Настрої та оцінки українських біженців, що повертаються на Батьківщину (квітень–травень 2022р.)

16 травня 2022

Результати опитування громадян України віком від 18 років, які на початку російської агресії виїхали з України у зв’язку з воєнними діями, і зараз повертаються в Україну. Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова у Закарпатській області. З 11 квітня по 6 травня 2022 року були опитані 105 респондентів.

Деякі результати наводяться у порівнянні з даними опитування громадян України, що виїжджали з країни у зв’язку з воєнними діями (опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова на пунктах пропуску через державний кордон України у Закарпатській області, з 15 березня по 1 квітня 2022 року був опитаний 101 респондент).


Біженці, що повертаються до України: штрихи до портрету

Серед громадян України, які на початку російської агресії виїхали з України у зв’язку з воєнними діями, і зараз повертаються в країну, переважають жінки (87%, так само як жінки становили більшу частину тих, хто виїжджав з країни на початку війни).

Якщо серед тих, хто на початку війни виїжджав з країни, найбільшу групу респондентів становили люди віком від 30 до 39 років (37%), то серед тих, хто повертається, частка представників цієї вікової групи становить 25%. Це може бути пов’язано з тим, що серед тих, хто повертається, менше порівняно з тими, хто виїжджав, людей, які їдуть з дітьми (відповідно 45% і 63%), а саме представники вікової групи 30–39 років найчастіше мають неповнолітніх дітей. І, відповідно, серед тих, хто в’їжджає, порівняно з тими, хто виїжджав, більше тих, хто їде сам (відповідно 31% і 13%). Що свідчить про те, що ті громадяни України, які мають неповнолітніх дітей, поки що рідше повертаються в Україну (або ж, як говорили інтерв’юерам деякі з них, залишають дітей на інших родичів, а повертаються в країну самі).

Ще 6% респондентів відповіли, що повертаються разом з внуками, 14% — з чоловіком чи дружиною, 12% — з батьками (своїми чи свого чоловіка/жінки), 10,5% — з іншими родичами, 5% — з друзями, знайомими.

Як і серед тих, хто виїжджав, переважну більшість тих, хто повертається (66%) становлять люди з вищою або незакінченою вищою освітою, 24% — із середньою спеціальною освітою, і лише 10,5% — із загальною або неповною середньою освітою.

Як і серед тих, хто виїжджав, найбільш представленими серед опитаних соціальними групами є кваліфіковані робітники (23%) та висококваліфіковані фахівці (22%), але менше представлені підприємці (8%, тоді як серед тих, хто виїжджав, вони становили 20%).

Серед тих, хто виїжджав, більше половини становили жителі Сходу та Півдня країни (51,5%) і центральних областей (45%, у тому числі 31% — жителі Києва та Київської області), і лише 4% — жителі західних областей. Серед тих, хто повертається, переважну більшість (69%) становлять жителі центральних областей — переважно це жителі Києва (35%) та Київської області (17%). 12% тих, що повертаються — жителі Східного регіону, 9% — Південного регіону, 10,5% — Західного регіону.

73% опитаних відповіли, що після повернення в Україну планують поселитися в тій же області, де проживали до війни, 26% — що планують поселитися в іншій області (переважно це жителі Східного регіону).

Ті, хто планує поселитися в іншій області, а не тій, в якій проживали до війни, частіше називають області Західного регіону (15% усіх опитаних), або Київ чи Київську область (7%).

Як і серед тих, хто виїжджав, серед тих, що повертаються, більшість (53%) відповіли, що вдома говорять переважно російською мовою, 43% — українською, 1% — іншою мовою. Але так само більшість (72%) опитаних вважають рідною українську мову, 16% — російську, 1% — іншу мову.

79% респондентів відповіли, що мали роботу до війни. Серед тих, хто до війни мав роботу, 49% впевнені, що після повернення будуть працювати там само, де й працювали раніше, ще 28% сподіваються на це, 7% сподіваються знайти іншу роботу, а 16% ще не знають, де будуть працювати і чи їм вдасться знайти роботу.


Оцінка респондентами допомоги, що їм надавалася

Відповідаючи на запитання, чи отримували вони будь-яку допомогу під час перебування за кордоном, 64% респондентів відповіли, що отримували допомогу від державних органів країни перебування, 64% — що отримували допомогу від пересічних громадян країни перебування, з якими вони раніше не були знайомі, 56% отримували допомогу від волонтерських організацій, 39% — від родичів, знайомих, друзів, 29% — від Української держави, 18% — від релігійних організацій, 18% — від закордонних фондів, установ, підприємств. Лише 4% відповіли, що не отримували жодної допомоги.

Оцінюючи підтримку та допомогу, яка була їм надана в країні, де вони перебували, з боку державних органів країни перебування, недержавних організацій, громадян цих країн, 62% відповіли, що дуже нею задоволені, 29% — що скоріше задоволені, 6% — що скоріше не задоволені, і жоден не відповів, що зовсім нею не задоволений.


