Ставлення громадян України до судової системи (Додаток 2)

24 червня 2019

Опитування учасників судових засідань на виході з приміщень судів відбувалося з 11 по 25 лютого 2019 р. На виході зі 100 судів було опитано 1107 респондентів в усіх регіонах України (крім АР Крим). Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1%.


Чи приходили Ви сьогодні в суд у зв’язку з розглядом судової справи?

Так 100,0
Ні 0,0


У якій саме якості?
ОДНА ВІДПОВІДЬ

Позивач 35,6
Відповідач 18,0
Підсудний (обвинувачений) 8,5
Потерпілий 7,8
Член сім’ї учасника судового процесу 15,3
Свідок 14,8


На Вашу думку, рішення суду було(и) на користь Вашої чи на користь супротивної сторони?,
% серед тих, кого стосувалося це питання (позивачі, відповідачі, підсудні, обвинувачувані, потерпілі, члени сімей учасників судового процесу)

На користь Вашої сторони 32,1
На користь супротивної сторони 12,5
Було компромісним (частково на Вашу користь, частково на користь супротивної сторони) 14,2
Суд не виніс жодного рішення по суті 36,5
Важко відповісти 4,7


У розгляді якої справи Ви сьогодні брали участь?
ОДНА ВІДПОВІДЬ

Цивільна справа 46,0
Господарча справа 9,9
Кримінальна справа 22,5
Адміністративна справа 14,0
Справа про адміністративне правопорушення 5,1
Позов проти органів влади, місцевого самоврядування або їх представників 1,0
Інше 0,5
Важко відповісти 0,9


Як Ви вважаєте… (Виберіть значення на шкалі від «0» до «6», залежно від того, яка оцінка для Вас є ближчою — та, що позначена зліва, чи та, що позначена справа), середні бали

Дістатися до суду було для Вас : важко Середня оцінка — 4,7 просто
Умови очікування були: поганими Середня оцінка — 4,8 хорошими
Часовий проміжок між повісткою до суду та слуханням справи був: незадовільним Середня оцінка — 4,5 задовільним
Пунктуальність слухань та умови розгляду справи були для Вас: поганими Середня оцінка — 4,5 хорошими
Ставлення та ввічливість працівників суду, які не є суддями, була: незадовільною Середня оцінка — 5,1 задовільною
Ставлення та ввічливість суддів і прокурорів була: незадовільною Середня оцінка — 5,0 задовільною
Мова, якою розмовлявє суддя/прокурор, була: незрозумілою Середня оцінка — 5,2 зрозумілою
Неупередженість суддів під час проведення усних слухань була: незадовільною Середня оцінка — 4,8 задовільною


Чи почалося сьогодні судове засідання вчасно, у призначений час, чи Вам довелося чекати, якщо так, то скільки?

Судове засідання відбулося точно у призначений час 50,4
Із запізненням до 15 хвилин 21,7
Із запізненням до 30 хвилин 8,6
Із запізненням до години 3,5
Із запізненням до 2 годин 1,1
Із запізненням більше 2 годин 1,2
Засідання взагалі не відбулося і було перенесене на інший день 12,9
Не выдповыли 0,7


Виберіть значення на шкалі від «0» до «6», залежно від того, яка оцінка для Вас є ближчою — та, що позначена зліва, чи та, що позначена справа.

Середня оцінка серед респондентів, які відповіли, що засідання відбулося
Рішення суду для Вас було: Незрозумілим 4,7 зрозумілим


Виберіть значення на шкалі від «0» до «6», залежно від того, яка оцінка для Вас є ближчою — та, що позначена зліва, чи та, що позначена справа

Середня оцінка серед респондентів, які відповіли, що засідання відбулося
Часові рамки для винесення судового рішення були: занадто довгими 4,2 обґрунтованими


Як Ви вважаєте… (Виберіть значення на шкалі від «0» до «6», залежно від того, яка оцінка для Вас є ближчою — та, що позначена зліва, чи та, що позначена справа)

Середня оцінка серед респондентів, які відповіли, що засідання відбулося
Якщо не враховувати оплату праці адвокатів, витрати на доступ до правосуддя є: високими 3,1 низькими


Чи було (були) рішення суду, в якому Ви брали участь, законним і справедливим? ,
% серед респондентів, які відповіли, що засідання відбулося і було винесене рішення по суті справи

Так, було законним і справедливим 71,6
Ні, не було законним і справедливим 14,3
Мені не відомо, яким було рішення суду 4,2
Важко відповісти 9,8


Якщо Ви вважаєте, що рішення суду не було законним і справедливим, то які, на Вашу думку, були причини цього?
Ви можете вибрати кілька варіантів відповіді, % серед тих, у чиїй справі було винесене судове рішення і які вважають його несправедливим

Особа, що представляла одну сторону судового процесу, має вищий соціальний статус, ніж опонент 17,0
Одна сторона пов’язана з органами влади 20,2
Одна сторона найняла кращого адвоката, краще підготувалася до процесу 25,4
Суддя недостатньо добре ознайомився з матеріалами справи 26,9
Суддя має низьку кваліфікацію 4,4
Я вважаю, що одна сторона дала хабар судді 14,0
Одна зі сторін відмовився дати хабар судді 0,0
Суддя якимось чином пов’язаний з однією зі сторін 5,3
Одна сторона в силу якихось причин не сподобалася судді 3,5
Інші причини 7,9
Важко відповісти 6,1


Зараз я називатиму окремі соціальні інституції. Якою мірою Ви їм довіряєте?

