Інвестиційна активність у країнах Вишеградської групи: виклики для України

Юрчишин Василь, Маркевич Катерина. «Інвестиційна активність у країнах Вишеградської групи: виклики для України» // Міжнародна економічна політика. — 2015. — № 2 (23). — С. 126–148.

У статті розглянуто окремі складові активізації прямого іноземного інвестування і його вплив на економічний розвиток у країнах Вишеградської групи. Визначено особливості політики країн, спрямованої на залучення інвестиційних ресурсів з метою формування та зміцнення конкурентоспроможної економіки. Встановлено взаємозв’язок і взаємовплив між ПІІ, зовнішньою торгівлею та приватизацією у процесі активізації інвестиційної діяльності. Аргументовано, що для України, яка стикнулася з макроекономічним гальмуванням, поглибленням дефіцитів державних фінансів і платіжного балансу, девальвацією національної валюти, має низькопродуктивну та високу за енерговитратністю економіку, ПІІ можуть стати базисом реструктуризації та оздоровлення економіки. Зважаючи на досвід і практику країн Вишеградської групи у залученні інвестицій, вказано виклики і проблемні завдання у частині сприяння залученню інвестиційних ресурсів до України, врахування та вирішення яких зможе позитивно позначитися на інвестиційній привабливості країни у коротко- та середньостроковій перспективі, а з тим, ґрунтуючись на Угоді про Асоціацію з ЕС, розширити приплив «ефективних» інвестиційних ресурсів з країн ЄС і забезпечити стійкість економічного зростання та розвитку країни.

Читати всю статтю

Василь Юрчишин

Директор економічних і соціальних програм


Народився в 1955 р. в Кам’янці-Подільському.

Освіта:

Київський державний університет імені Т. Шевченка, факультет кібернетики (1977).

Кандидат фізико-математичних наук (1989).

Інститут державного управління та самоврядування при Кабінеті Міністрів України (1994).

Доктор наук з державного управління (2003).

Автор близько 100 наукових праць.

Робота:

Протягом 1977–1993 р. працював в Київському університеті на посадах інженера, наукового та старшого наукового співробітника; 

1994–1999 — головний дослідник з економічних питань Міжнародного центру перспективних досліджень, Фонду розвитку банківської справи і фінансів;

1999–2004 — доцент кафедри економічної політики Української (нині Національної) академії державного управління при Президентові України;

1999–2004 — директор з досліджень Агентства гуманітарних технологій, потім Агенції соціального проектування;

2002–2003 — радник Міністра економіки України;

з квітня 2004 р. — професор кафедри економічної політики Національної академії державного управління при Президентові України;

з червня 2005 р. — директор економічних програм Центру Разумкова.

(044) 201-11-90

yurchyshyn@razumkov.org.ua