Оцінка громадянами матеріального становища та питань, пов’язаних з економічною ситуацією (cічень 2022р.)

03 лютого 2022

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 28 по 31 січня 2022 року методом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

Дослідження проведене на замовлення Інтернет-видання «Обозреватель».


Більшість опитаних (52,8%) зазначили, що за останній рік матеріальне становище їх родини погіршилося; трохи більше третини респондентів (38,5%) відповіли, що воно не змінилося і 7,8% вважають, що воно покращилося.

Більшість опитаних (52,9%) вважають, що Президент та Уряд не здатні знайти ефективні рішення для подолання економічних проблем, третина респондентів (32,6%) дотримуються думки, що Президент та Уряд частково ефективні у вирішенні економічних проблем, а 8,4% опитаних — що Президент та Уряд знаходять ефективні рішення для подолання економічних проблем.

Головними причинами економічних негараздів в Україні опитані найчастіше називають некомпетентність влади (37,2%) та високий рівень корупції (34,3%). 11,8% опитаних головною причиною економічних негараздів вважають війну на Сході України, а 5,9% — пандемію коронавірусу.
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ В ТАБЛИЦЯХ

(дані у таблицях наведені у відсотках від усіх опитаних, якщо не вказано інше)
Як змінилось Ваше фінансове (матеріальне) становище Вашої родини за останній рік?

Покращилося

7,8

Не змінилося

38,5

Погіршилося

52,8

Важко відповісти

0,9


Оцініть ефективність дій Президента та Уряду України у вирішенні економічних проблем.

Президент та Уряд знаходять ефективні рішення для подолання економічних проблем

8,4

Президент та Уряд частково ефективні у вирішенні економічних проблем

32,6

Президент та Уряд не здатні знайти ефективні рішення для подолання економічних проблем

52,9

Інше

1,7

Важко відповісти

4,4


На Вашу думку, яка головна причина економічної кризи в Україні?

Війна на Сході України

11,8

Некомпетентність влади

37,2

Високий рівень корупції

34,3

Пандемія коронавірусу

5,9

Інше

7,5

В Україні немає економічної кризи

1,2

Важко відповісти

1,9