Зміна концепції визначення ренти як передумова до стабілізації та нарощування обсягів видобування вуглеводнів в Україні

Провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Віктор Логацький пояснює, яким чином можна стабілізувати та збільшити обсяги видобування вуглеводнів в Україні.


У 2014 році в Україні видобуто 2,7 млн. тонн нафти з газовим конденсатом і 20,5 млрд. кубометрів природного газу. У порівнянні з минулим 2013 роком, обсяги видобування нафти і газового конденсату знизилися на 12,9%, а природного газу — на 3,8%.


Рисунок. Структура видобування вуглеводнів у 2014р. за формою власності підприємств


При цьому, згідно з рисунком, частка видобутих вуглеводнів приватними компаніями по нафті та газовому конденсату становить лише 1/9 частину, а по природному газу — лише 1/6 частину від загального видобутку. Тобто основними гравцями на ринку залишаються компанії з переважно державною формою власності (ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укргазвидобування»).

Нами вже зазначалося (news_id=1208), що зміна ставки ренти для державних компаній, започаткована Верховною Радою України 2 березня поточного року з 20% до 70% від ціни продажу природного газу вилучатиме суттєву частку доходу з видобування вуглеводнів (таблиця), що вже призвело до скорочення інвестиційних програм на 2015р. в Україні всіх без винятку видобувних компаній, а такі світові лідери як Shell та Chevron прийняли остаточні рішення стосовно розірвання угод про розподіл продукції.


Розрахунок собівартості видобування природного газу в Україні та частки ренти в собівартості при різних цінах продажу природного газу (на основі оприлюднених даних ПАТ «Укргазвидобування» за ставкою ренти 70%)

 

Собівартість при різних цінах продажу природного газу, дол. США за тис. куб. м

Показник

350

300

250

200

150

Експлуатаційні витрати (без амортизації та рентних платежів)

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

Геофізичні роботи

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Інші виробничі витрати

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

Амортизація основних засобів

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

Амортизація права на користування надрами

18,3

18,3

18,3

18,3

18,3

Рентна плата (70% від умовної ціни продажу газу без ПДВ), дол. США за тис. куб. м)

245,0

210,0

175,0

140,0

105,0

Розрахункова собівартість

294,7

259,7

224,7

189,7

154,7

Частка ренти у структурі затрат (без ПДВ), %

83

81

78

74

?(vk)
Віктор Логацький

Провідний експерт енергетичних програм


Фахівець в області економіки використання природних ресурсів, інвестиційного менеджменту та корпоративного управління. Має успішний практичний міжнародний і вітчизняний досвід з реструктуризації бізнесу та реорганізації компаній.

Кандидат економічних наук. Понад 20 наукових праць, опублікованих в Україні і за кордоном.

Експерт низки міжнародних проектів і досліджень у сфері економічного обґрунтування будівництва, реконструкції та функціонування об’єктів енергетичної інфраструктури та екології.

Член Робочого комітету «Скраплений природний газ (LNG)» Міжнародного газового союзу (2000–2005 рр.).

Сертифікований інженер-проектувальник.

Працював на керівних посадах провідних вітчизняних та міжнародних нафтогазових та інжинірингових компаній: Укрнафта, Нафтогаз України, ТНК, Хантимансійськнафтогазгеологія, Metso Automation, ILF Consulting Engineers.

У Центрі Разумкова працює з січня 2015 р.