Зовсім не довіряю Скоріше не довіряю Скоріше довіряю Повністю довіряю Важко відповісти Баланс
Прокуратура 18,3 36,5 26 6,8 12,4 -22,0
Поліція 19,0 35,1 29,5 8,0 8,4 -16,6
Суди (судова система в цілому) 16,2 29,1 35,1 10,9 8,7 0,7
Місцеві суди 15,4 24,8 38,9 12,5 8,4 11,2
Верховний Суд України 14,5 24,3 24,8 11,3 25,1 -2,7
Конституційний Суд 13,1 22,7 22,8 11,2 30,2 -1,8
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) 16,0 22,2 20,9 8,3 32,6 -9,0
Спеціалізована антикорупційна прокуратура 17,3 25,3 16,4 8,5 32,5 -17,7


Як Ви вважаєте, чи є сьогодні в Україні судді незалежними?

Судді є повністю незалежними 10,9
В цілому судді є незалежними, але можливий вплив на деяких представників суддівського корпусу 31,7
Судді є переважно залежними, але на деяких суддів вплинути неможливо 30,2
Судді є повністю залежними 14,5
Важко відповісти 12,7


Сьогодні доволі часто вітчизняні суди звинувачують у корумпованості, політичній залежності та необ’єктивності. Чи погоджуєтеся Ви з такими характеристиками українських судів?

Повністю погоджуюся 25,2
Частково погоджуюся 47,0
Скоріше не погоджуюся 10,5
Повністю не погоджуюся 4,1
Важко відповісти 13,2


Чи помітили ви зміни у системі правосуддя, що впроваджуються в Україні протягом останніх 4-х років?
Оберіть один варіант відповіді

Так, зміни є 20,7
Ні, зміни відсутні 26,9
Не слідкую за змінами у судовій системі 37,8
Важко відповісти 14,7


Як ви оцінюєте зміни, що відбулися в судовій системі України?

Цілком позитивно Скоріше позитивно Скоріше негативно Цілком негативно Важко відповісти
Прийняття змін до Конституції в частині правосуддя 18,6 32,3 12,1 4,3 32,8
Створення нового Верховного Суду з нуля 27,7 34,7 7,7 4,6 25,2
Усунення політичних органів (парламенту та Президента) від вирішення питань суддівської кар’єри 35,2 30,6 5,9 4,3 24,0
Створення Вищої ради правосуддя як головного конституційного органу, що вирішує питання суддівської кар’єри 27,2 30,2 7,2 4,8 30,5
Обмеження суддівського імунітету 38,0 28,5 7,8 4,2 21,5
Звільнення частини суддів 29,8 27,5 10,4 8,7 23,6
Конкурс при призначенні та переведенні суддів 41,5 29,9 5,5 3,1 20,0
Підвищення кваліфікаційних вимог до суддів 49,3 27,8 4,8 3,2 14,9
Можливість для людей не з системи — адвокатів та науковців стати суддями 30,9 26,3 11,8 9 21,9
Нові правила судового процесу 25,9 25,8 9,5 4,7 34,1
Запровадження інституту конституційної скарги 37,8 27,1 4,5 3,1 27,5


Які ще зміни в законодавстві необхідно зробити для успішного проведення судової реформи?

Необхідно Не потрібно Важко відповісти
Реформування адвокатури 57,3 20,1 22,6
Реформування правничої освіти 62,8 17,3 20,0
Запровадження єдиних стандартів правничої професії 66,4 11,7 21,9
Реформування прокуратури 68,2 12,3 19,5
Реформування органів досудового слідства 70,1 10,0 20,0


Чи відслідковуєте ви процес кваліфікаційного оцінювання суддів?
ОДНА ВІДПОВІДЬ

Так 16,3
Ні 80,9
Не відповіли 2,8


Яку роль мають відігравати представники громадського сектору при проведенні кваліфікаційного оцінювання та конкурсних процедур щодо суддів?
ОДНА ВІДПОВІДЬ

Вирішальну роль 19,6
Допоміжну роль 42,8
Не повинні долучатися до цих процесів 14,2
Важко відповісти 23,4


D1. Стать:

чоловіча 53,1
жіноча 46,9


D2. Вік:

18–29 років 16,3
30–39 років 27,7
40–49 років 22,6
50–59 років 18,9
60 років і старші 14,4


D3. Освіта:

1 — незакінчена середня 1,1
2 — загальна середня 16,2
3 — середня спеціальна 34,9
4 — вища або незакінчена вища 47,3
Не відповіли 0,4


D4. Ваш соціальний статус:

Керівник підприємства, установи 0,6
Керівник підрозділу підприємства 1,6
Підприємець 6,9
Спеціаліст технічного профілю 8,6
Спеціаліст з природничих наук 1,6
Спеціаліст гуманітарного профілю (в т. ч. економісти, юристи, фахівці в галузі освіти, мистецтва, охорони здоров’я тощо) 15,5
Військовослужбовець, службовець СБУ, МВС 1,3
Кваліфікований робітник 15,0
Службовець 5,6
Некваліфікований робітник 5,7
Робітник сільського господарства, КСП 1,4
Фермер, орендар ,4
Учень, студент 1,7
Домогосподарка 7,4
Пенсіонер 14,3
Непрацездатний (в тому числі інваліди) 1,1
Непрацюючий (але не зареєстрований як безробітний) 7,5
Офіційно зареєстрований безробітний 1,8
Інше 2,0
Не відповіли 0,1


D5. Яке в цілому матеріальне становище вашої сім’ї?

Ледве зводимо кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти 12,1
Вистачає на харчування та на придбання необхідних недорогих речей 25,9
У цілому на життя вистачає, але придбання речей тривалого вжитку, таких як меблі, холодильник, телевізор, уже викликає труднощі 45,8
Живемо забезпечено, але зробити деякі покупки ми поки що не в змозі (купити квартиру, автомобіль тощо) 12,0
Ми можемо собі дозволити придбати практично все, що хочемо 0,8
Важко відповісти 3,4