Участь у засіданні Президії Національної академії наук України

29 грудня 2023

27 грудня 2023р. Президент Центру Разумкова Юрій Якименко взяв участь у засіданні Президії Національної академії наук України, на якому обговорювалася доповідь Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН «Сучасна українська нація як діалектична єдність національно-громадянського і етнічного». У представленій завідувачем відділу етнополітології ІПІЕНД В.Котигоренком доповіді використовувалися результати досліджень Центру Разумкова різних років, присвячених проблемам формування ідентичності громадян України.

У своєму виступі Юрій Якименко відзначив актуальність і своєчасність дослідження, здійсненого колегами, наголосив на дискусійних моментах та питаннях, що заслуговують подальшого поглибленого вивчення, поділився планами Центру Разумкова щодо продовження власних досліджень та висловив готовність до подальшої співпраці з академічними науковимиінституціями.

В обговоренні доповіді також взяли участь директор Національного інституту стратегічних досліджень О.Богомолов, академіки НАНУ О.Копиленко, Е.Лібанова, Я.Яцків, член-кореспондент НАНУ В.Устименко.


З монографією ІПІЕНД ім. І. Кураса можна ознайомитись на сайті Інституту за посиланням:

https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/12/Dialektyka_natsionalno-hromadskoho_.pdf


Фото: Прес-служба НАНУ