Участь в обговоренні зауважень та пропозицій до проєкту постанови НКРЕКП "Про встановлення граничних цін на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку"

16 червня 2023

Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова В.Омельченко взяв участь 13 та 15 червня 2023р. у даному заході, що проводився на виконання підпункту 5 пункту 3.3 Методики визначення істотного коливання цін та встановлення граничних цін на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку, затвердженої постановою НКРЕКП від 27.09.2022 № 1221.

У своїх виступах В.Омельченко, зокрема, відзначив, що Статтею 7 Регламенту Комісії (ЄС) 2015/1222 від 24.07.2015 про встановлення настанов щодо розподілу пропускної спроможності та управління перевантаженнями (далі — Регламент САСМ) передбачено, що мінімальні та максимальні ціни повинні бути встановлені для торгових зон держав — членів (сторін) Європейського Союзу чи Енергетичного Співтовариства дотримуючись вимог статей 41 та 54 Регламенту САСМ. Україна є Стороною Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та відповідно до статті 5 зазначеного Договору повинна дотримуватися нормативно-правової бази Європейського Співтовариства.

Водночас, В.Омельченко відмітив, що формування граничних цін на електричну відповідно до міжнародних зобов’язань України сприятиме поліпшенню фінансового стану енергетичних підприємств, забезпечить market coupling із ринком ЄС, дозволить подолати дефіцит електричної енергії в пікові години споживання та розкриє потенціал синхронізації ОЕС України із ENTSO-E.

У заході взяли участь близько 100 учасників — народні депутати України, представники органів виконавчої влади, керівники найбільших енергетичних й промислових підприємств держави та експерти неурядових організацій.


Посилання на захід:

https://www.nerc.gov.ua/news/oprilyudnyuyutsya-rezultati-vidkritogo-obgovorennya-proyektu-postanovi-vstanovlennya-granichnih-cin-na-rinku-na-dobu-napered-vnutrishnodobovomu-rinku-ta-balansuyuchomu-rinku_