Про маніпуляції стосовно визначення собівартості видобування природного газу в Україні та яка собівартість є наближеною до економічно обґрунтованої насправді

Провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Віктор Логацький пояснює, як відбуваються маніпуляції стосовно визначення собівартості видобування природного газу в Україні та яка собівартість є наближеною до економічно обґрунтованої насправді.


Восени 2014р. заступником міністра фінансів України Денисом Фудашкіним (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247584360&cat_id=244276512) було оприлюднено дані ПАТ «Укргазвидобування» щодо собівартості видобування природного газу (включаючи плату за користування надрами) на рівні 315 грн. за тис. куб. м (243 грн. + 72 грн.) або приблизно 39 дол. США за курсом 2013 р.

Вже в січні 2015р. виданням «Дзеркало тижня» було оприлюднено дані розрахунку собівартості НАК «Нафтогаз України» (http://gazeta.dt.ua/energy_market/gotovtes-naselenie-ukrainy-ozhidaet-gaz-po-319-4-dollara-_.html), згідно з  яким повна, так звана «економічна собівартість» у того ж таки ПАТ «Укргазвидобування» склала 3717 грн. за 1 тис. куб. м або приблизно 218 дол. США за діючим тоді курсом 17 грн./дол. США.

Як бачимо, різниця в доларовому вираженні становить майже 6 разів. У чому ж полягає така різниця?

Основна причина такої розбіжності полягає в цілях, які переслідувалися в першому та другому випадку. Так, в першому випадку, потрібно було сформувати підґрунтя для підвищення ставки рентних платежів за природний газ, тому показник собівартості було розраховано на підставі, ймовірно не повних, затрат ПАТ «Укргазвидобування» по факту 2013р. В результаті, приватні газовидобувні компанії отримали підвищені ставки рентної плати, що призвело до суттєвого зниження їхніх стимулів інвестувати в галузь та ослабило конкурентні позиції в порівнянні з газовидобувними компаніями, що перебувають у державній власності.

В другому випадку, основною метою розрахунку було наблизити показник собівартості до рівня ціни імпортованого природного газу, що б підготувати певну основу для підвищення ціни на газ, насамперед для населення. При цьому, було використано неприйнятну для цього випадку методику, яка базується на урахуванні в собівартості показника «вартості капіталу» (в т.ч. вартості запасів та ресурсів покладів вуглеводнів), який складає 2854 грн. за 1 тис. куб. м. або аж 76,8% від собівартості. На наш погляд, методики, засновані на вартості капіталу, наприклад з використанням показників WACC (Weighted Average Cost of Capital — середньозважена вартість капіталу чи RAB (Regulatory Assets Base — регульована база інвестованого капіталу), слід використовувати лише для формування тарифної політики у випадках створення (будівництва) нової інфраструктури, або при оцінюванні бізнесу в цілому, наприклад з метою його продажу. В нашому ж випадку, ПАТ «Укргазвидобування» використовується існуюча інфраструктура (свердловини, газопроводи, УКПГ, компресорні станції тощо). Більше того, в доповнення до показника вартості капіталу в розрахунках собівартості додається ще й амортизація яка, за її економічною сутністю, вже враховує частину основного капіталу в структурі собівартості та ціни продукту.

Отже, і в першому і в другому випадку спостерігається маніпулювання розрахунками: ціль виправдовує засоби.

На нашу думку, показник економічно обґрунтованої собівартості знаходиться в межах значень, окреслених двома розглянутими випадками, а для його розрахунку можливо використати певні вхідні дані ПАТ «Укргазвидобування» (див.табл.).


Розрахунок наближеної до економічно обґрунтованої собівартості видобування природного газу в Україні (за вибірковими даними ПАТ «Укргазвидобування»)

Показник

Собівартість (наближена до економічно обґрунтованої), дол. США за тис. куб. м

Експлуатаційні витрати (без амортизації та рентних платежів)

12,2

Геофізичні роботи

0,1

Інші виробничі витрати

1,3

Амортизація основних засобів

17,8

Амортизація права на користування надрами

18,3

Рентна плата (20% від умовної ціни продажу газу 350 дол. США за тис. куб. м)

70,0

Розрахункова собівартість

119,7


Отже, на наш погляд, економічно обґрунтованим середньозваженими рівнем собівартості видобування природного газу в Україні є приблизно 120 дол. США за тис. куб. м, який значною мірою формується за рахунок рентної плати. Разом з тим, слід відмітити, що показник собівартості в кожному конкретному випадку буде залежати від умов експлуатації родовищ (технології, властивостей вуглеводневого пласту, стану основних засобів тощо), а у випадку України, ще і від форми власності на підприємства з газовидобування, оскільки від форми власності наразі залежить рівень ставок рентних платежів.

Віктор Логацький

Провідний експерт енергетичних програм


Фахівець в області економіки використання природних ресурсів, інвестиційного менеджменту та корпоративного управління. Має успішний практичний міжнародний і вітчизняний досвід з реструктуризації бізнесу та реорганізації компаній.

Кандидат економічних наук. Понад 20 наукових праць, опублікованих в Україні і за кордоном.

Експерт низки міжнародних проектів і досліджень у сфері економічного обґрунтування будівництва, реконструкції та функціонування об’єктів енергетичної інфраструктури та екології.

Член Робочого комітету «Скраплений природний газ (LNG)» Міжнародного газового союзу (2000–2005 рр.).

Сертифікований інженер-проектувальник.

Працював на керівних посадах провідних вітчизняних та міжнародних нафтогазових та інжинірингових компаній: Укрнафта, Нафтогаз України, ТНК, Хантимансійськнафтогазгеологія, Metso Automation, ILF Consulting Engineers.

У Центрі Разумкова працює з січня 2015 р.