Володимир Сущенко

Володимир Сущенко

Науковий консультант з правових питань


Освіта:

Закінчив Харківський юридичний інститут (1972). Кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України.

Стажувався в правничих школах університетів Великобританії, Іспанії, Польщі, Угорщини і США (1997-2007).

Робота:

Протягом 40 років працював: асистентом, старшим викладачем, проректором, доцентом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (1977–1996); деканом, завідуючим кафедрою, доцентом, виконавчим директором Центру дослідження проблем верховенства права у Національному університеті «Києво-Могилянська Академія» (1997–2017); першим проректором Національної академії прокуратури України (2004–2005), завідувачем і професором кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили (2006–2011). Викладав за сумісництвом на юридичних факультетах Національного університету «Острозька Академія», Запорізького національного університету, Академії адвокатури України.

Призначався членом: Науково-консультативної ради Верховного Суду України, редакційних колегій фахових видань: «Українське право», «Вибори і демократія» та «Наукові записки НаУКМА (серія «юридичні науки)», працював головним редактором науково-практичної Збірки Генеральної прокуратури України «Прокурорська і слідча практика».

Автор понад 70 опублікованих наукових і науково-методичних робіт і навчальних програм, науково-експертних висновків за запитами суддів.

Конституційного Суду України. Співавтор проектів КАС і КПК України та законопроектів в галузях адміністративного і фінансового права.

Публіцист, автор понад 50 аналітичних політико-правових статей в українських ЗМІ.

Національний консультант Програм Комісії Ради Європи в Україні.