Індекс поточної економічної спроможності на кінець 2017р: погіршення показників зайнятості

Значення Індексу поточної економічної спроможності (Індексу) станом на кінець 2017р. склало 89,5, що, хоча й суттєво вище від показника кінця 2016р., проте помітно поступається значенням Індексу упродовж липня-жовтня.

Нагадаємо, запроваджений Центром Разумкова Індекс характеризує (інтегрує) не лише традиційно розглядувану купівельну спроможність населення, але й економічну стійкість — здатність «усередненого» домогосподарства до життєдіяльності за умови втрати джерел поточного доходу впродовж певного періоду часу. Саме економічна стійкість є однією з найважливіших умов відчуття життєвої захищеності, упевненості в завтрашньому дні — отже, можливостей побудови довгострокових життєвих стратегій, загалом умовою позитивного соціального самопочуття.

У попередніх випусках вказувалося на очікуване осінньо-зимове ускладнення соціально-економічної ситуації, яке мало відбитися на показниках Індексу., що й підтвердилося на практиці (діаграма «Індекс поточної економічної спроможності»).

Зокрема, хоча середня номінальна заробітна плата помітно зросла у грудні 2017р. (на 17% порівняно з листопадом, переважно внаслідок традиційних виплат річних бонусів, премій тощо), проте прискорення девальвації (з приблизно 26,8 грн./$1 наприкінці жовтня до 28,0 грн./$1 наприкінці грудня), а з тим і інфляції, погіршило показники купівельної спроможності домогосподарств. Водночас, незмінність соціальних стандартів (прожиткового мінімуму, мінімальної пенсії тощо) при прискоренні інфляції вказує на подальше погіршення становища малозабезпечених верств населення. Як наслідок, хоча механізмі субсидій продовжує діяти, проте ситуація з оплатою житлово-комунальних послуг погіршилася — покриття оплатою нарахованих сум в останні місяці року знизилося до 70–80% порівняно з 100–120% у ІІ–ІІІ кварталах (сплата поточних нарахувань і заборгованостей попереднього зимового сезону).

Домогосподарства фактично залишаються поза доступом до додаткових заощаджених ресурсів. Хоч обсяги депозитів населення упродовж року дещо зросли (на 8%), обсяг кредитів, наданих домашнім господарствам у банківській системі, практично не змінились (зростання лише на 1%). Так само залишається значною різниця у вартості коштів для населення — якщо кредитні ставки (середньозважена ставка за новими кредитами домашнім господарствам) утримувалися на рівні 28–29%, то депозитна ставка (середньозважена за новими депозитами) знизилася з 9% до 6,7–6,9%).

У грудні відбулося неочікуване погіршення показників зайнятості. Так, навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) зросло з 40–50 осіб у ІІ-ІІІ кв. до 70 наприкінці року (при тому, що чисельність наявного населення продовжує скорочуватись, у т.ч. внаслідок відпливу робочої сили).

На жаль, слід очікувати на подальше зниження значення Індексу упродовж перших двох місяців 2018р., оскільки традиційно величина номінальних заробітних плат суттєво знижується (порівняно з кінцем попереднього року), зростають заборгованості з виплат заробітної плати, а оплата за житлово-комунальні послуги суттєво погіршується.

Василь Юрчишин

Директор економічних і соціальних програм


Народився в 1955 р. в Кам’янці-Подільському.

Освіта:

Київський державний університет імені Т. Шевченка, факультет кібернетики (1977).

Кандидат фізико-математичних наук (1989).

Інститут державного управління та самоврядування при Кабінеті Міністрів України (1994).

Доктор наук з державного управління (2003).

Автор близько 100 наукових праць.

Робота:

Протягом 1977–1993 р. працював в Київському університеті на посадах інженера, наукового та старшого наукового співробітника; 

1994–1999 — головний дослідник з економічних питань Міжнародного центру перспективних досліджень, Фонду розвитку банківської справи і фінансів;

1999–2004 — доцент кафедри економічної політики Української (нині Національної) академії державного управління при Президентові України;

1999–2004 — директор з досліджень Агентства гуманітарних технологій, потім Агенції соціального проектування;

2002–2003 — радник Міністра економіки України;

з квітня 2004 р. — професор кафедри економічної політики Національної академії державного управління при Президентові України;

з червня 2005 р. — директор економічних програм Центру Разумкова.

(044) 201-11-90

yurchyshyn@razumkov.org.ua