд України 25,1 30,4 20,5 4,5 19,6 -30,5
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) 25,3 28,7 19,3 3,9 22,9 -30,8
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 26,5 25,0 16,6 3,4 28,6 -31,5
Спеціалізована антикорупційна прокуратура 26,8 26,3 17,4 3,9 25,6 -31,8
Верховний Суд 27,8 31,5 19,5 3,9 17,4 -35,9
Прокуратура 22,3 38,7 20,6 3,4 15,0 -37,0
Політичні партії 24,1 39,3 17,5 4,1 15,1 -41,8
Комерційні банки 27,7 37,4 16,8 2,5 15,7 -45,8
Місцевий суд у вашому районі, місті 31,3 34,5 15,0 2,7 16,4 -48,1
Суди (судова система в цілому) 32,7 39,0 12,6 2,5 13,2 -56,6
ЗМІ Росії 51,7 28,2 8,1 1,8 10,2 -70,0

* Різниця між частками тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє соціальній інституції


Як Ви оцінюєте діяльність:

Цілком позитивно Скоріше, позитивно Скоріше, негативно Украй негативно Ще зарано давати оцінку ВВ Баланс позитивної-негативної оцінки*
Президента України Володимира Зеленського 34,2 35,5 6,0 2,7 19,0 2,7 61,0
Нового складу Кабінету міністрів України 14,8 29,9 5,8 2,6 40,4 6,5 36,3
Новообраної Верховної Ради України 14,4 29,6 6,5 3,0 40,0 6,5 34,5
Фракції Партії «Слуга народу» у Верховній Раді України 18,5 31,8 6,9 3,8 34,0 5,1 39,6
Фракції Партії «Опозиційна платформа — За життя» у Верховній Раді України 4,3 12,5 23,8 30,1 18,3 11,0 -37,1
Фракції Партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьків-щина» у Верховній Раді України 3,0 20,0 25,2 19,2 18,6 14,0 -21,4
Фракції Партії «Європейська солідарність» у Верховній Раді України 2,3 11,6 23,5 35,0 17,4 10,1 -44,6
Фракції Партії «Голос» у Верховній Раді України 3,7 19,4 15,2 19,5 27,8 14,4 -11,6
Депутатської групи «За майбутнє» у Верховній Раді України 1,2 7,4 13,1 15,0 26,8 36,6 -19,5

* Різниця між частками тих, хто позитивно оцінює діяльність, і тих, хто негативно оцінює діяльність


На Вашу думку, те, що у Верховній Раді Україні сформована більшість у складі однієї партії, матиме більше позитивних чи більше негативних наслідків для країни?

Матиме більше позитивних наслідків 51,8
Матиме більше негативних наслідків 11,4
Приблизно однаковою мірою позитивні та негативні наслідки 23,3
Важко відповісти 13,5