Самооцінка психологічного стану

Оцінюючи власний психологічний стан на 24 лютого (на початок війни) за шкалою від 0 до 10, де 0 означає «максимальний рівень спокою, упевненості», а 10 відповідає максимальному рівню паніки, страху, невпевненості, респонденти його оцінили в середньому 7,9 балами (57% оцінили балами від 8 до 10, що відповідають високому рівню паніки, страху, невпевненості).

Оцінюючи власний психологічний стан на час опитування, респонденти його оцінили в середньому 5,5 балами. При цьому частка тих, хто оцінив його балами від 8 до 10, зменшилася порівняно з початком війни з 57% до 15%, що свідчить про істотне покращення психологічного стану порівняно з початком війни.

94% опитаних вірять у те, що Україна переможе в цій війні, і жоден з опитаних не дав негативної відповіді (6% — вагаються з відповіддю).


Оцінка дій державного керівництва України та міжнародної допомоги

Дії державного керівництва України під час російської агресії 80% респондентів оцінюють позитивно, лише 2% — негативно (18% не змогли оцінити).

47% опитаних вважають достатньою допомогу міжнародного співтовариства Україні, 36% — вважають, що допомога і підтримка України з боку інших країн повинна бути більшою. Тоді як у другій половині березня серед тих, хто виїжджав з України, вважали її достатньою 35%, вважали недостатньою — 43%.
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ В ТАБЛИЦЯХ

(дані у таблицях наведені у відсотках до всіх опитаних, якщо не вказано інше)
Стать респондента:

Серед тих, хто виїжджав з України

Серед тих, хто повертається

Чоловіча

16,8

13,3

Жіноча

83,2

86,7


Вік респондента:

Серед тих, хто виїжджав з України

Серед тих, хто повертається

Молодші 30 років

18,8

25,0

30–39 років

36,6

25,0

40–49 років

25,7

23,1

50–59 років

7,9

12,5

60 років і старші

10,9

14,4


Яку освіту Ви отримали?

Серед тих, хто виїжджав з України

Серед тих, хто повертається

незакінчена середня

0,0

1,9

загальна середня

5,9

8,6

середня спеціальна

17,8

23,8

вища або незакінчена вища

76,2

65,7


Ваш соціальний статус:

Серед тих, хто виїжджав з України

Серед тих, хто повертається

Керівник підприємства, установи

3,0

0,0

Керівник підрозділу підприємства

5,9

2,9

Підприємець

19,8

7,6

Спеціаліст технічного профілю

7,9

9,5

Спеціаліст з природничих наук

5,0

0,0

Спеціаліст гуманітарного профілю (в т. ч.

економісти, юристи, фахівці в галузі освіти,

мистецтва, охорони здоров’я тощо)

12,9

12,4

Кваліфікований робітник

16,8

22,9

Службовець

2,0

8,6

Некваліфікований робітник

5,0

7,6

Робітник сільського господарства, КСП

0,0

4,8

Фермер, орендар

0,0

0,0

Учень, студент

4,0

5,7

Домогосподарка

5,9

3,8

Пенсіонер

6,9

11,4

Непрацездатний (в тому числі інваліди)

1,0

0,0

Непрацюючий (але не зареєстрований

як безробітний)

3,0

2,9

Офіційно зареєстрований безробітний

0,0

0,0

Інше

1,0

0,0


Ви повертаєтеся
з-за кордону: (виберіть всі варіанти, що Вам підходять)

Ви виїздите за кордон: (Серед тих, хто виїжджав з України)

Ви повертаєтеся з-за кордону: (Серед тих, хто повертається)

Самі

12,9

31,4

З дітьми

63,4

44,8

З внуками

4,0

5,7

З Вашими батьками чи батьками чоловіка, дружини

20,8

12,4

З чоловіком, з дружиною

16,8

14,3

З іншими родичами

13,9

10,5

З друзями, знайомими

6,9

4,8


До початку війни (до 24 лютого) Ви проживали…

У міській місцевості

78,1

У сільській місцевості

21,9


В якій області Ви проживали до початку війни (до 24 лютого)?

Серед тих, хто виїжджав з України

Серед тих, хто повертається

Вінницька

1,0

0,0

Волинська

0,0

0,0

Дніпропетровська

2,0

1,9

Донецька

7,9

1,9

Житомирська

1,0

3,8

Закарпатська

3,0

1,9

Запорізька

6,9

2,9

Івано-Франківська

0,0

0,0

Київська

11,9

17,1

Київ

18,8

35,2

Кіровоградська

3,0

0,0

Луганська

1,0

0,0

Львівська

0,0

3,8

Миколаївська

5,0

2,9

Одеська

5,0

5,7

Полтавська

3,0

1,0

Рівненська

1,0

1,0

Сумська

1,0

3,8

Тернопільська

0,0

3,8

Харківська

18,8

5,7

Херсонська

5,0

0,0

Хмельницька

0,0

1,0

Черкаська

2,0

1,0

Чернігівська

3,0

5,7

Чернівецька

0,0

0,0


Після повернення в Україну Ви плануєте поселитися в тій же області, де проживали до війни, чи в іншій?

