Ставлення громадян України до питань пов’язаних з пандемією коронавірусу COVID-19 (жовтень 2021р.)

03 листопада 2021

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 20 жовтня 2021 рокуметодом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Соціологічне опитування проведене в рамках дослідницьких проєктів, що здійснюються Центром Разумкова за підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.


В українському суспільстві немає одностайності щодо питань пов’язаних з пандемією коронавірусу COVID-19. Лише 18,5% опитаних довіряють офіційній інформації про чисельність тих, хто захворів коронавірусом в Україні. 20,9% респондентів вважають, що ці цифри є заниженими, а 23,1% що завищеними. 23,0% відповіли, що не стежать за такою інформацією, а 14,5% вагалися з відповіддю.

Водночас, майже чверть опитаних (23,7%) відповіли, що вони хворіли на COVID-19, що значною мірою відрізняється від офіційної статистики. Серед тих, хто хворів на COVID-19 15,4% відповіли, що лікувалися стаціонарно у лікарні, 63,9% що лікувалися амбулаторно (в домашніх умовах під наглядом лікаря), а 20,3% займалися самолікуванням без консультації з лікарем.

42,4% опитаних вважають, що українська влада не спроможна протидіяти загрозам пандемії, 31,7% вважають, що можливості влади протидіяти пандемії COVID-19 є обмеженими і лише 14,7% респондентів відповіли, що українська влада має змогу протидіяти пандемії COVID-19 повною мірою.

Немає одностайності серед громадян і щодо питання, який спосіб боротьби з розповсюдженням коронавірусу є найбільш дієвим. Близько третини опитаних (31,1%) найдієвішим способом вважають тотальну вакцинацію населення, 18,4% широку мобілізацію медичних закладів та лікування хворих на коронавірус, 17,2% ізоляцію носіїв інфекції. Значно рідше найбільш дієвим способом боротьби з розповсюдженням коронавірусу називали запровадження превентивних заходів, по відношенню до груп ризику (8,2%) та запровадження тотального карантину (5,9%). Інші відповіді дали 2,2% опитаних, а 17,0% респондентів вагалися з відповіддю.
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ В ТАБЛИЦЯХ

(дані у таблицях наведені у відсотках)
Чи довіряєте Ви офіційній інформації про чисельність тих, хто захворів коронавірусом в Україні?

Так, довіряю

18,5

Ні, ці цифри є заниженими

20,9

Ні, ці цифри є завищеними

23,1

Не стежу за такою інформацією

23,0

Важко відповісти

14,5


Чи хворіли ви на COVID-19?

Так

23,7

Ні

76,1

Немає відповіді

0,2


Як Ви лікувалися від COVID-19? % опитаних, які хворіли на COVID-19

Стаціонарно (у лікарні)

15,4

Амбулаторно (в домашніх умовах під наглядом лікаря)

63,9

Займалися самолікуванням без консультації з лікарем

20,3

Інше

0,2

Немає відповіді

0,2


На Вашу думку, чи має змогу влада України захистити населення країни від розповсюдження
COVID-19?

Так, має змогу протидіяти пандемії COVID-19 повною мірою

14,7

Можливості влади протидіяти пандемії COVID-19 є обмеженими

31,7

Ні, влада не спроможна протидіяти загрозам пандемії

42,4

Важко відповісти

11,2


Який, на Вашу думку, найбільш дієвий спосіб боротьби з розповсюдженням коронавірусу?

Тотальна вакцинація населення

31,1

Широка мобілізація медичних закладів та лікування хворих

18,4

Запровадження тотального карантину

5,9

Ізоляція потенційних носіїв інфекції

17,2

Запровадження превентивних заходів, по відношенню до груп ризику (людей літнього віку, хронічно хворих тощо) (в тому числі законодавче закріплення дистанційної праці)

8,2

Інше

2,2

Важко відповісти

17,0