Оцінка громадянами першого року діяльності Президента та нової влади (квітень 2020р.)

26 червня 2020

Результати дослідження, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 24 по 29 квітня 2020 року методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних і стаціонарних телефонів. Було опитано 2056 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.


Оцінка громадянами першого року діяльності Президента та нової влади

Загалом 37% опитаних оцінили діяльність В.Зеленського протягом першого року перебування при владі «добре» або «дуже добре». Відносна більшість, 34% опитаних оцінили діяльність В.Зеленського на «3» («не погано і не добре»), а 28% — «досить погано» або «дуже погано».

Досить важливий для іміджу Президента показник — чиї інтереси, загальнонаціональні чи власні він насамперед захищає. У квітні частка тих, хто дотримується думки, що Президент захищає загальнонаціональні інтереси, становила 50%, а тих, хто до дотримується думки, що він захищає власні інтереси та інтереси свого політичного оточення — 33%.

Частка респондентів, які вважають нову владу кращою за попередню, становить 38%. Ще приблизно стільки ж (39%) вважають, що нинішня влада нічим суттєво не відрізняється від попередньої, а 16% — що вона гірша за попередню. Абсолютна більшість респондентів (63%) вважають, що влада намагається покращити ситуацію в країні, але їй це поки що переважно не вдається зробити. 25% опитаних вважають, що влада лише «імітує зусилля», і лише 9% відзначають вдалі дії влади.

Відносна більшість опитаних (42%) зазначають, що загальна ситуація в країні за останній рік погіршилася, 33% вважають, що вона не змінилася, а 15% — що вона покращилася. Серед різних сфер суспільного життя респонденти найчастіше констатують погіршення ситуації у рівні цін і тарифів (57%) та в економічному становищі країни (50%). В інших сферах абсолютна чи відносна більшість респондентів вказують на відсутність істотних змін протягом останнього року.

Так, зазначають відсутність змін у рівні свободи слова 60%, рівні демократії — 59%, пенсійному забезпеченні — 57%, оплаті праці — 56%, рівні добробуту родини — 52%, дотриманні законності державними службовцями — 51%, ставленні влади до громадян — 49%, охороні здоров’я — 43%, міжнародному іміджі України — 36%. На покращення ситуації вказує невелика частина респондентів при оцінюванні всіх сфер (від 7% стосовно зміни економічного становища країни до 21% при оцінці зміни міжнародного іміджу України).

Оцінюючи виконання В.Зеленським передвиборних обіцянок, стосовно більшості тих обіцянок, виконання яких пропонувалося оцінити респондентам, найчастіше (більшість або відносна більшість) зазначають, що вони зовсім не виконані. Так, 71,5% вважають, що зовсім не виконана обіцянка відсторонення олігархів від впливу на політику, 70% — створення нових робочих місць, 63% — встановлення миру на Сході Україні, 62% — боротьби з корупцією, 62% — запровадження реального народовладдя (у тому числі через референдуми), 56% — зниження комунальних тарифів, 54% — детінізації економіки, легалізації доходів, 53% — підвищення пенсій, 50% — забезпечення лікарень і шкіл фінансуванням і сучасним обладнанням, 47% — підвищення зарплат педагогів та медиків, 46% — недопущення ущемлення бізнесу правоохоронцями.

Дещо краще оцінюється виконання обіцянок оновлення влади (52% вважають, що вона частково виконана, а 15% — що повністю виконана) та створення «Держави у смартфоні» — забезпечення комунікації громадян із державними структурами через Інтернет (відповідно 47% і 13%). Стосовно обіцянки будівництва доріг за європейськими стандартами, то частка тих, хто відповідає, вона зовсім не виконана (46%) статистично значуще не відрізняється від сумарної частки тих, хто відповідає, що вона частково або повністю виконана (44%).

Лише 3,5% опитаних вважають, що за період свого перебування на посаді Президента Володимир Зеленський повністю виконає свої передвиборні обіцянки, 33% дотримуються думки, що він виконає більшу частину своїх обіцянок, 31% — виконає меншу частину, 25% — практично не виконає.


Дослідження здійснено в рамках проекту «Рік президентства Володимира Зеленського: досягнення і прорахунки», реалізованого Центром Разумкова за підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.

Детальніше ці та інші результати дослідження викладені в аналітичній доповіді «Рік діяльності Президента Володимира Зеленського».


РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ТАБЛИЦЯХ


Як би Ви оцінили в цілому діяльність Президента України Володимира Зеленського протягом першого року правління?
Дайте оцінку за 5-бальною шкалою, де оцінка «1» означає «дуже погано», а оцінка «5» — «дуже добре». (Один варіант відповіді)

Дуже погано Досить погано Не погано і не добре Добре Дуже добре Важко відповісти
1 2 3 4 5 6
13,3 14,3 33,7 28,2 8,5 2,0

Середня оцінка — 3,0 бали


Як Ви вважаєте, дії Президента Зеленського в першу чергу спрямовані?
(одна відповідь)

На захист загальнонаціональних інтересів 50,0
На захист власних інтересів та інтересів свого політичного оточення 33,1
Важко відповісти 16,8


Якщо говорити про Ваше враження від нової влади в цілому, то як би Ви оцінили її порівняно з минулою владою?
(Дайте лише одну відповідь)

Нинішня влада краща, ніж попередня 37,7
Нинішня влада нічим суттєво не відрізняється від попередньої 38,6
Нинішня влада гірша, ніж попередня 15,6
Важко відповісти 8,0


Загалом, характеризуючи дії нової влади, яку з наступних оцінок її дій Ви вибрали б?
(одна відповідь)

Нова влада намагається покращити ситуацію в країні і багато в чому їй це вдається 8,7
Нова влада намагається покращити ситуацію в країні, але їй це поки що переважно не вдається зробити 62,7
Нова влада не намагається покращити ситуацію в країні, а лише імітує зусилля в цьому напрямі 25,2
Важко відповісти 3,4


На Вашу думку, яким чином змінилося становище в Україні в таких сферах за останній рік (порівняно з кінцем квітня 2019 року)?

Змінилося на краще Змінилося на гірше Не змінилося Важко відповісти Баланс
Економічне становище країни 7,4 50,0 36,0 6,6 -42,6
Рівень добробуту Вашої родини 9,2 37,6 51,6 1,6 -28,4
Рівень демократії 12,7 17,3 58,6 11,4 -4,6
Рівень свободи слова 15,8 14,7 59,6 9,9 1,1
Обороноздатість країни 19,0 16,4 45,9 18,6 2,6
Міжнародний імідж України 21,3 26,2 35,6 16,9 -4,9
Дотримання законності державними службовцями 11,3 20,2 51,3 17,2 -8,9
Охорона здоров’я 11,2 39,0 42,9 6,9 -27,8
Пенсійне забезпечення 12,2 18,6 57,1 12,1 -6,4
Оплата праці 10,5 20,8 56,3 12,4 -10,3
Рівень цін і тарифів 10,0 56,9 29,9 3,1 -46,9
Ставлення влади до громадян 18,0 22,1 48,8 11,1 -4,1
Ситуація в країні в цілому 15,2 42,3 33,2 9,3 -27,1


Якою мірою, на Вашу думку, на даний час були виконані такі передвиборні обіцянки Володимира Зеленського?
(Позначте одну відповідь в кожному рядку таблиці)

Повною мірою виконана Частково виконана Зовсім не виконана Нічого про це не знаю, важко відповісти
Боротьба з корупцією 0,8 33,0 62,1 4,0
Встановлення миру на Сході Україні 0,7 31,1 63,1 5,1
Відсторонення олігархів від впливу на політику 2,0 19,5 71,5 7,0
Оновлення влади 15,4 52,4 28,1 4,1
Запровадження реального народовладдя (у тому числі через референдуми) 2,2 21,9 62,1 13,8
«Держава у смартфоні» — забезпечення комунікації громадян із державними структурами через Інтернет 13,0 46,7 23,5 16,8
Недопущення ущемлення бізнесу правоохоронцями 4,7 22,2 45,6 27,5
Забезпечення лікарень і шкіл фінансуванням і сучасним обладнанням 3,2 35,4 50,0 11,4
Підвищення пенсій 3,5 31,4 53,4 11,8
Зниження комунальних тарифів 4,3 34,2 56,4 5,1
Детінізація економіки, легалізація доходів 2,2 22,7 54,3 20,8
Підвищення зарплат педагогів та медиків 4,8 27,1 47,2 20,8
Будівництво доріг за європейськими стандартами 4,8 39,6 46,0 9,6
Створення нових робочих місць 1,5 15,9 70,3 12,3


Як Ви вважаєте, за період свого перебування на посаді Президента Володимир Зеленський виконає свої передвиборні обіцянки?
(одна відповідь)

Виконає повністю 3,5
Виконає більшу частину 32,7
Виконає меншу частину 30,7
Практично не виконає 25,2
Важко відповісти 7,9


РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ДІАГРАМАХ


Як би Ви оцінили в цілому діяльність Президента України Володимира Зеленського протягом першого року правління?
Дайте оцінку за 5-бальною шкалою, де оцінка «1» означає «дуже погано», а оцінка «5» — «дуже добре». (Один варіант відповіді)


Як Ви вважаєте, дії Президента Зеленського в першу чергу спрямовані?
(одна відповідь)


Якщо говорити про Ваше враження від нової влади в цілому, то як би Ви оцінили її порівняно з минулою владою?
(Дайте лише одну відповідь)


Загалом, характеризуючи дії нової влади, яку з наступних оцінок її дій Ви вибрали б?
(Один варіант відповіді)


На Вашу думку, яким чином змінилося становище в Україні в таких сферах за останній рік (порівняно з кінцем квітня 2019 року)?


Якою мірою, на Вашу думку, на даний час були виконані такі передвиборні обіцянки Володимира Зеленського?


Як Ви вважаєте, за період свого перебування на посаді Президента Володимир Зеленський виконає свої передвиборні обіцянки?
(Один варіант відповіді)