Конфесійна та церковна належність громадян України (січень 2020р.)

03 лютого 2020

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення інтернет-ресурсу «Обозреватель» з 17 по 21 січня 2020 року. Було опитано 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.


Згідно з результатами опитування, найчастіше громадяни України відносять себе до вірних Православної церкви України (34%). 13,8% назвали себе вірними Української православної церкви (Московського патріархату), 8,2% — Української греко-католицької церкви, 0,7% — Протестантських та Євангелічних церков, 0,4% — Римо-католицької церкви, 0,6% — інших релігій та конфесій. Значна частина опитаних (27,6%) зазначали, що вважають себе православними, але не відносять до якоїсь церкви. 8,8% не відносять себе до жодної з конфесій, а ще 5,6% визначили себе як невіруючих.

До вірних ПЦУ віднесли себе 42,2% жителів Західного регіону, 41,3% жителів Центрального регіону, 23,4% жителів Східного регіону і 16,2% — Південного регіону. Вірними УПЦ(МП) є 8,7% жителів Західного регіону, 12,0% жителів Центрального регіону, 17,9% жителів Південного регіону, 19,1% — Східного регіону. Вірні УГКЦ переважно представлені у Західному регіоні, де їх частка серед опитаних становить 30,8%. Православних, які не відносять себе до якоїсь церкви, найбільше у Південному (48,9%) і Східному (36,4%) регіонах.

Частка вірних УПЦ (МП) зростає зі зростанням віку опитаних — від 9,3% серед респондентів віком від 18 до 29 років до 18,6% серед тих, кому 60 і більше років. Частка православних, які не відносять себе до якоїсь церкви, є дещо нижчою серед представників найстаршої вікової групи (60 і більше років) — 23,3%. Сумарна частка тих, хто не відносить себе до жодної конфесії або є невіруючим, зменшується із зростанням віку опитаних — від 19,4% серед молоді віком від 18 до 29 років до 11,2% серед респондентів від 60 років і старших.

Частка вірних деяких конфесій та церков відрізняється серед представників електорату окремих політичних партій. Так, серед представників електорату Партії «Європейська солідарність» більше, ніж в середньому по масиву опитаних, вірних ПЦУ (52%) і УГКЦ (17%). Серед представників електорату Партії «Опозиційна платформа — За життя» більше, ніж загалом по масиву респондентів, вірних УПЦ(МП) (27%), тих, хто вважає себе православним, але не відносить себе до якоїсь церкви (34,6%), а також сумарна частка тих, хто не відніс себе до жодної конфесії або є невіруючим (20,8%). Серед представників електорату Партії «Слуга народу» більше, ніж загалом серед опитаних, тих хто вважає себе православним, але не відносить себе до якоїсь церкви (35%). Електорат інших партій не аналізувався через недостатню представленість у масиві.


РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

(дані в таблицях подані у відсотках)


Скажіть, до якої конфесії (релігії) Ви себе відносите?

Православна церква України (ПЦУ) 34,0
Українська православна церква (Московський патріархат) 13,8
Я просто православний, не відношу себе до якоїсь церкви 27,6
Греко-католицька церква 8,2
Римо-католицька церква 0,4
Протестантські та Євангелічні церкви 0,7
Інші конфесії, релігії 0,6
Я не відношу себе до жодної з конфесій 8,8
Я не віруючий 5,6
ВВ/ ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДі/ Не знаю 0,7


Скажіть, до якої конфесії (релігії) Ви себе відносите?,
за регіонами

Захід Центр Південь Схід
Православна церква України (ПЦУ) 42,2 41,3 16,2 23,4
Українська православна церква (Московський патріархат) 8,7 12,0 17,9 19,1
Я просто православний, не відношу себе до якоїсь церкви 10,6 25,8 48,9 36,4
Греко-католицька церква 30,8 0,8 3,0 0,4
Римо-католицька церква 0,4 0,5 0,0 0,2
Протестантські та Євангелічні церкви 1,5 0,7 0,0 0,2
Інші конфесії, релігії 0,0 0,3 0,4 1,5
Я не відношу себе до жодної з конфесій 4,2 12,9 4,7 8,7
Я не віруючий 1,0 4,8 7,7 9,9
ВВ/ ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДі/ Не знаю 0,6 0,9 1,3 0,2

Застосовується наступний розподіл областей за регіонами:

Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області;

Центр: Київ, Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області;

Південь: Миколаївська, Одеська, Херсонська області;

Схід: Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська , Харківська області.


Скажіть, до якої конфесії (релігії) Ви себе відносите?,
за віком опитаних

18–29 років 30–39 років 40–49 років 50–59 років 60 років і старші
Православна церква України (ПЦУ) 30,6 36,5 36,3 29,4 36,4
Українська православна церква (Московський патріархат) 9,3 9,5 12,7 17,2 18,6
Я просто православний, не відношу себе до якоїсь церкви 31,3 28,6 26,9 29,1 23,3
Греко-католицька церква 6,9 8,9 8,2 8,2 8,5
Римо-католицька церква 0,5 0,0 0,3 0,6 0,4
Протестантські та Євангелічні церкви 1,0 0,5 0,9 0,8 0,2
Інші конфесії, релігії 0,7 0,5 0,3 1,1 0,2
Я не відношу себе до жодної з конфесій 11,0 8,9 9,7 9,3 5,9
Я не віруючий 8,4 5,4 4,5 3,7 5,3
ВВ/ ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДі/ Не знаю 0,2 1,1 0,3 0,6 1,1


Скажіть, до якої конфесії (релігії) Ви себе відносите?,
залежно від наміру голосувати за певні партії

Батьківщина Європейська солідарність ОПЗЖ Слуга народу
Православна церква України (ПЦУ) 39,0 52,1 14,7 32,9
Українська православна церква (Московський патріархат) 12,2 9,6 27,0 12,8
Я просто православний, не відношу себе до якоїсь церкви 22,8 12,2 34,6 35,0
Греко-католицька церква 10,6 17,0 1,4 5,2
Римо-католицька церква 0,8 0,0 0,5 0,3
Протестантські та Євангелічні церкви 0,8 1,6 0,0 0,4
Інші конфесії, релігії 0,0 0,0 0,5 0,6
Я не відношу себе до жодної з конфесій 9,8 3,7 11,8 6,5
Я не віруючий 3,3 3,2 9,0 5,6
ВВ/ ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДі/ Не знаю 0,8 0,5 0,5 0,7