Засідання НКРЕКП щодо встановлення граничних цін на електроенергію

09 червня 2023

Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова В.Омельченко 8 червня 2023р. взяв участь в обговоренні питання на засіданні НКРЕ КП із встановлення граничних цін на електричну енергію.

На засіданні Комісією прийнято проєкт рішення щодо схвалення встановлення граничних цін відповідно до чинної Методики, затвердженої НКРЕКП на вимогу Закону «Про ринок електричної енергії». Вказані рішення Регулятора, на думку членів НКРЕ КП, направлені на посилення лібералізації ринку електричної енергії. Вони мають забезпечити умови для прогнозованої та фінансово-збалансованої роботи усіх учасників ринку з урахуванням актуальної ситуації в енергосистемі та ринку в цілому.

Під час свого виступу, В.Омельченко висловив думку, що діюча модель визначення граничних цін не відповідає моделі ЄС, оскільки вона придушує розвиток ринку, а не служить запобіжником від цінових стрибків. Крім того, рівень граничних цін на електричну енергію в українській моделі на два порядки нижчий порівняно із фактичними граничними цінами в ЄС.

Дана проблема породжує ринкові викривлення, що призводять до критичних збитків енергетичних підприємств та ускладнює ринкову синхронізацію із країнами ЄС. Це також, істотно утруднює торгівлю електричної енергії в умовах необхідності покриття дефіциту в окремі години. В.Омельченко запропонував виправити відповідні вади при прийнятті остаточного рішення із визначення граничних цін.

В обговоренні даного питання на засіданні взяли участь члени НКРЕ КП, керівники великих промислових підприємств, представники генерації та народний депутат України.