Громадська думка про ситуацію на Донбасі та шляхи відновлення суверенітету України над окупованими територіями

11 жовтня 2019

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 жовтня 2019 року. Було опитано 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.


40% респондентів, оцінюючи ситуацію на Донбасі, вважають, що на
сході України відбувається війна між Україною і Росією, ще 20% — що там відбувається сепаратистський заколот, підтриманий Росією, 15% поділяють думку, що на сході України відбувається громадянська війна — конфлікт між проукраїнськи і проросійськи налаштованими громадянами України, 7% — війна між Росією і США, і 7% — що на сході України відбувається боротьба за незалежність Донецької та Луганської народних республік.

Говорячи про політичне майбутнє територій «ДНР» та «ЛНР», більшість громадян України (56%) хотіли б, щоб ці території повернулися до складу Донецької та Луганської областей України на тих же умовах, що були раніше, 13,5% — щоб ці території повернулися під контроль України, але отримали більше незалежності від Києва, 10% — щоб ці території утворили автономію у складі України, 3% — щоб ці території відокремилися від України і стали незалежними державами, 3% — щоб ці території відокремилися від України і увійшли до складу Російської Федерації.

Встановлення миру на Донбасі силовим шляхом підтримують лише 23,5% громадян (проти цього виступають 52%). Разом з тим, лише 12% підтримали б відокремлення територій, зайнятих «ДНР» і «ЛНР», від України (не підтримують — 73%), лише 10% підтримали б визнання Криму російською територією в обмін на звільнення Донбасу (не підтримують — 70%).

Більшість респондентів (56%) виступають проти надання і закріплення в Конституції «особливого статусу» окремих територій Донецької та Луганської областей (підтримують це лише 26% опитаних). Ще менш популярною є ідея введення в Україні федеративного устрою (63% її не підтримують, підтримують — 17%).

Також переважно відкидаються громадською думкою такі компроміси задля досягнення миру на Донбасі: амністія всім тим, хто брав участь у бойових діях на Донбасі (не підтримують 59%, підтримують — 18%), відмова від євроінтеграції, вихід з Угоди про асоціацію з ЄС (не підтримують 59%, підтримують — 19%), надання російській мові статусу другої державної (не підтримують 56%, підтримують — 29,5%), відмова від перспективи членства в НАТО, закріплення в Конституції нейтрального статусу України (не підтримують 54%, підтримують — 25%).

47% опитаних не підтримують налагодження торгово-економічних, фінансових контактів з «ДНР» і «ЛНР» (підтримують — 36%). Разом з тим, відносна більшість (44%) не підтримують ідею припинення фінансування територій, зайнятих «ДНР» і «ЛНР» (виплату пенсій, зарплат тощо) (підтримують — 33%). Суперечливою є громадська думка стосовно започаткування офіційних переговорів української влади з нинішнім керівництвом «ДНР» і «ЛНР» — частка тих, хто підтримує цю ідею (41,5%), статистично значуще не відрізняється від частки тих, хто її не підтримує (39%).


РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

(дані в таблицях подані у відсотках)


Оцініть ситуацію на сході України. З яким твердженням Ви найбільшою мірою згодні?

На сході України відбувається сепаратистський заколот, підтриманий Росією 19,6
На сході України відбувається боротьба за незалежність Донецької та Луганської народних республік 6,6
На сході України відбувається громадянська війна — конфлікт між проукраїнськи і проросійськи налаштованими громадянами України 15,3
На сході України відбувається війна між Україною і Росією 40,2
На сході України відбувається війна між Росією і США 7,3
Важко відповісти 11,0

Якщо говорити про політичне майбутнє територій «ДНР» та «ЛНР», якому варіанту Ви б наддали перевагу?

Щоб ці території повернулися у склад Донецької та Луганської областей України на тих же умовах, що були раніше 56,0
Щоб ці території повернулися під контроль України, але отримали більше незалежності від Києва 13,5
Щоб ці території утворили автономію у складі України 10,2
Щоб ці території відділилися від України і стали незалежними державами 3,3
Щоб ці території відділилися від України і увійшли до складу Російської Федерації 2,9
Інше 2,8
Важко відповісти 11,3

Які кроки для встановлення миру на Донбасі Ви підтримали б?

Так Ні Важко відповісти
Надання і закріплення в Конституції «особливого статусу» окремих територій Донецької та Луганської областей 26,3 56,2 17,5
Налагодження торгово-економічних, фінансових контактів з «ДНР» і «ЛНР» 35,9 46,8 17,3
Введення в Україні федеративного устрою 16,6 62,7 20,7
Надання російській мові статусу другої державної 29,5 56,0 14,4
Амністія всім тим, хто брав участь у бойових діях на Донбасі 18,4 59,3 22,4
Відмова від перспективи членства в НАТО, закріплення в Конституції нейтрального статусу України 24,7 54,4 20,9
Відмова від євроінтеграції, вихід з Угоди про асоціацію з ЄС 19,1 59,2 21,7
Започаткування офіційних переговорів української влади з нинішнім керівництвом «ДНР» і «ЛНР» 41,5 39,4 19,1
Припинення фінансування територій, зайнятих «ДНР» і «ЛНР» (виплату пенсій, зарплат тощо) 33,1 43,8 23,1
Визнання Криму російською територією в обмін на звільнення Донбасу 9,8 70,1 20,2
Відокремлення територій, зайнятих «ДНР» і «ЛНР» від України 11,6 73,1 15,2
Відновлення військовою силою контролю України над територіями «ДНР» і «ЛНР» 23,5 51,6 24,9