Ідеологічні орієнтації громадян України

11 жовтня 2018

Загальнонаціональне опитування населення України було проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 27 червня 2018 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2021 респондента віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%

PDF

Формальне розмежування на "лівих" і "правих" слабо виражене в українському суспільстві. Визначаючи свою позицію між "лівими" і "правими" за шкалою від 1 до 10 (де 1 — крайня ліва позиція, 10 — крайня права позиція), середнє значення відповідей респондентів становить 5,2 бали. При цьому 23% опитаних тяжіють до лівого ідеологічного крила, 18% — до правого, а переважна більшість (58%) дотримується центристської позиції. Крайні "права" та "ліва" позиції мають однаково низьку популярність — близько 2%.

На Заході України респонденти в середньому розташовують себе "правіше" (5,9 балів при середньому значенні по Україні 5,2 бали). Прихильники центристських поглядів становлять більшість (абсолютну або відносну) в усіх регіонах України. На Заході частка респондентів, що віднесли себе до правого ідеологічного спектру, значно більша, ніж у решті регіонів (35%). Натомість на Сході, Півдні та в Центрі країни більшими, ніж на Заході, є частки "центристів" та "лівих".

Жоден із ідейно-політичних напрямів не користується переважаючою підтримкою громадян. Національно-демократичний напрям обрали 17% респондентів, соціал-демократичний — 8%, ліберальний — 4%, соціалістичний, екологічний, національно-радикальний, а також політичний напрям, що включає ідеї возз’єднання України з Росією, обрали по 3% опитаних.На Заході дещо більше респондентів, ніж у інших регіонах асоціюють себе з національно-демократичним напрямом, на Сході та в Центрі — з соціально демократичним.В усіх регіонах близько половини опитаних (49% — на Заході, 55% — у Центрі, 54% — на Півдні та 51% — на Сході) не змогли визначитись щодо самоідентифікації з тим чи іншим ідейно-політичним напрямом.


Регіональний розподіл, %

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Екологічний (“зелені”)

4,0

1,8

5,3

2,8

Комуністичний

0,4

1,7

2,5

2,1

Ліберальний

2,5

5,7

4,1

2,3

Національно-демократичний

27,8

12,7

13,2

13,9

Національно-радикальний

4,7

2,8

1,2

2,3

Національно-комуністичний

0,2

1,0

0,4

1,7

Політичний напрям, що включає ідеї  возз’єднання України з Росією

0,6

1,0

6,6

5,4

Соціал-демократичний

2,5

9,7

5,3

10,1

Соціалістичний

0,8

2,5

4,1

6,2

 Християнсько-демократичний

5,5

2,3

0,4

0,6

 Інший

1,7

3,4

2,5

2,1

Жодний

9,1

8,3

9,5

12,2

Я не орієнтуюся в політичних течіях

21,4

28,8

19,8

20,8

Важко відповісти

18,6

18,3

25,1

17,6

Всього

100

100

100

100

Серед тих респондентів, які назвали конкретний ідейно-політичний напрям, лише 40% вважають, що в Україні є партія, практична діяльність якої відповідає цьому напряму. Ще 39% вважають, що такої партії не існує. Із 2014 року частка позитивних відповідей помітно зменшилась, а негативних — зросла.


Динаміка в часі, %

 

Листопад 2011

Листопад 2014

Листопад 2016

Червень 2018

Так

62,5

61,8

53,4

39,6

Важко відповісти

12,1

15,3

15,4

21,8

Ні

25,4

22,8

31,2

38,6


Опитування проводилося в рамках проекту "Україна напередодні року виборів: запити суспільства, контури нової влади, майбутнє реформ", який здійснюється Центром Разумкова спільно з Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні. Повні результати проекту будуть презентовані у грудні 2018р.