Реформу потрібно починати з покращення якості шкільної освіти

05 жовтня 2017

Входження України у європейський світовий освітній простір вимагає проведення модернізації змісту освіти в контексті її відповідності сучасним потребам. Передусім вагомого значення набуває середня освіта — центральна ланка в освітній системі будь-якої країни та основа для успішного здобуття освіти наступних рівнів й самоосвіти протягом усього життя.

Розвинуті країни Європи, США, Канада, Японія вже пройшли шлях реформування освіти і тепер успішно застосовують концепції індивідуальних освітніх програм, замість традиційних уроків — усестороннє дослідження тем, набуття навичок критичного та креативного мислення, отримання знань упродовж всього життя в будь-якому місці, у будь-який час, у будь-якій формі. Україна тільки стає на цей шлях, а реформа середньої освіти — реформа, орієнтована на те, щоб випустити зі школи всебічно розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість, патріота з активною позицією, інноватора, здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя, — сьогодні на порядку денному. Ідеологією реформи має стати концепція «Нової української школи», яка була презентована міністром освіти і науки України Л. Гриневич 18 серпня 2016 р.

Діалог щодо стратегії змін тривав понад три роки.

Директор соціальних програм Центру Разумкова Л. Шангіна прогнозує сумний результат реформи. Вона переконана, що в майбутньому ми матимемо погано освічених дорослих людей, які поповнять армію якщо не безробітних, то дешевої робочої сили. Експерт звертає увагу передусім на відсутність інфраструктури для шкільної освіти, починаючи від достатньої кількості місць у дитсадках і завершуючи обладнанням середніх шкіл. На її думку, це не тільки лабораторії, комп’ютери, швидкісний Інтернет, обладнані кабінети фізики, хімії, біології і всіх інших природничих наук, а й наявність якісних підручників, яких нині обмаль — не фізично, а за змістом, а також якісно підготовлених вчителів. Тому, переконана експерт, реформу шкільної освіти потрібно починати з покращення якості освіти майбутніх учителів, потім забезпечити їм гідну зарплату, а вже після того реформувати шкільне навчання.


Людмила Шангіна

Науковий консультант з соціальних та гуманітарних питань


Народилася в 1950 р. в Закарпатській області. Закінчила Київський державний університет імені  Т. Шевченка, філософський факультет (1976), аспірантуру Інституту філософії АН України (1983). Має 20 років педагогічного стажу у вузах Києва, автор понад 50 наукових та публіцистичних праць.

У Центрі Разумкова працює з 1996 р.: керівник інформаційно-аналітичної служби (1996–1999), директор соціальних програм (з 2000), шеф-редактор журналу "Національна безпека і оборона" (з 2000).

(044) 201-11-93

shanghina@razumkov.org.ua