Участь у міжнародній конференції "Поза конфліктом: шлях України до відновлення, реформ та після воєнної відбудови"

01 грудня 2023

29 листопада 2023 року директор економічних програм Центру Разумкова В.Юрчишин взяв участь у міжнародній конференції «Поза конфліктом: шлях України до відновлення, реформ та після воєнної відбудови».

В.Юрчишин у виступі на панелі «Шлях України до членства у Євро-Атлантичному товаристві» виокремив два аспекти розгляду питання — зовнішній і внутрішній.

Зовнішній акцентується на тому, що важливим для України є усвідомлення світовою демократичною спільнотою того, що військова та цивільна допомога Україні матиме більший вплив, якщо розглядатиметься владними і громадянськими інститутами у партнерських країнах не лише як питання міжнародної гуманітарної солідарності, а й завдання і потреби національної безпеки. При цьому підтримка України сьогодні означає посилення безпеки партнерських країн (насамперед, європейських) як у сьогоденні, так і у перспективі, вагомою складовою чого є як перемога України, так і оновлення України як демократичної європейської країни.

Водночас, війна в Україні має найбільший вплив (крім самої України) на Європу. Останніми роками Європейський союз піддавався політичним (євроскептицизм), економічним (фінансові і боргові кризи), соціальним (імміграційні шоки) випробуванням. Подібним чином відбувалася недооцінка ризиків енергетичної і сировинної залежності від автократичного російського режиму. 

Відтак, війна «нагадала» європейському суспільству та європейському політикуму про цінності, на яких формувався і зміцнювався Європейський союз, які потребують захисту і які не можуть розмінюватись на тимчасові економічні вигоди чи блага.

Внутрішній базується на тому, що пріоритет національної безпеки при формуванні економічної політики країни може стати дієвим стимулом економічного прискорення. До недавнього часу промисловість була саме тією сферою, динаміка розвитку якої визначала економічну динаміку. Запізнення із структурними змінами у промисловості і періодичні кризові обвали дедалі більше сповільнювали економічний розвиток загалом. Однак, належне врахування зовнішніх загроз може стати дієвим чинником економічного прискорення, у т.ч. через виробництво військової продукції та її продажу на зовнішніх ринках озброєнь.

Це зумовлює потребу «синхронного» суттєвого прискорення економіки і зміцнення сектору безпеки. Об’єднання таких цілей лежить у площині оборонної і військової промисловості, орієнтованої на виробництво (самостійно або/та в кооперації з іноземними компаніями) якнайширшого спектру озброєнь, з якими, з одного боку, цілком можна захистити країну і зміцнити позиції східного форпосту Євросоюзу, з іншого — зайняти гідні експортні ніші в одній з економічно найвигідніших сфер. 

Узагальнюючи, напрями дій, спрямовані на відновлення України, мають переслідувати дві «макромети» — формування безпекової структури національної економіки, а також її (національної економіки) повноцінну інтеграцію до Євро-Атлантичного економічного середовища.