Конституційні зміни щодо правосуддя: думка громадян України, червень-2019

27 червня 2019

Загальнонаціональне опитування населення України, присвячене питанням ставлення громадян до Конституції, було проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова для проекту Центру політико-правових реформ. Опитування було проведене з 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Для порівняння наводяться результати загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології з 15 по 25 грудня 2015 року.


Загалом в Україні залишається доволі низька обізнаність громадян зі змістом Основного Закону країни — Конституції.
Майже половина населення (47%) взагалі не читала її текст, а близько третини (32%) читали лише окремі її підрозділи. Фактично такі самі дані були й у 2015 році: 50% Конституцію не читали, а 33% громадян читали окремі підрозділи. З усіма розділами знайомі лише 11% населення (у 2015 році — 12%). Із тих, хто зі змістом Конституції знайомився, половина (як і у 2015 році) робила це для того, аби знати свої права.

Якщо порівняти з 2015 роком, у мотивах зацікавлення громадян Конституцією відбулися певні зміни: у 2015 році 40% читали Конституцію, бо потребували цих знань для навчання чи роботи, сьогодні це є головною метою для 32%. Натомість тепер громадяни частіше звертаються до Конституції, щоб перевірити, чи діють вищі органи влади відповідно до Основного Закону (22% у 2019 році і 10% у 2015 р.). Дещо зріс інтерес і до того, якою є в Україні політична система (11% у 2015 р. і 18% у 2019 р.).

Майже половина опитаних (46%) знає, що, згідно із Конституцією, носієм суверенітету та джерелом влади в країні є народ України, тоді як 34% вважає, що таким суб’єктом є Президент, 8% не змогли дати відповідь на це запитання. Порівняно з 2015 роком відбулися певні зміни: на 5% побільшало тих, хто вважає, що, згідно з Конституцією, єдиним джерелом влади в Україні є Президент і, відповідно, на 4% поменшало тих, хто бачить такого суб’єкта в народі.

Як і у 2015 році, переважна більшість опитаних (58%) розглядають Конституцію як засіб закріплення прав та свобод людини, і водночас лише 17% опитаних вважають, що вона має встановлювати обов’язки для громадянина.

Серед більшості опитаних зберігається переконання, що вищі органи державної влади та посадовці постійно (38%) або часто (43%) порушують Конституцію. Водночас порівняно з 2015 роком відбулися певні зміни: тоді було значно більше (52%) тих, хто вважав, що ці порушення є постійними. Серед причин порушення Конституції найчастіше згадувалося нехтування законами і правом з боку посадових осіб (цю причину відзначили 59% опитаних — на 10% менше, ніж у 2015 р.).

Переважна більшість опитаних (60%) певна, що порушення Конституції є неприпустимим за будь-яких умов і лише 11% допускають, що орган влади може порушити Конституцію, якщо це сприяє швидшому ухваленню рішень, які принесуть користь суспільству. Водночас, якщо порівняти з 2015 роком, то істотно зріс — з 11% до 18,5% — відсоток тих, хто вважає, що орган влади може порушити Конституцію, якщо, на його думку, певне положення Конституції не відповідає інтересам суспільства. Відповідно, на 14% зменшилася кількість тих, хто проти порушення Конституції за будь-яких умов. У ставленні до порушень Конституції особливо вирізняється регіон Донбасу, де 31% опитаних вважають, що орган влади в інтересах суспільства може порушити Конституцію.

Більшість населення (67%) вважає, що Конституцію необхідно змінювати, зокрема 35% вважають це нагальним питанням (у 2015 році — 28%), яке необхідно вирішувати негайно, а 32% (39% у 2015 році) певні, що такі зміни потрібні, але не зараз, а лише після стабілізації ситуації в країні. Лише 12% не бачать потреби в зміні Конституції, а 20% не сформували певної думки.

Щодо того, який орган має розробляти зміни до Конституції, як і в 2015 році, переважає думка, що це має бути незалежний орган, до складу якого увійдуть представники різних гілок влади та незалежні експерти (цю позицію підтримали 37% опитаних, у 2015 р. — 46%). Водночас щодо інших можливих варіантів у порівнянні з 2015 роком відбулися істотні зміни: у 2015 році цю місію розробки змін до Конституції лише 4,5% ладні були довірити спеціальному органу при Президентові, у 2019 р. — 18%. Готові були покласти це завдання на спеціальну комісію Верховної Ради у 2015 р. — 9%, у 2019 р. — 17%. Натомість скоротилася кількість тих, хто готовий був доручити це завдання науковцям та експертним організаціям громадянського суспільства — з 21% до 13%.

У разі ухвалення нової Конституції найкращим способом її затвердження громадяни вважають Всеукраїнський референдум (41%), ще 24% ладні довірити цю справу спеціально обраному для цього органу, а 19% — Верховній Раді.

У 2019 році зросла довіра до Конституційного суду: з 10% у 2015 році до 22%. Проте більшість громадян (56%) і зараз Конституційному суду не довіряє, хоча ця недовіра й менша, ніж у 2015 р. (68%).


РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ


Чи читали Ви коли-небудь Конституцію України? ВИБЕРІТЬ ОДНУ ВІДПОВІДЬ

Грудень-2015 Червень-2019
Так, усі її розділи 12 10,7
Читав окремі розділи 32.7 31,6
Читав про Конституцію у ЗМІ 4.2 9,6
Ні, не читав 50.4 46,6
ВАЖКО СКАЗАТИ 0.8 1,4


Якщо Ви читали Конституцію, то з якою метою? МОЖЛИВІ КІЛЬКА ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДІ, % серед тих, хто читав Конституцію або її окремі розділи

Грудень-2015 Червень-2019
Щоб дізнатися про свої права 53.2 50,9
Щоб перевірити, чи діють вищі органи державної влади відповідно до Конституції 10.2 22,4
Щоб знати, яка в Україні політична система 10.9 17,6
Мені це було треба для навчання / роботи 40 31,7
Інше 2 3,2
ВАЖКО СКАЗАТИ 2.4 1,7


Що із наведеного Ви вважаєте найважливішим завданням Конституції? ВИБЕРІТЬ НЕ БІЛЬШЕ 2 (ДВОХ) ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДІ

Грудень-2015 Червень-2019
Бути атрибутом держави — майже всі держави мають Конституцію 24.1 29,9
Закріплювати права і свободи людини 69.8 57,6
Встановлювати обов’язки для громадянина 14.3 17,3
Обмежувати державну владу — встановлювати межі повноважень вищих органів державної влади 18 17,9
Бути угодою між політиками, як поділити владу 1.9 5,0
Бути договором між членами суспільства, в якому встановлюється політична влада 6.8 8,0
Декларувати суспільні цінності 10.3 8,9
ВАЖКО СКАЗАТИ 6.3 6,9


Хто, згідно з Конституцією, є носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні? ВИБЕРІТЬ ОДНУ ВІДПОВІДЬ

Грудень-2015 Червень-2019
Президент України 28.7 34,3
Верховна Рада України 6.6 9,0
Громадяни (народ) України 50.4 46,4
Вища сила (Бог) 2.2 2,2
ВАЖКО СКАЗАТИ 12.2 8,1


Як Ви вважаєте, чи порушують Конституцію України вищі органи державної влади та посадові особи? ВИБЕРІТЬ ОДНУ ВІДПОВІДЬ

Грудень-2015 Червень-2019
Ніколи не порушують 0.7 2,6
Порушують, але рідко 6.8 10,4
Часто порушують 36 43,1
Постійно порушують 52.3 38,0
ВАЖКО СКАЗАТИ 4.2 5,9


Що, на Вашу думку, є головною причиною порушення Конституції? ВИБЕРІТЬ ОДНУ ВІДПОВІДЬ

Грудень-2015 Червень-2019
Нехтування законами і правом з боку посадових осіб 68.9 59,2
Неякісно виписаний текст Конституції 3.3 5,6
Низька правова культура політиків 9.9 13,2
Слабкість Конституційного Суду 2.5 6,6
Нерозуміння цінності Конституції суспільством 3.6 4,6
Неспроможність громадянського суспільства забезпечити дотримання Конституції 6.6 5,4
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 5.2 5,5


Чи може бути допустимим, на Ваш погляд, порушення Конституції органом влади за певних умов? ВИБЕРІТЬ ОДНУ ВІДПОВІДЬ

Грудень-2015 Червень-2019
Орган влади може порушити Конституцію, якщо це сприяє швидшому ухваленню рішень, які принесуть користь суспільству 8.9 10,9
Орган влади може порушити Конституцію, якщо він вважає, що певне положення Конституції не відповідає інтересам суспільства 11 18,5
Порушення Конституції є неприпустимим за будь-яких умов 73.5 59,8
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 6.5 10,8


З яким із наведених нижче тверджень Ви згодні найбільше?
ВИБЕРІТЬ ОДНУ ВІДПОВІДЬ

Грудень-2015 Червень-2019
Конституційна реформа щодо зміни владного механізму потрібна і її слід проводити якомога швидше 27.7 35,1
Конституційна реформа щодо зміни владного механізму потрібна, але це питання потрібно відкласти до стабілізації ситуації 38.7 32,2
Конституційна реформа щодо зміни владного механізму Україні взагалі не потрібна 9.5 12,4
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 24.1 20,3


Хто, на Вашу думку, має розробляти зміни до Конституції? ВИБЕРІТЬ ОДНУ ВІДПОВІДЬ

Грудень-2015 Червень-2019
Спеціальна комісія Верховної Ради 8.8 16,7
Спеціальний орган при Президентові 4.5 18,3
Незалежний орган, до складу якого увійдуть представники різних гілок влади та незалежні експерти 45.6 37,2
Науковці, експертні організації громадянського суспільства 21 13,5
Інше 0.9 0,9
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 19.3 13,3


Якщо в Україні ухвалюватиметься нова Конституція, який спосіб її затвердження ви вважаєте найкращим? ВИБЕРІТЬ ОДНУ ВІДПОВІДЬ

Червень-2019
Верховною Радою 19,4
Всеукраїнським референдумом 40,7
Спеціально обраним для цього установчим органом (Конституантою) 24,4
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 15,4


Наскільки Ви довіряєте Конституційному Суду України? ВИБЕРІТЬ ОДНУ ВІДПОВІДЬ

Травень-2013 Грудень-2013 Грудень-2014 Грудень-2015 Червень-2019
Зовсім не довіряю 36,6 34,9 35,7 38,1 22,9
Переважно не довіряю 22,5 27,6 31,9 30,3 33,7
Переважно довіряю 17,0 19,2 11,0 8,8 21,0
Цілком довіряю 4,0 2,9 1,1 1,1 2,2
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 20,0 15,4 20,3 21,7 20,2