У тій же самій області, що й до початку війни

73,3

В іншій області

25,7

Не відповіли

1,0


Якщо в іншій, то в якій саме?

Вінницька

1,0

Житомирська

1,0

Закарпатська

3,8

Івано-Франківська

1,9

Київська

1,9

Київ

4,8

Львівська

7,6

Одеська

1,0

Тернопільська

1,9

Не відповіли

1,0


Якою мовою Ви переважно розмовляєте вдома?

Серед тих, хто виїжджав з України

Серед тих, хто повертається

Російською

63,4

53,3

Українською

30,7

42,9

Іншою

3,0

1,0

Важко відповісти

3,0

2,9


Яку мову Ви вважаєте рідною?

Серед тих, хто виїжджав з України

Серед тих, хто повертається

Російську

21,8

16,2

Українську

65,3

72,4

Іншу

4,0

1,0

Важко відповісти

8,9

10,5


Чи мали Ви роботу до війни?

Так

79,0

Ні

20,0

Не відповіли

1,0


Після повернення чи матимете Ви роботу?, % серед тих, мав роботу до війни

Ви ВПЕВНЕНІ, що будете працювати там само, де й працювали до війни

49,4

Ви СПОДІВАЄТЕСЯ, що будете працювати там само, де й працювали до війни

27,7

Ви сподіваєтеся, що знайдете іншу роботу

7,2

Ви ще не знаєте, де будете працювати і чи вдасться Вам знайти роботу

15,7


Скажіть будь-ласка чи отримували Ви будь-яку допомогу під час Вашого перебування за кордоном? ( респондент міг обрати всі слушні варіанти відповіді )

Так, отримували допомогу від державних органів країни перебування

63,8

Так, отримували допомогу від Української держави

28,6

Так, отримували допомогу від волонтерських організацій

56,2

Так, отримували допомогу від релігійних організацій

18,1

Так, отримували допомогу від закордонних фондів, установ, підприємств

18,1

Так, отримували допомогу від родичів, знайомих, друзів

39,0

Так, отримували допомогу від пересічних громадян країни перебування, з якими Ви раніше не були знайомі

63,8

Ні, не отримували жодної допомоги

3,8

Важко відповісти.

0,0


Оцініть підтримку та допомогу, яка була Вам надана в країні, де Ви перебували, з боку державних органів країни перебування, недержавних організацій, громадян цих країн. Наскільки Ви задоволені нею?

Дуже задоволені

61,9

Скоріше, задоволені

28,6

Скоріше, не задоволені

5,7

Зовсім не задоволені

0,0

Важко відповісти

3,8


Як Ви оцінюєте дії державного керівництва України під час російської агресії?

Серед тих, хто виїжджав з України

Серед тих, хто повертається

Позитивно

78,2

80,0

Негативно

2,0

1,9

Важко відповісти

19,8

18,1


Чи вірите Ви в те, що Україна переможе в цій війні?

Серед тих, хто виїжджав з України

Серед тих, хто повертається

Так

89,1

94,3

Ні

1,0

0,0

Важко відповісти

9,9

5,7


Чи вважаєте Ви достатньою допомогу міжнародного співтовариства Україні?

Серед тих, хто виїжджав з України

Серед тих, хто повертається

Так, вважаю достатньою

34,7

46,7

Ні, допомога і підтримка України з боку інших країн повинна бути більшою

42,6

36,2

Важко відповісти

22,8

17,1


Оцініть будь-ласка за шкалою від 0 до 10 Ваш стан на 24 лютого (початок війни), де 0 означає максимальний рівень спокою, упевненості, а 10 максимальний рівень паніки, страху, невпевненості

Максимальний рівень спокою, упевненості

Максимальний рівень паніки, страху, невпевненості

Важко відпо-вісти

Середній бал

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Серед тих, хто виїжджав з України

2,0

4,0

5,9

6,9

5,9

10,9

5,9

6,9

13,9

13,9

23,8

0,0

6,7

Серед тих, хто повертається

0,0

1,0

1,0

1,0

1,9

2,9

13,3

21,9

12,4

18,1

26,7

0,0

7,9


Оцініть будь-ласка за шкалою від 0 до 10 ваш стан на сьогодні (час коли ви перетинаєте кордон), де 0 означає максимальний рівень спокою, упевненості, а 10 максимальний рівень паніки, страху, невпевненості

Максимальний рівень спокою, упевненості

Максимальний рівень паніки, страху, невпевненості

Важко відповісти

Середній бал

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Серед тих, хто виїжджав з України

3,0

1,0

5,9

5,9

10,9

21,8

12,9

16,8

8,9

10,9

2,0

0,0

5,7

Серед тих, хто повертається

1,0

3,8

1,9

6,7

13,3

19,0

24,8

14,3

12,4

1,0

1,9

0,0

5,5