Залучення доброчесних інвестицій

PDF


Останніми роками глобальне міжнародне середовище набуває дедалі більше ризикових рис. Коронавірусна криза, російська агресія, напад хамасу, міграційні хвилі, цінові шоки на енергетичних і аграрних ринках, торговельні, фіскальні та боргові дисбаланси, суперечливість у намірах і діях головних світових акторів — утворюють складні ланцюги критичної політичної та економічної взаємозалежності між країнами, що дедалі більше перешкоджає виробленню спільних консолідуючих зусиль і дій, завдяки яким можна було б сподіватись на стійкий соціально-економічний розвиток країн світу.

Незаперечно, для прискореного економічного відновлення Україна, як і будь-яка інша країна, конче потребує інвестиційних ресурсів. У попередні десятиліття країна так і не спромоглася стати інвестиційно привабливою, і, більше того, відбувалося навіть вимивання національних капіталів (у т. ч. людського), яке прискорилось разом з розширенням російської агресії. Відтак, коли йдеться про повоєнне відновлення України, доречно визнати, що без міжнародних інвестицій завдання побудови нової цивілізованої країни відкладатимуться у неосяжне майбутнє.

Загалом, слід підкреслити, що іноземні інвестиції сьогодні стають вже не лише економічним фактором розвитку — дедалі більше вони набувають безпекового змісту. Більше того, найкращим захистом країни від зазіхань агресора стає саме прихід міжнародного інвестора — чим вищі обсяги залучення зовнішніх інвестицій, насамперед з розвинутих демократичних країн, тим у більшій безпеці проти незваного імперського агресора може почуватися країна. Тому й ставлення до залучення зовнішніх інвестицій все сильніше піддається коригуванню.

Василь Юрчишин

Директор економічних і соціальних програм


Народився в 1955 р. в Кам’янці-Подільському.

Освіта:

Київський державний університет імені Т. Шевченка, факультет кібернетики (1977).

Кандидат фізико-математичних наук (1989).

Інститут державного управління та самоврядування при Кабінеті Міністрів України (1994).

Доктор наук з державного управління (2003).

Автор близько 100 наукових праць.

Робота:

Протягом 1977–1993 р. працював в Київському університеті на посадах інженера, наукового та старшого наукового співробітника; 

1994–1999 — головний дослідник з економічних питань Міжнародного центру перспективних досліджень, Фонду розвитку банківської справи і фінансів;

1999–2004 — доцент кафедри економічної політики Української (нині Національної) академії державного управління при Президентові України;

1999–2004 — директор з досліджень Агентства гуманітарних технологій, потім Агенції соціального проектування;

2002–2003 — радник Міністра економіки України;

з квітня 2004 р. — професор кафедри економічної політики Національної академії державного управління при Президентові України;

з червня 2005 р. — директор економічних програм Центру Разумкова.

(044) 201-11-90

yurchyshyn@razumkov.org.ua